Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver

Arbeidsgiver
Landbruksdirektoratet
Stillingstittel
To jurister søkes til oppgaver innen erstatningsrett
Frist
14.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Dette jobber vi med i seksjon landbruks- og naturskadeerstatning

Vår seksjon består av 15 medarbeidere og arbeidet er delt inn i to team. Ett team har ansvar for erstatningsordninger i landbruket med mer. Det andre teamet har ansvar for statens naturskadeerstatning. Avhengig av seksjonens samlede sakstilførsel må det i perioder påregnes å arbeide på andre områder enn hovedarbeidsområdet.  

Landbruksdirektoratet etablerte seg på Steinkjer i 2019 og knyttet til etableringen har vi fokus på opplæring og kompetanseoverføring. De som blir ansatt i stillingene vil være en viktig ressurs i den videre utviklingen av vårt arbeid fra Steinkjer. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke da Landbruksdirektoratet tilbyr god veiledning og opplæring både i starten av og i den videre utvikling av arbeidsforholdet. 

Vi har ledig en fast stilling og ett 12 måneders engasjement som skal arbeide med saksbehandling knyttet til statens naturskadeerstatningsordning. 


Arbeidsoppgaver og ansvar
 • saksbehandling etter lov og forskrift om naturskadeerstatning 
 • kvalitetskontroll av vedtak
 • besvare henvendelser på telefon, e-post, teams o.a. 
 • delta og bidra i intern utvikling og kvalitetsheving i seksjonens samlede saksbehandling 
 • behandle og besvare innsynsbegjæringer 
 • delta på befaringer etter naturulykker 
 • vurdere videre utvikling av lov, forskrift og interne veiledere til saksbehandling 
 • samhandling med andre offentlige og private virksomheter
   

Andre oppgaver innen seksjonens samlede ansvarsområde må påregnes. 


Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • fullført juridisk embetseksamen eller har mastergrad i rettsvitenskap. Nyutdannede og de som fullfører mastergraden våren 2023 kan også vurderes for stillingen og oppfordres til å søke 
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk

Det er en fordel om du har:

 • kjennskap til og erfaring med erstatningsrett og/eller offentlig forvaltning.


Personlige egenskaper
 • gode analytiske ferdigheter 
 • god evne til problemløsning 
 • gode sosiale egenskaper  
 • selvstendig, men trives også med teambasert arbeid og oppgaveløsning 
   

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Landbruksdirektoratet ser på mangfold som en styrke. Vi har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi oppfordrer videre søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dersom det er kvalifiserte søkere innenfor disse gruppene, innkaller vi minst én søker i hver av gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker innenfor de gruppene som vi nevner over, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0). Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Kontaktperson for stillingen

Ta gjerne kontakt med seksjonssjef Kai Terje Dretvik på tlf. 91 18 14 86 om du lurer på noe knyttet til stillingen.


Vi tilbyr
 • Fast eller engasjement som førstekonsulent i lønnsspenn fra kr. 478 300 til kr. 534 900 (ltr. 51-58), som rådgiver i lønnsspenn fra kr. 493 700 til kr. 604 400 (ltr. 53-65), eller som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr. 553 500 til kr. 714 000 (ltr. 60-74). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • Godt fagmiljø med høy kompetanse og stort engasjement 
 • Faglig utvikling gjennom teamarbeid og gode lærings- og utviklingsmuligheter gjennom løsning av komplekse oppgaver og problemstillinger 
 • Stor kontaktflate og utstrakt samarbeid både internt og eksternt, samt mulighet til å påvirke utviklingen innenfor den statlige naturskadeerstatningsordningen
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid), og mulighet for inntil to dager hjemmekontor i uken.
 • Bedriftsidrettslag og refusjon av treningsutgifter.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, lån- og forsikringsordninger.

Generelle opplysninger
 • Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.
 • Attester, vitnemål og annen relevant dokumentasjon skal registreres i rekrutteringsportalen sammen med elektronisk søknad.
 • Dersom du ønsker å reservere deg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke tas til følge, vil du bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Om arbeidsgiveren

Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien. Vi skal bidra til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og på bakgrunn av dette gi råd for politikkutviklingen. Landbruksdirektoratet er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD).


Vi er om lag 200 ansatte med kontorer i Oslo, Steinkjer og Alta. Du kan lese mer om vårt samfunnsoppdrag og arbeid på  www.landbruksdirektoratet.no.

 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Innspurten 11D, 0663 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Jurist,
Rådgivning,
Saksbehandler

Annonseinformasjon

FINN-kode 288888666
Sist endret 30. jan. 2023 14:37

Rapporter annonse