Utløpt

100 % fast stilling Pårørendekoordinator

Arbeidsgiver
Tønsberg kommune Psykisk helse - og rustjeneste
Stillingstittel
Pårørendekoordinator
Frist
12.02.2023
Ansettelsesform
Fast

Kommunen har som mål å styrke tilbudet til pårørende til personer med rus- og/ eller psykiske lidelser. Pårørende kan være både barn, unge, voksne og familier. Vi ønsker å samordne og videreutvikle tilbudene i samarbeid med bruker-, pårørende-, frivillige- og ideelle organisasjoner som har tilbud lokalisert i kommunen.

Stillingen er plassert i Virksomhet Psykisk helse og avhengighet, avdeling Psykisk helse- og rustjeneste. Avdelingen har 33 årsverk, og har et psykisk helseteam og et rusteam. Avdelingen har kortvarige tilbud (lavterskel) og mer langvarige behandlingstilbud (vedtaksbaserte). Avdelingen har også flere gruppebehandlingstilbud og kurs. Fra 2023 vil aldersgrensen for brukere som mottar tjenester fra avdelingen være 16 år på rusfeltet og 18 år på psykisk helsefeltet.

Stillingen skal bidra til å styrke god involvering av pårørende og sikre at barn som pårørende identifiseres og får nødvendig oppfølging, samt at familier og øvrige pårørende får god informasjon og nødvendig støtte. Stillingen omfatter både arbeid på systemnivå og klinisk arbeid med pårørende. Stillingen er nyopprettet og den som ansettes vil få mulighet til å medvirke i utvikling av stillingens innhold og arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver:

 • Systematisering av kommunens pårørendearbeid på rus- og psykisk helsefeltet
 • Ledelse av pårørendeforum
 • Samarbeid med frivillige aktører
 • Sikre god informasjon til pårørende om rettigheter og tilbud; nettsider, brosjyrer og møter
 • Spre kunnskap om pårørende i hjelpeapparatet og til frivillige aktører
 • Bidra til å kartlegge og utvikle kompetanse og rutiner i de ulike tjenestene
 • Definere områder som skal styrkes og legge en plan for dette
 • Gi tilbud om samtaler til pårørende i målgruppen

Kvalifikasjonskrav:

 • Bachelor innen helse eller sosialfag med videreutdanning innen rus, psykisk helse eller familieterapi.
 • Erfaring fra arbeid innenfor psykisk helse og/eller rusarbeid i kommune eller helseforetak
 • Erfaring med utarbeidelse av planer og prosedyrer
 • Gode og oppdaterte dataferdigheter
 • Førerkort klasse B
 • Beherske norsk både muntlig og skriftlig

Politiattest kreves.

Vi ønsker en person som er:

 • En god relasjonsbygger og som har gode samarbeidsegenskaper med pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Motiverende, fleksibel og imøtekommende
 • Strukturert, ansvarsbevisst, og kan planlegge og arbeide selvstendig

 Vi kan tilby:

 • Et utviklende og godt arbeidsmiljø med humor og takhøyde
 • Deltakelse i faglige nettverk
 • Fokus på kompetanse, medvirkning og muligheter
 • Arbeid i et spennende fagfelt med meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Aktive og engasjerte kollegaer
 • Dagtid og fleksitidordning
 • God pensjonsordning

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost

Om arbeidsgiveren

Tønsberg ligger i hjertet av Vestfold. Med sin vakre skjærgård, rike kulturliv og sentrale beliggenhet, er Tønsberg et attraktivt sted å bo. Kommunen har 57 000 innbyggere og er i stadig vekst.

Tønsberg kommune er en stor arbeidsgiver med 4500 årsverk. Vi har dyktige og motiverte ansatte som jobber med å løse viktige samfunnsoppgaver. Planverket i kommunen gir føringer for innovativt arbeid.

Kommunen er en IA-virksomhet som legger vekt på samarbeide om et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Sektor
Offentlig
Sted
Stoltenberggate 3, 3104 Tønsberg
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sosionom,
Sykepleier / Psykiatri,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut

Nøkkelord

Psykisk, behandling, brukermedvirkning, pårørende

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Laila Stadsnes
Telefon
980 48 046
Følg firma
627 følger dette firmaet

Stoltenberggate 3, 3104 Tønsberg

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288905767
Sist endret 24. jan. 2023 16:31

Rapporter annonse