Koordinerende sykepleier i Hjemmetjenesten 

Arbeidsgiver
Ullensaker kommune
Stillingstittel
Koordinerende sykepleierstillinger ved Hjemmetjenesten PRO Jessheim Vest.
Frist
12.02.2023
Ansettelsesform
Fast

Hjemmetjenesten er organisert i enheten PRO Jessheim Vest. Avdelingen består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, et bokollektiv og omsorgsplasser.

Enheten PRO Jessheim Vest er lokalisert på Gjestad bo- og aktivitetssenter, som ligger et steinkast unna  Jessheim sentrum. I tillegg til hjemmetjenesten består PRO Jessheim Vest av en korttidsavdeling, somatisk institusjonsavdeling og institusjonsavdelinger for demens. 

Hjemmetjenesten gir tjeneste til hjemmeboende brukere som bor i sine private hjem i vårt distrikt, på bokollektivet og ved omsorgsplassene tilknyttet vår enhet. 

Hjemmetjenestens mål er å gi rett tjeneste til rett tid, ha høy fagkompetanse i avdeling og å være en god arbeidsplass. For å nå disse målene er kontinuerlig forbedringsarbeid viktig i vårt arbeid med å sikre at vår tjeneste er tilpasningsdyktig, endringsvilling og framtidsrettet. Våre verdier er at vi sammen vil MER, og det gjør vi i gjennom å være Modige, Endringsdyktige og Rause.

Som koordinerende sykepleier i vår avdeling, vil man ha det sykepleiefaglig ansvaret, ha ansvar for å koordinere tjenesten slik at vi sikrer rett fagressurs til rett bruker til rett tid , samt å koordinere det systematiske pasientsikkerhetsarbeidet i avdelingen.

Hjemmetjenesten har nå behov for å øke de koordinerende ressursene i avdelingen og søker derfor etter 2 koordinerende sykepleiere i 100 % stilling. Stillingene vil være i turnus med arbeid 3. hver helg. Stillingene er ledig omgående. 

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og lede personalressurser i daglig drift, inkludert innleie ved fravær
 • Sykepleier i tjenesten 3. hver helg, hvor arbeidsoppgaver vil være tilknyttet det direkte pasientarbeidet i avdelingen
 • Lage arbeidslister og opprette/pause/avslutte tjenester for nye og eksisterende brukere av hjemmetjenesten, samt oppfølging på rullerings-/ korttidspasienter
 • Tilrettelegge for systematisk og jevnlig primær- og sekundærkontakt-arbeid 
 • Koordinere brukers helsetjenester og samhandle med andre, f.eks. pårørende eller private/offentlige tjenester i samarbeid med primær-/sekundærkontakt
 • Ansvar for daglig bruk av risikotavle
 • Sikre god flyt og håndtering av e-meldinger, trygghetsalarm og Smart Vakt
 • Ha hovedansvar for legemiddelhåndtering, bestille medisinteknisk utstyr og sårutstyr
 • Koordinere, planlegge, tilrettelegge evt. lede opplæring- og oppfriskningskurs jf. avdelingens og enhetens årsplaner - samt å legge til rette for og lede temalunsjer for å sikre kompetansehevende tiltak i avdelingen
 • Være ressursperson mht. brannvern, forflytning, PRO ACT, Cos doc, Evondos m.m.
 • Følge opp teknologi og digitale løsninger som understøtter pasienters- og pårørendes ressurser, mestringsmuligheter og medvirkning
 • Ha ansvar for koordinering av styringsdialog
 • Koordinere opplæring/oppfølging og veiledning av nyansatte, vikarer, studenter, lærlinger. Sikre fadderordning og veiledere og kontaktsykepleiere der dette er nødvendig
 • Ha ansvar for oppfølging av prosedyre for bruk av kommunens tjenestebiler, oppfølging av leasingavtaler og bilskap
 • Være en pådriver i helsefremmende og forebyggende arbeid, i fagutvikling, forbedrings- og endringsarbeid
 • Bistå andre og/eller koordinere med sykepleierkompetanse i samarbeid med andre avdelinger og/eller enheter ved behov 

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent/autorisert sykepleier
 • Minimum 2 års praksis som sykepleier 
 • Ønskelig med erfaring fra hjemmetjenesten eller erfaring med å koordinere arbeid fra annen helsetjenesteavdeling
 • God digital forståelse
 • Gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil vektlegges
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Har gode evner til å legge til rette for god brukermedvirkning, brukerveiledning og fokus på forebyggende tiltak og mestringsarbeid. Opptatt av brukeropplevelsen
 • Tar initiativ, leder gjerne møter der det er hensiktsmessig for å sikre rett tjeneste, rett kompetanse og/eller samhandling med brukerens ressurser og/eller andre samarbeidspartnere tilknyttet vår tjeneste
 • Liker å lede ansatte i jf. oppgaver tilknyttet arbeidsplan, tavlemøter,  det systematiske pasientsikkerhet- og pårørendearbeid i avdelingen
 • Har god balanse mellom hjerte og hjerne
 • Er ansvarsbevisst og har evne til å tenke helhetlig
 • Har god samarbeidsevne, trives med å jobbe i team og gjøre kollegaer gode. Evne til å inspirere, motivere og involvere ansatte og har gode relasjonelle ferdigheter   
 • Har god struktur og evne til å håndtere mange oppgaver samtidig, prioritere og delegere arbeid ved endringer
 • Er faglig engasjert, opptatt av å bistå i det kontinuerlige forbedringsarbeidet i avdelingen og ved enheten. Har gode evner til å holde seg faglig oppdatert
 • Er god faglig og har personlig trygghet
 • Er profesjonell i sitt arbeid
 • Liker å lede og legge til rette for kurs som f.eks. årlige opplæring- og oppfriskningskurs og ulik senariotrening til ansatte jf. avdelingens og enhetens årsplaner 

Vi tilbyr

 • Lønn: Stillingen er plassert i stillingskode SKO 7174, i gruppe 4.2.1, med årslønn i 100 % stilling fra kr 459.100 til kr 537.900 (etter ansiennitet) + kr 30.000 i rekrutteringstillegg i 100 % stilling og kr 40.000 i tillegg for koordinerende sykepleier i 100 % stilling.

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. 
Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd, fremvises. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp som vedlegg i den elektroniske søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Om arbeidsgiveren

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er over 42.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer. Les mer her

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Ringvegen 77, 2066 Jessheim
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell,
Sykepleier / Eldreomsorg

Nøkkelord

Koordinerende, sykepleier, hjemmetjenesten

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tonje Karine Bråthen
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
488 92 406
Følg firma
515 følger dette firmaet

Ringvegen 77, 2066 Jessheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288898607
Sist endret 24. jan. 2023 15:32

Rapporter annonse