Utløpt

Helsesekretærer - Avdeling 1 Mottak og koordinering 

Arbeidsgiver
Kristiansand kommune
Stillingstittel
Helsesekretærer - Avdeling 1 Mottak og koordinering
Frist
05.02.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Helse og mestring er et av syv direktørområder i Kristiansand kommune. Området har om lag 4 600 ansatte, et driftsbudsjett på nær 2,7 milliarder kroner og består av 6 kommunalsjefområder; forvaltning og koordinering, livsmestring, NAV, helsefremming og inkludering, hjemmetjenester og rehabilitering og omsorgssenter. Området har ansvar for å utvikle og levere tjenester til alle innbyggere innenfor helse- omsorgs- og sosialfeltet. 

Forvaltning og koordinering har 75 årsverk og forvalter et budsjett på nær 1,3 milliarder kroner og er delt inn i tre avdelinger: Mottak og koordinering og to avdelinger for bolig- og tjenestetildeling. Avdelingene er sammensatt med personal på tvers av fag- og oppgaveområder og det er tett samarbeid mellom de ulike avdelinger og fagpersoner. 

Forvaltning og koordinering er kommunens koordinerende enhet og har en rekke ansvarsområder utover å saksbehandle og fatte enkeltvedtak om individuelle helse- og omsorgstjenester. Kreftkoordinator, hukommelsesteam og helseveilelding for seniorer er eksempel på tjenester som inngår i forvaltning og koordinering. Området har også ansvar for tildeling av viktige virkemidler rettet mot vanskeligstilte på boligmarkedet; kommunale utleieboliger og husbankens individuelle økonomiske virkemidler (startlån og tilskudd) er de to mest sentrale.

Det er nå ledig to 100 % vikariater som helsesekretærer. Stillingene er knyttet til Avdeling 1, Mottak og koordinering. Avdelingen er travel med mange spennende arbeidsoppgaver. Avdelingen arbeider innenfor korte tidsfrister og tar imot søknader og henvendelser til Forvaltning og koordinering. Tiltredelse så snart som mulig, og varighet er i utgangspunktet hele 2023 for det ene vikariatet, og ut april 2024 for det andre vikariatet, med mulighet til forlengelse.

Vi har en spennende og allsidig arbeidsplass – velkommen til oss! 

Arbeidsoppgaver

 • Ta imot henvendelser og søknader som kommer til Forvaltning og koordinering. Henvendelser kommer digitalt, i brevs form og på telefon
 • Skanning, postføring og arkivering av søknader og andre henvendelser 
 • Lese, vurdere og fordele innkomne søknader og henvendelser for videre behandling på kontoret 
 • Lese, vurdere og fordele elektroniske søknader fra spesialisthelsetjenesten og henvendelser fra fastlegene  
 • Tett samarbeid med kontorets saksbehandlere og andre ansatte, samt deltagelse i tverrfaglig teamarbeid 
 • Veilede og informere brukere, pårørende og andre om ulike tjenester, eller bistå dem med å få kontakt med rett person
 • Delta i teamarbeid på tvers av fag- og oppgaveområde 

Kvalifikasjoner

 • Helsesekretær med autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
 • Alternativt helsefagarbeider/ helse og omsorgsarbeider med kjennskap til kommunens organisering
 • Minimum 3 års relevant erfaring fra arbeid med kommunale helse og omsorgstjenester 
 • Det vil bli lagt vekt på kjennskap til kommunens organisering av helse og omsorgstjenester 
 • Relevant videreutdanning vil bli vektlagt 
 • Kjennskap til fagprogrammet Profil 
 • Kjennskap til aktuelt lovverk, tjenestenivå og/eller lønns- og personalsystemer vil bli vektlagt 
 • Erfaring med selvstendige arbeid og sluttføring av oppgaver. Aktuelle kandidater må kunne tydeliggjøre slik erfaring fra tidligere eller nåværende jobb.
 • Meget god skriftlig og muntlig norsk formulerings- og formidlingsevne.
 • Gode IKT-kunnskaper og beherske digitale kommunikasjonsformer
 • Stillingen krever norskkunnskaper på nivå B2 i henhold til definisjon i Det felles europeiske rammeverket for språk.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt og er en viktig del av vurderingen om du er kvalifisert til stillingen.

Personlige egenskaper

 • Optimistisk og raus med evne til både å lytte og dele, samtidig er det viktig at du kan være tydelig i din kommunikasjon overfor samarbeidsparter, brukere og pårørende.
 • Strukturert og ryddig samtidig som du har en fleksibel holdning til hva som kan inngå i dine arbeidsoppgaver.
 • Flink til å skifte fokus fra en oppgave til en annen når våre prioriteringer krever dette.
 • Hos oss løser vi oppgaver både i team og alene, du må derfor ha gode samarbeidsevner, samtidig som du kan jobbe selvstendig og sluttføre oppgaver.
 • Kommunale tjenester er i kontinuerlig endring, som medarbeider i forvaltning og koordinering er det viktig at du kan bidra til å utvikle våre oppgaver videre.

Vi tilbyr

 • Faglig sterke og engasjerte kolleger med mye godt humør.
 • Arbeidslokaler i Kristiansand sentrum (Gyldengården i Kvadraturen).
 • Opplæring og veiledning med fadderordning.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn og betingelser i henhold til gjeldende kommunalt regel- og avtaleverk.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Kun elektroniske søknader vil bli behandlet.

Om arbeidsgiveren

Bli med å styrke laget!


Kristiansand kommune har 112 000 innbyggere og er Agders største arbeidsgiver. Vi er over 9000 ansatte med allsidige oppgaver innen et bredt spekter av tjenesteområder. Som en av landets største kommuner trenger vi stadig nye, engasjerte og motiverte medarbeidere.


Sterkere sammen er vår visjon. De beste resultatene blir til i samhandling. Våre arbeidsplasser skal kjennetegnes av verdiene  lag, på stell, på hugget. Vi ser hverandre, deler kompetanse og har et større perspektiv enn vårt eget. Vi legger vekt på god dialog med innbyggerne og ønsker sammen å skape stadig bedre tjenester. Vi er alltid på jakt etter effektive og bærekraftige måter å jobbe på – for fellesskapet, miljøet og fremtiden.


Vår kommune har fokus på å ha et inkluderende arbeidsliv og er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.


Velkommen til en veldrevet organisasjon.


Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Gyldenløves gate 23, 4611 Kristiansand S
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Helsesekretær,
Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier

Nøkkelord

forvaltning, merkantil, helsesekretær, helsefagarbeider

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Sanja Simic
Stillingstittel
Teamkoordinator
Telefon
481 89 164
Kontaktperson
Anne Cecilie Eivindson
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
992 23 048
Følg firma
793 følger dette firmaet

Gyldenløves gate 23, 4611 Kristiansand S

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288866811
Sist endret 24. jan. 2023 11:29

Rapporter annonse