Sykepleier i Hjemmetjenesten PRO Jessheim Vest  

Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Stillingstittel
Sykepleier ved Hjemmetjenesten PRO Jessheim Vest.
Frist
12.02.2023
Ansettelsesform
Fast

Hjemmetjenesten er organisert i enheten PRO Jessheim Vest. Avdelingen består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, et bokollektiv og omsorgsplasser.

Enheten PRO Jessheim Vest er lokalisert på Gjestad bo- og aktivitetssenter, som ligger et steinkast unna  Jessheim sentrum. I tillegg til hjemmetjenesten består PRO Jessheim Vest av en korttidsavdeling, somatisk institusjonsavdeling og institusjonsavdelinger for demens. 

Hjemmetjenesten gir tjeneste til hjemmeboende brukere som bor i sine private hjem i vårt distrikt, på bokollektivet og ved omsorgsplassene tilknyttet vår enhet. Vi i hjemmetjenesten er opptatt av  kontinuerlig forbedring på vår arbeidsplass. Våre mål er å gi rett tjeneste til rett tid, ha høy fagkompetanse i avdeling og å være en god arbeidsplass. Sammen på vår arbeidsplass er vi modige, endringsdyktige og rause.

Som sykepleier i vår avdeling, vil din rolle være å ha sykepleiefaglig ansvar, yte profesjonell helsehjelp og sikre forsvarlige pleie- og
omsorgstjenester til våre brukere av tjenesten.

Dersom du er sykepleierstudent og ferdig utdannet sommeren 2023, er du velkommen til å søke.

Den utlyste stillingen er fast og vi kan være fleksible på stillingsprosent fra 80 % til 100 % etter ønske. I utgangspunktet har stillingen arbeid hver tredje helg, men dersom man ønsker annenhver helg, vil vi kunne imøtekomme dette. Stillingen er ledig omgående. 

Lønn: Stillingen er plassert i stillingskode SKO 7174, i gruppe 4.2.1, med årslønn i 100 % stilling fra kr 459.100 til kr 537.900 (etter ansiennitet) + kr 30.000 i rekrutteringstillegg (i 100 % stilling).

Arbeidsoppgaver

 • Ha ansvarsvakt i henhold til prosedyre, ansvar for legemiddelhåndtering og utføre sykepleieprosedyrer
 • Håndtere e-meldinger, trygghetsalarm og Smart Vakt. Bruke teknologi og digitale løsninger som understøtter pasienters- og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning 
 • Ivareta både pasienten og de pårørende, være primær- og sekundærkontakt og pårørendekontakt
 • Koordinere brukers helsetjenester og samhandle med andre f. eks. pårørende eller private/offentlige tjenester
 • Lede og ta ansvar for tverrfaglig samarbeid, f. eks. IP koordinator-oppgaver
 • Tilrettelegge og koordinere tjenesten sammen med brukerne, og sikre at brukermedvirkningen ivaretas
 • Være praksisveileder for studenter og fadder for nyansatte sykepleiere 
 • Være en pådriver i helsefremmende og forebyggende arbeid, delta i fagutvikling, forbedrings-/endringsarbeid f. eks i fagmøte for sykepleiere og i arbeidsgrupper 
 • Bistå i avdelingens internkontrollarbeid
 • Bistå andre avdelinger/enheter ved behov for sykepleierkompetanse

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent/norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, tilsvarende B2 eller høyere
 • Generelt god kommunikasjons- og formidlingsevne skriftlig og muntlig
 • Beherske moderne dataverktøy som f.eks. Cosdoc, Teams, TQM, GAT, Dalux, KS Læring og Smart Vakt, samt evne til raskt å sette deg inn i nye datasystemer og digitale endringer
 • Ønskelig med erfaring innen demens og/eller hjemmetjeneste
 • Sterk og trygg fagperson, med evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Kunne håndtere hektiske perioder og gjøre prioriteringer der det trengs
 • Være aktiv i det faglige utviklingsarbeidet i avdelingen
 • Førerkort kl. B 

Personlige egenskaper

 • Stort bruker- og pårørendefokus. Opptatt av brukermedvirkning, -veiledning og -mestring 
 • Faglig engasjert, profesjonell i ditt arbeid, endringsdyktig og opptatt av forbedringsarbeid i helsetjenesten
 • Gode evner til å prioritere og delegere arbeidet ut i fra faglige vurderinger dersom endringer 
 • Gode evner til å holde deg faglig oppdatert
 • Opptatt av å bidra til et godt og fullt forsvarlig arbeidsmiljø og være en god kollega på arbeidsplassen vår
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn: Stillingen er plassert i stillingskode SKO 7174, i gruppe 4.2.1, med årslønn i 100 % stilling fra kr 459.100 til kr 537.900 (etter ansiennitet) + kr 30.000 i rekrutteringstillegg i 100 % stilling.

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. 

Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd, fremvises. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen som vedlegg i den elektroniske søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Om arbeidsgiveren

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er over 42.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Sektor
Offentlig
Sted
Ringvegen 77, 2066 Jessheim
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier / Eldreomsorg

Nøkkelord

Sykepleier, hjemmetjeneste

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tonje Karine Bråthen
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
488 92 406
Følg firma
517 følger dette firmaet

Ringvegen 77, 2066 Jessheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288898984
Sist endret 24. jan. 2023 15:35

Rapporter annonse