Psykologspesialist / Psykolog

Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Stillingstittel
Psykologspesialist / psykolog
Frist
12.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Sykehuset Innlandet Hf

Ved DPS Elverum - Hamar poliklinikk Elverum er vi 22 ansatte. Det er 6 psykologstillinger og 4 stillinger for psykologspesialist. Faggruppene for øvrig er leger, sykepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger.  Alle ansatte har spesialutdanning / kompetanse innen psykiatri / psykisk helsevern.  Poliklinikken har sitt opptaksområde i kommunene Elverum, Trysil, Åmot, Våler og Åsnes.
DPS Elverum-Hamar har allmennpsykiatriske poliklinikker i Hamar og Elverum. I tillegg har vi spesialiserte poliklinikker, akuttambulant enhet og 2 sengeposter. Eget FACT-team for vårt opptaksområde er også nylig etablert.  Vi har et godt samarbeid med den øvrige spesialisthelsetjenesten og våre samarbeidspartnere.

Det er etablert et felles inntaksteam for de tre allmennpsykiatriske poliklinikkene og vi skal i fortsettelsen arbeide for et felles inntak for hele DPS.  P.t. er ikke psykologspesialister i poliklinikk Elverum med i inntaksteam, men om du er interessert i dette, vil du kunne få spennende oppgaver i vårt system.

Psykologspesialist i allmennpsykiatrisk poliklinikk har ansvar for egen pasientportefølje, veilederoppgaver i behandlergruppa samt sannsynlig teamkoordinatorfunksjon (drøftes).   Vi er nå i gang med et endringsarbeid som for spesialistene innebærer at antall pasienter i egen portefølje blir begrenset slik at andre oppgaver som spesialist kan prioriteres.  Dersom psykolog uten spesialitet ansettes så vil det være som behandler i poliklinikken og man vil inngå i et fagteam med kolleger.  Utredning og behandling vil da stå sentralt i arbeidshverdagen.

Besøk også vår nettside på: www.sykehuset-innlandet.no

I vår enhet har vi ledig følgende stilling: Psykologspesialist/Psykolog, 2 x100% fast stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegging, utredning og behandling av pasienter med allmenpsykiatrisk problematikk
 • Ansvar for veiledning
 • Samhandling med interne og eksterne samarbeidsinstanser 
 • Utredning og behandling av pasienter med ulike psykiske helseutfordringer.  Veiledningsansvar. 
 • Mulig teamkoordinatorfunksjon. 
 • Du vil inngå i et spesialist-team og arbeide tett med kolleger og enhetsleder. 
 • Det er ønskelig at spesialist har interesse for å inngå i en funksjon i avdelingens DBT-team.
 • Dersom psykolog uten ferdig spesialisering tilsettes så vil noen av ovenstående ansvarsområder falle bort.

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist
 • Autorisasjon eller lisens som psykolog
 • Det vil være en fordel med erfaring fra poliklinisk arbeid
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Engasjement og et ektefølt ønske om å utvikle både seg selv som fagperson og organisasjonen man er en del av. 
 • Vi ønsker at du som skal inn i stillingen er innstilt på å finne de gode løsningene sammen med dine kolleger.  Kreativitet skal det være rom for og det blir verdsatt
 • Evne og ønske om å arbeide målrettet og strukturert
 • Arbeidsom og fleksibel
 • Personlig egnethet.  Her legges stor vekt på evne til å motivere og inspirere i et arbeidsfellesskap.

Vi tilbyr

 • Poliklinikk Elverum er en enhet i god faglig utvikling og vi har startet på et arbeid for å lande en ny felles struktur og nye måter å anvende ressursene på.  Poliklinikken skal være en god arbeidsplass hvor vi skal kombinere høy faglighet med godt arbeidsmiljø.  Humor samt kollegial støtte og ivaretagelse preger vårt arbeidsfellesskap, noe vi ønsker å utvikle videre med nye kolleger.
 • For psykologspesialister ønsker vi å imøtekomme ønsker for videre utvikling av egen spesialitet. 
 • Psykologer som ansettes vil få tilbud om spesialisering  i tråd med kompetanseplanen i DPS Elverum-Hamar.
 • Et inkluderende, engasjert og positivt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsforhold både internt og eksternt
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med en bredt sammensatt pasientgruppe
 • Muligheter for kurs og faglig utvikling
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldene lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Om arbeidsgiverenSykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.


Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Solvegen 2, 2406 Elverum
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Psykolog

Nøkkelord

Psykologspesialist, Psykolog, Psykiatri

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Knut Olimstad
Stillingstittel
Enhetsleder
Telefon
924 21 844
Følg firma
771 følger dette firmaet

Solvegen 2, 2406 Elverum

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288889624
Sist endret 24. jan. 2023 14:25

Rapporter annonse