Rådgiver/ seniorrådgiver innen analyse av fordekte trusler rettet mot norske interesser

Arbeidsgiver
Etterretningstjenesten
Stillingstittel
Analyse av fordekte trusler rettet mot norske interesser
Frist
15.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret
Med fordekte trusler mener vi aktivitet rettet mot norske interesser der den statlige aktøren som står bak søker å skjule sin involvering. Vi jobber med sammensatte virkemidler herunder fremmed etterretning, digitale trusler og påvirkning.

Arbeidsoppgaver

Din hovedoppgave vil være å analysere, vurdere og rapportere om sentrale trusselaktørers intensjoner, kapasiteter og fordekte operasjoner rettet mot norske interesser.
Vi håndterer et høyt antall oppdrag og har store krav til leveranse og omstillingsevne.
Vi tilbyr spennende oppgaver i et faglig sterkt arbeidsmiljø preget av samarbeid og gjensidig støtte.

Arbeidsoppgaver

 • Analysere, vurdere og rapportere om relevant utvikling knyttet til fagområdet
 • Utvikle og vedlikeholde fagområdet med øvrig virksomhet
 • Anvende og utvikle analysemetoder og løsningsverktøy
   

Kvalifikasjoner

Det kreves for seniorrådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
 • Erfaring fra relevant analysearbeid
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring.

Det er ønskelig med:

 • Etterretningsrelatert arbeidserfaring.
 • Russisk språkkompetanse.
 • Erfaring fra Forsvaret.
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner.

 

Det kreves for rådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå
 • Erfaring fra relevant analysearbeid
 • Minst 2 års relevant arbeidserfaring.
   

Det er ønskelig med:

 • Etterretningsrelatert arbeidserfaring.
 • Russisk språkkompetanse.
   

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

- God evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
- Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
- God vurderingsevne og personlig initiativ
- Evne til helhetsoversikt
- Resultatorientert holdning
- Teamkompetanse
Med teamkompetanse menes at stillingsinnehavers bakgrunn (tematisk/operativt) må sees i sammenheng med seksjonens til enhver tid prioriterte oppgaver og behov. Ved siden av teamkompetanse vil personlig egnethet, analytisk kompetanse og teknisk/IKT-relatert forståelse vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

Rådgiver (kode 1434)
Lønn: kr 604 400- 714 000 (lønnstrinn 65-74) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

Seniorrådgiver (kode 1364)
Lønn: kr 677 000- 864 500  (lønnstrinn 71-81) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Om arbeidsgiveren

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Sektor
Offentlig
Sted
Lutvannsveien 60, 0676 Oslo
Bransje
Forsvar og militær

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
For spørsmål
Telefon
23 10 16 53
Følg firma
10664 følger dette firmaet

Lutvannsveien 60, 0676 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288861083
Sist endret 30. jan. 2023 11:03

Rapporter annonse