Bli lærer i Moss!

Arbeidsgiver
Moss kommune
Stillingstittel
Lærere til grunnskolen i Moss, hovedutlysning for 2023
Frist
12.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Moss Kommune
Vi søker deg som kan være en dyktig klasseleder, som skaper inkluderende undervisning og som gir gode læringsforutsetninger for alle dine elever.

Bli lærer i Moss! Denne stillingsannonsen gjelder for ledige, faste og midlertidige lærerstillinger i Moss kommune fra 1.8.2023, som samlet sett skal dekke skolenes fagbehov. Din søknad vil gjelde generelt for alle skolene, men du kan i søkeprosessen velge hvilke skoler du helst ønsker å jobbe ved.

Vi satser på tverrfaglighet og inkludering

En av våre hovedutfordringer er å sikre at alle elever skal fullføre og bestå videregående skole. Derfor har vi stort fokus på det tverrfaglige arbeidet rundt barn, unge og foresatte i dette arbeidet.

Skolene i Moss skal være en arena for tidlig innsats og inkluderende miljø med likeverdige tjenester for barn og unge uavhengig av bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn eller livssituasjon.

For å nå våre mål satser vi blant annet på å:

 • skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer for alle gjennom prosjektet SIMM (sammen om inkluderende læringsmiljø i skole og barnehage i Moss)
 • implementere fagfornyelsen med ny overordnet del for å utvikle sterke profesjonsfellesskap med velutviklede strukturer for samarbeid
 • støtte og veiledning i hvordan skolens praksis bidrar til i elevenes læring og utvikling
 • utvikle den digitale kompetansen hos ansatte og elever for å ruste elevene for medvirkning og framtidens arbeidsliv
 • sikre tidlig innsats for å fange opp utenforskap og mangel på mestring

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i grunnskole- og voksenopplæring kreves at du oppfyller kompetansekravene beskrevet i opplæringsloven og forskriften til opplæringsloven.
 
Alle søkere med godkjent utdanning for hele grunnskoleløpet er velkomne som søkere. Vær oppmerksom på følgende kompetansekrav til lærere i grunnskolen utdannet etter 1. januar 2014:

 • 60 studiepoeng i fagene norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet
 • 30 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk på barnetrinnet
 • barnehagelærere må ha 60 studiepoeng videreutdanning for å undervise på 1.- 4. trinn

Skolenes behov legges til grunn for hvilke fagkombinasjoner som vil bli prioritert ved ansettelse. Det er ønskelig at du har relevant undervisningskompetanse i minimum to av skolens fag.

Det er generelt et stort behov for lærere med kompetanse i begynneropplæring, spesialpedagogikk, flerkulturell pedagogikk, tegnspråk og tegn til tale. Det lyses også ut stilling som svømmelærer samt at en av ungdomsskolene skal tilsette en karriererådgiver. Mer informasjon om den enkelte skole og deres tilsettingsbehov finner du på denne nettsiden (https://www.moss.kommune.no/alle-tjenester/jobb-og-ledige-stillinger/fagomrader-i-fokus/jobb-som-larer-i-moss-kommune.13395.aspx) (oversikt på nettsiden publiseres uke 4).

Personlig kompetanse
Vi legger stor vekt på at du har den rette personlige kompetansen for å være lærer.  Du er en inkluderende, trygg og tydelig klasseleder og du bygger gode relasjoner til barn, foreldre og kolleger.

Politiattest
Før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder


Grunnskolene i Moss

Grunnskolen i nye Moss kommune har over 5000 elever fordelt på 11 barneskoler, tre 1.-10.trinn-skoler, to ungdomsskoler og én skole for elever med særskilte behov. Vi har også et voksenopplæringssenter, kulturskole og en skoleeieravdeling.

Hver skole ledes av rektor og har i tillegg et antall avdelingsledere som har fag- og personalansvar for sine avdelinger.

Du er velkommen til å ta direkte kontakt med de ulike skolene for å få vite mer om den enkelte skole og deres tilsettingsbehov.

Ved spørsmål kan du også sende e-post til Elisabeth W. Dyhre, rådgiver, elisabeth.dyhre@moss.kommune.no. Oppgi hva henvendelsen gjelder og et mobilnummer vi kan kontakte deg på.

Du finner oversikt over skolenes kompetansebehov og lenke til mer informasjon om den enkelte skole på denne nettsiden (https://www.moss.kommune.no/alle-tjenester/jobb-og-ledige-stillinger/fagomrader-i-fokus/jobb-som-larer-i-moss-kommune.13395.aspx) (oversikt på nettsiden publiseres uke 4).

Kontaktpersoner 
 
Barneskoler

 • Ekholt skole: Silje Davidsen, tlf 413 06 718
 • Halmstad skole: Mona-Lill Reinback, tlf 452 78 916
 • Krapfoss skole: Ingeborg Jordbakke, tlf. 994 78 152
 • Larkollen skole: Tine Prestegaard: tlf 995 61 197
 • Melløs skole: Anne-Grethe Moe, tlf. 911 46 713
 • Ramberg skole: Cathrine Orm, tlf. 990 03 533
 • Refsnes skole: Lars Michalsen, tlf. 928 49 411
 • Reier skole: Anne Michalsen, tlf. 466 13 107
 • Vang skole: Anette Lyche Brautaset, tlf 414 20 920
 • Øreåsen skole: Marit Skei Andersen, tlf 477 54 864
 • Åvangen skole: Mona Irene Grindal, tlf. 993 02 678

Barne- og ungdomsskoler

 • Bytårnet skole: Bodil Orm, tlf. 951 76 393
 • Nøkkeland skole: Karianne U. Eliassen, tlf. 479 70 878
 • Verket skole: Kristin Sørlie Pedersen, tlf. 917 65 145
 • Jeløy spesialskole: Torunn Narum, tlf 928 00 640

Ungdomsskoler

 • Hoppern skole: Kristin Borge Jensen, tlf. 951 88 717
 • Rygge ungdomsskole: Anne-Synøve Lindkjenn, tlf 481 12 179

Søknadsprosess

Søknad
Vi håper å få en søknad fra deg! Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen". Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

I søknaden kan du oppgi om du søker barne- eller ungdomsskole, eller en eller flere skoler spesielt.

Søkerlisten er offentlig
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Ansettelse i Moss kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetid på 6 måneder.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.


Om arbeidsgiveren

Moss - den store, lille byen på østsiden av Oslofjorden. Like viktig som å ha det bra på jobb, er det å ha det fint på fritida! Her har du alt du trenger for å kose deg skikkelig - alene, med venner eller med familien!

Like viktig som å ha det bra på jobb, er det å ha det fint på fritida! Her har du alt du trenger for å kose deg skikkelig - alene, med venner eller med familien!

Vi byr på et yrende kunst- og kulturliv, historie, en urban møteplass i utvikling, vakker natur både til lands og til vanns.

Og ikke minst folka. Både Moss og mossingene ønsker deg hjertelig velkommen. Ja, vi elsker Moss! Og det tror vi du vil gjøre også!

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
20
Sted
Kirkegata 15, 1501 Moss
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk,
Undervisning og pedagogikk / Allmennlærer/kontaktlærer,
Undervisning og pedagogikk / Andre pedagoger

Annonseinformasjon

FINN-kode 288888590
Sist endret 30. jan. 2023 16:38

Rapporter annonse