Forsker i kvartærgeologi – 2-3 faste stillinger

Arbeidsgiver
NGU
Stillingstittel
Forsker i kvartærgeologi
Frist
14.02.2023
Ansettelsesform
Fast

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har 2-3 ledige forskerstillinger innenfor landbasert kvartærgeologi. Hovedoppgaven vil være kvartærgeologisk kartlegging i ulike deler av landet. Stillingene vil være knyttet til hhv. Seksjon for kvartærgeologi og Seksjon for geofarer og jordobservasjon.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk kunnskap, og dermed bidra til økt bærekraftig verdiskaping. NGU er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi har 200 ansatte, hovedkontor i Trondheim og et internasjonalt arbeidsmiljø. Forskning er en integrert del av NGUs arbeid og leveranser, og en forutsetning for å levere kartlegging av god kvalitet og på et internasjonalt høyt nivå på vegne av Norge. Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no.

 

Arbeidsoppgaver
Vi søker etter sterkt faglig motiverte geologer, som skal delta i ulike kvartærgeologiske kartleggings- og forskningsprosjekter i Norge. Hovedoppgaven vil være landbasert kvartærgeologisk kartlegging, der kartlegging av skredutsatte områder vil kunne utgjøre en vesentlig del.

De som ansettes vil i stor grad arbeide selvstendig med faglige oppgaver, men også i fortløpende og tett prosjektsamarbeid med andre ved NGU. Som geolog ved NGU, er du del av et stort og kompetent fagmiljø som arbeider både samfunnsrettet og akademisk, med de fleste aspekter innenfor geologifaget. Du vil få varierte og spennende faglige utfordringer og mulighet til å delta i hele vår arbeidsløype fra felt til folk . Du vil delta i innsamling av nye geologiske observasjoner gjennom kartlegging, datainnsamling, analyser og tolkning. Du må regne med 1-2 måneder feltarbeid årlig. Du vil også jobbe med digitalisering og lagring av geologiske data i databaser, produksjon av kart og gjennomføring av analyser for data som er relevant for forståelse av landskapsutvikling og relatert skredproblematikk. Publisering av kart, rapporter og vitenskapelige artikler er en sentral aktivitet ved NGU. Videre er samfunnskontakt og formidling av geologisk kunnskap sentralt. NGU som arbeidsplass gir meget gode vilkår for egen faglig utvikling og økt fagkompetanse som geolog.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført PhD eller MSc i kvartærgeologi eller naturgeografi ved tilsetting, med spesialisering i landbasert kvartærgeologi eller nærliggende fagområder
 • Evne og interesse for å utføre feltbasert kvartærgeologisk kartlegging over hele landet
 • God kjennskap til glasialgeologiske miljø og problemstillinger
 • Bred erfaring med bruk av GIS
 • Førerkort for personbil

Ønskede kvalifikasjoner (vekting vil variere noe mellom stillingene)

 • God kjennskap til generell regional geologi og kvartærgeologisk utviklingshistorie i ulike deler av Norge
 • Bred erfaring med relevant feltarbeid og kvartærgeologisk kartlegging
 • Spesialkompetanse i kvartærgeologiske analysemetoder brukt i felt og/eller på lab. Dette kan blant annet være metoder knyttet til sedimentologi, stratigrafi, geofysikk, kronologi og geomorfologi
 • Kunnskap og erfaring med skredprosesser og -avsetninger, både i bratt terreng og i finkornede marine avsetninger
 • God forståelse for kvikkleireproblematikk og erfaring med tolkning og bruk av geotekniske boredata fra områder med mulighet for marin leire
 • Generell erfaring med prosjektledelse, og annen relevant yrkeserfaring
 • Erfaring med databasearbeid, og ulike GIS-analyser
 • Arbeidsspråket på NGU er norsk, og søkere bør mestre et skandinavisk språk. For ellers godt kvalifiserte kandidater tilbyr NGU norskopplæring

Personlige egenskaper
Som forsker ved NGU vil du jobbe i og lede ulike prosjekter med tverrfaglig sammensetning. Du må være god på samarbeid og kommunikasjon, både internt og eksternt. Seksjonene har tett samarbeid med bl.a. offentlig sektor, spesielt NVE. Initiativ til god dialog og samhandling er en sentral suksessfaktor for at vi skal kunne gjennomføre vårt samfunnsoppdrag. Det legges vekt på selvstendighet og evne til å ta initiativ.

 

NGU er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø preget av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uavhengig av for eksempel alder, kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn, funksjonsevne, eller hull i CV.

Stillingen lønnes etter Statens Hovedtariffavtale og i henhold til kvalifikasjoner. Fra lønna trekkes 2 % til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.  Vi kan tilby et godt og inkluderende arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og god mulighet for faglig utvikling.

Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Lilja R. Bjarnadóttir, seksjonsleder for kvartærgeologi, på telefon +47 944 97 728 eller på e-post lilja.bjarnadottir@ngu.no, eller Martina Böhme, seksjonsleder for geofarer og jordobservasjon, på telefon +47 958 39 296 eller på e-post martina.bohme@ngu.no. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden.

 

Om arbeidsgiveren

NGU kartlegger Norges geologi og sprer kunnskap om den. Vi skal dekke samfunnets behov for geologisk basiskunnskap, og dermed bidra til økt verdiskaping. Norges geologiske undersøkelse (NGU) er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Vi har 200 ansatte, hovedkontor i Trondheim og et internasjonalt arbeidsmiljø. Forskning er en integrert del av NGUs arbeid og leveranser, og en forutsetning for å levere kartlegging av god kvalitet og på et internasjonalt godt nivå på vegne av Norge. Les mer på www.ngu.no

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Metaller og mineraler,
Bygg og anlegg,
Eiendom,
Industri og produksjon
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Geologi/Fysikk/Kjemi,
Ingeniør / Geoteknikk og ingeniørgeologi

Nøkkelord

Forsker, Geologi, Kartlegging, GIS, Forskning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Martina Böhme
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
958 39 296
Kontaktperson
Lilja Rún Bjarnadóttir
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
944 97 728
Følg firma
100 følger dette firmaet

Leiv Eirikssons vei 39, 7040 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288877416
Sist endret 25. jan. 2023 11:43

Rapporter annonse