Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap har ledige stillinger:

Arbeidsgiver
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel
To prosjektøkonomer
Frist
13.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Video: https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0 (https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0)


Om stillingen

Vi i seksjon for virksomhetsstyring og økonomi ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) ønsker oss to allsidige prosjektøkonomer. Du blir en del av fakultetsadministrasjonen, som har kontor på Dragvoll i Trondheim.

Har du lyst til å støtte opp under samfunnsnyttige forskningsprosjekter innen blant annet psykologi, samfunnsvitenskap og utdanning? Jobben gir deg mulighet til å jobbe med økonomisk rådgivning til prosjektledere for spennende forskningsprosjekter, i dialog med oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Hos oss møter du engasjerte, dyktige og ikke minst trivelige kollegaer du kan sparre med, be om råd, lære bort til og spise lunsj med. Du må gjerne være nyutdannet, eller du kan ha lengre fartstid i arbeidslivet. I dag har vi controllere og prosjektøkonomer i et aldersspenn fra 24-57 år, så her er det både ny giv og lang erfaring å spore. Du vil også samarbeide tett med forskningsrådgiverne i fakultetsadministrasjonen.

Vi håper du setter pris på selvstendighet i arbeidshverdagen, mulighet til å initiativ og bidra med gode løsninger til prosesser og tverrfaglig samarbeid. Arbeidsfeltet prosjektstøtte til forskning og undervisning på SU og NTNU er i nemlig i endring, så her vil du få muligheten til å bidra med både utvikling og driftsoppgaver. For deg som er strategisk anlagt, og interessert i forskning, utdanning og menneskene som arbeider med dette, er dette en jobb med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.


Arbeidsoppgaver
 • økonomisk rådgivning til prosjektledere ved søknader til Norges forskningsråd, EU og andre viktige finansieringskilder
 • prosjektstyring, ressurskartlegging og økonomisk oppfølging av prosjekter 
 • opplæring av prosjektledere
 • oppfølging av eksternfinansierte prosjekter, fra søknadsfase til avslutning
 • utarbeide og presentere analyser, prognoser og annet beslutningsgrunnlag til institutt- og fakultetsledelsen
 • utarbeide og kvalitetssikre kontrakter
 • prosjektrapportering eksternt og internt
 • utrednings- og utviklingsoppgaver

Andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområde vil kunne tillegges stillingene.


Kvalifikasjonskrav
 • høyere økonomiutdanning fra universitet eller høgskole på bachelornivå. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis kombinert med etter- og videreutdanning 
 • god prosjekt- og økonomiforståelse 
 • god i bruk av relevante dataverktøy, spesielt gode Excel kunnskaper, og erfaring med bruk av programmer i Office 365 eller tilsvarende samarbeidsflater 
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Ønskede kvalifikasjoner 

Vi håper at du også har erfaring med noe av dette

 • relevant utdanning på masternivå vil bli foretrukket 
 • erfaring med prosjektarbeid og økonomioppfølging av prosjekter
 • erfaring med prosjekter fra offentlig sektor 
 • erfaring fra analysearbeid
 • erfaring med veiledning og rådgivning

Personlige egenskaper 

 Vi ønsker oss en kollega som

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter 
 • viser initiativ og har god gjennomføringsevne 
 • har evne til selvstendig, strukturert, nøyaktig og resultatorientert arbeid 
 • har evne til analytisk arbeid og helhetstenking 
 • har evne til å jobbe i team og med utviklingsarbeid 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt fagmiljø med andre økonomer
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/Verdien-av-medlemskapet/)
 • ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder) som: 

 

 • fleksibel arbeidstid, og kortere arbeidsdager fra mai-august
 • trening i arbeidstida
 • faglige og sosiale aktiviteter gjennom hele året

Lønn og vilkår 

I stillingene som prosjektøkonom (seniorkonsulent, kode 1363) vil du normalt lønnes fra brutto kr 526 100 til kr 604 400 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere ansettelse som rådgiver, kode 1434 med normalavlønning fra brutto kr 553 500 - kr 661 400.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her (https://www.ntnu.no/stillinger/dokumentasjon-av-utenlandsk-utdanning). Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.


Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 

NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_3#%C2%A725). Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingene, kan du ta kontakt med seksjonssjef Hans Martin Øverkil, e-post: hans.m.overkil@ntnu.no, tlf. 90011919. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen, kan du ta kontakt med HR-rådgiver Astrid Irene Øie, e-post: astrid.oie@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

 Søknadsfrist: 13.02.2023 


Om arbeidsgiveren

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap utvikler kunnskap om samfunnsforhold, mennesker og hvordan vi lærer. Utdanningen og forskningen vår gir innsikt i sammenhenger mellom individ, samfunn, miljø og teknologi - og bidrar til å løse sentrale problemer i samfunnet, både lokalt og globalt. Fakultetet består av sju institutter og en fakultetsadministrasjon.

Sektor
Offentlig
Sted
Trondheim, 7491 Trondheim
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap / Controller

Annonseinformasjon

FINN-kode 288855815
Sist endret 27. jan. 2023 09:47

Rapporter annonse