Vi søker spesialsykepleier rus- og avhengighetspoliklinikk, LAR

Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Stillingstittel
Spesialsykepleier
Frist
05.02.2023
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling .

 

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling har ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i Oslo. Avdelingen har et variert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning, døgnbehandling og Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Seksjon rus- og avhengighetspoliklinikker er landets største med seks kliniske enheter, beliggende på Ullevål sykehusområde, Iladalen og Mortensrud, samt med tjenester i Oslo og Bredtveit fengsler. Seksjonen har 120 ansatte som sammen utgjør et robust, variert og kompetent fagmiljø. Vi gir tilbud om tverrfaglig utredning, skadereduksjon og behandling til personer over 15 år med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), heroinassistert behandling (HABiO) og Lavterskel skadereduserende substitusjonsbehandling (LASSO) er en del av dette tilbudet. Vi tilbyr også behandling til personer med problematisk bruk av anabole androgene steroider og spill. Vårt behandlingstilbud er tverrfaglig med samtidig fokus på psykiske, fysiske og sosiale ressurser og utfordringer.

Vi søker spesialsykepleier til en av våre enheter som primært yter oppfølgning og tverrfaglig behandling til pasienter med opioidavhengighet forankret i LAR. Enheten består av 25 ansatte fordelt på to behandlingsteam. Den aktuelle stillingen er tilknyttet behandlingsteamet som tilbyr behandling til pasienter tilhørende bydel Bjerke, Sagene, Nordre Aker og St.hanshaugen. Teamet består av overleger, psykologspesialister, spesialsykepleiere og sosionomer med videreutdanning. Arbeidssted er Ullevål sykehusområde.

Pasientgruppen er variert, men flertallet har avhengighet til flere rusmidler og lettere til moderate psykiske vansker. Mange har gjennomgående eller periodevis bruk for tett tverrfaglig oppfølgning og bistand fra det kommunale tjenesteapparatet. Som behandler vil du ha en egen pasientportefølje hvor arbeidsoppgavene spenner fra terapeutisk oppfølgning til ansvarsgruppemøter og bistand av mer praktisk art. Det er etablerte strukturer i teamet for å ivareta tverrfaglig samarbeid. Seksjonen jobber med å utvide tilbudet av kunnskapsbaserte behandlingsmetoder til alle polikliniske pasienter og har blant annet satsning på traumebehandling med EMDR og dialektisk adferdsterapi. 

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

 

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølgning av pasienter med variert funksjonsnivå og varierte behov
 • Kartlegging, behandling og annen oppfølgning av pasienter
 • Individualterapi og selvstendig behandlingsansvar i tverrfaglig team 
 • Deltagelse i seksjonens og enhetens møter
 • Delta i fagutvikling og undervisning når det er aktuelt
 • Ivareta det sykepleiefaglige perspektivet i pasientbehandlingen 
 • Utstrakt samarbeid internt og eksternt med førstelinjetjeneste og øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Bistå i administrering av substitusjonslegemiddel  

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie med norsk, offentlig godkjenning
 • Videreutdanning i rus- og avhengighetsbehandling, psykisk helse, eller annet relevant videreutdanning
 • Gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig    
 • Erfaring fra klinisk arbeid innen rusbehandling, psykisk helsevern eller familieterapi er ønskelig  
 • Det er ønskelig med interesse for, eller kompetanse innen våre satsningsområder  

Personlige egenskaper

 • Vi verdsetter gode samarbeidsevner på tvers av profesjon og et godt arbeidsmiljø er viktig for oss
 • Du må være faglig nysgjerrig, raus og respektfull i møte med pasienter, kolleger og samarbeidspartnere
 • Du må være fleksibel og evne å følge pasientforløp over tid
 • Det er en fordel med god ordenssans

Mange av pasientene våre lever vanskelige liv og det er viktig at vi som kolleger støtter hverandre og reflekterer over egen praksis for å kunne gi god behandling og ha det bra på jobben.   

  Vi tilbyr

  • Dagstilling 
  • Spennende fagmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
  • Veiledning
  • Internundervisning i seksjonen, avdelingen og sykehuset
  • Mulighet til å følge enkelte pasienter i terapiforløp over lengre tid
  • Deltagelse i og utvikling av kompetansegrupper
  • Sentral beliggenhet på området til Ullevål sykehus
  • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

  Om arbeidsgiveren

  Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

  Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

  Sektor
  Offentlig
  Sted
  Kirkeveien 166, 0424 Oslo
  Bransje
  Helse og omsorg
  Stillingsfunksjon
  Sykepleier / Psykiatri,
  Sykepleier

  Nøkkelord

  rus, avhengighet, poliklinikk, behandling, LAR

  Spørsmål om stillingen

  Kontaktperson
  Tone Merete Småvik
  Stillingstittel
  Enhetsleder
  Telefon
  911 86 855
  Følg firma
  3476 følger dette firmaet

  Kirkeveien 166, 0424 Oslo

  Stort kart Hybridkart Flyfoto

  Annonseinformasjon

  FINN-kode 288856833
  Sist endret 24. jan. 2023 10:07

  Rapporter annonse