Vil du være med på å utforme fremtidens vassdrag?

Arbeidsgiver
NORCE
Stillingstittel
Tverrfaglig forsker innen ingeniørfag og ferskvannsøkologi
Frist
19.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Det lyses med dette ut en fast 100% stilling som forsker i forskningsgruppen LFI (Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske) i NORCE.

Som tittelen indikerer, leter vi etter en person med tverrfaglig utdanning eller erfaring samt evne til å innta et tverrfaglig perspektiv mellom ingeniørfag og miljøfag i forskning og rådgivning angående vassdrag.

LFI er en av fem forskningsgrupper i avdelingen NORCE Hav og Miljø. LFI har for tiden 24 ansatte i tillegg til studenter fra bachelor til doktrogradsnivå.  Se mer informasjon om vår forskingsgruppe på gruppens facebookside (https://www.facebook.com/LFIUM) og om våre prosjekter i NORCE vitenarkiv hvor vi har en egen rapportserie (https://norceresearch.brage.unit.no/norceresearch-xmlui/handle/11250/2624421).


Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene blir forskning og rådgivning samt prosjektgjennomføring innen vassdragsrestaurering, miljøtiltak, bærekraftig klimatilpasning, habitatundersøkelser, gassmetning, fiskepassasjer og ferskvannsøkologi generelt. Konteksten er vannforskriften, restaureringstiåret, vilkårsrevisjoner for vannkraft, tiltak for håndtering av klima- og naturkrise. Prosjektresultater blir publisert i vår norske rapportserie og i vitenskapelige tidsskrifter.

Konkrete arbeidsoppgaver vil være:

 • Tiltaksplanlegging i flere elver (hovedspråk norsk)
 • Tiltaksgjennomføring (biologisk byggeledelse) i flere elver
 • Vurdering og planlegging av fiskepassasjer
 • Planlegging og forskning om flomrisikohåndtering og miljøtiltak
 • Omlegging og restaurering av elv med miljøplan og (biologisk) byggeledelse
 • Sedimentmanagement
 • Gassmålinger i elver
 • Medarbeid til loggerutvikling
 • El-fiske
 • Gytefisktelling
 • Habitatkartlegging inkludert landmåling og GIS
 • Gjennomføring (drone) av fjernmåling og håndtering av fjernmålingsdatasett (LIDAR, ALB mm.) 
 • Dataanalyse
 • Rapportskriving i vår norske rapportserie
 • Bidrag til utvikling av elvetypologi og kartleggingsmetoder
 • Vitenskapelig publisering (engelsk)

Kompetansekrav

Vi søker primært etter en kandidat med doktorgrad eller mastergrad som har utdanning som sivilingeniør, hydrolog, VTA, areal- eller landskapsplanlegger, geomorfolog eller tilsvarende.

I tillegg er det en fordel hvis kandidaten ha utdanning, kurs eller erfaring innen fag relatert til vassdragsmiljø. Eksempler for det er: ferskvannsøkologi, prøvefiske, måling av vannkvalitet, miljøtiltak, fiskepassasjer eller vassdragsrestaurering.  

Alternativt kan kandidaten ha en biologisk hovedutdanning og tilleggsutdanning, kurs eller erfaring innen fag relatert til vassdragsteknikk, hydrologi, hydraulisk modellering eller relaterte ingeniørfag.

Det er ønskelig at søkeren kan vise til relevant prosjektgjennomføring, rapportering eller vitenskapelig publisering.

Erfaring med GIS og hydraulisk modellering er en fordel.

Søkeren bør beherske norsk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig.

Det legges vekt på at søkeren har gode analytiske og språklige evner for formidling av funn til oppdragsgivere og allmenheten samt publisering i vår norske rapportserie og i vitenskapelige journaler.

Stillingen vil kreve evne å arbeide selvstendig og i team. Den vil være delvis fysisk krevende grunnet perioder med reise og feltarbeid basert på bl.a. snorkling med telling av gytefisk, habitatkartlegging og andre fiskebiologiske, geomorfologiske, hydrologiske eller hydrauliske metoder.

Kvinner oppfordres til å søke.


Hva vi kan tilby

Vi kan tilby et spennende faglig arbeid i en av de fremste fagmiljøene innen vassdragsrestaurering i Norge. Vi opplever nærkontakt med vassdragsnaturen og har en variert balanse mellom kontor- og feltarbeid.  Det tilbys konkurransedyktige lønnsbetingelser og  et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig- og personlig utvikling. Det er et stort behov etter restaurering og miljøtiltak i vassdrag og kandidaten blir med å utforme fremtidens vassdrag i Norge.


Informasjon om stillingen

Utfyllende informasjon om forskningsgruppen kan man få ved å henvende seg til forskningsleder Bjørn Barlaup og fagansvarlig Ulrich Pulg. For praktisk informasjon vedrørende søknad, kontakt HR-rådgiver Julia Dale


Slik søker du

Søk stillingen elektronisk ved å registrere din søknad på jobbnorge.no.

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Kopi av relevante vitnemål /attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 2 referanser

Søknadsfrist: 19. februar 2023


Om arbeidsgiveren

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vår visjon er Lidenskap for kunnskap - Sammen for bærekraft . FNs bærekraftsmål er et viktig rammeverk for vår strategi. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, samfunn og teknologi.

Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskapning lokalt, nasjonalt og globalt. Vi har over 800 ansatte fordelt på kontorer i Bergen (hovedkontor), Tromsø, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grimstad og Oslo.
 

 

Sektor
Privat
Sted
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Prosjektledelse,
Biolog

Annonseinformasjon

FINN-kode 288898459
Sist endret 24. jan. 2023 15:31

Rapporter annonse