Vil du være med å forme framtidens transportmodeller?

Arbeidsgiver
Statens vegvesen
Stillingstittel
Operativ utreder innenfor fagområdet transportanalyser
Frist
13.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Statens vegvesen

Seksjon Overordnet planlegging og analyse i Divisjon Transport og samfunn, har et landsdekkende ansvar for strategisk planlegging, herunder Nasjonal transportplan (NTP), som inkluderer arbeid med Gjennomføringsplanen. Seksjonen har også et nasjonalt ansvar for verktøy- og metodeutvikling innen transportmodeller, transportanalyser, samfunnsøkonomiske analyser, konsekvensanalyser og konseptvalgutredninger, reisevaneundersøkelser, by- og bærekraftig mobilitet, sektoransvar for helhetlig bypolitikk, kompetanseutvikling og kompetanseformidling.

Vi har et meget sterkt og godt fagmiljø i seksjonen, og vi skal nå styrke oss med en ny medarbeider, som sammen med de øvrige medarbeiderne skal ivareta og styrke kompetansen spesielt innen fagområdet transportanalyser.

Arbeidssted vil fortrinnsvis være Drammen eller Trondheim, men andre lokasjoner kan være aktuelle.

Arbeidsoppgaver

  • Være med i videre utvikling av transportmodellene som benyttes i Statens vegvesen. Vi har et stort utviklingsprosjekt der ett av hovedtemaene er framtidens transportmodeller. Hvordan kan vi utvikle dagens modellsystemer, til bedre å kunne modellere framtidens utfordringer? Bedre grunnlagsdata, godstransport, miljøutfordringer, mikromobilitet, transport i by er noen stikkord her.
  • Delta i tverretatlig transportanalysegruppe (person/gods)
  • Være en støtte til utredningsenhetene på bruk av modellsystemene og kvalitetssikring av beregninger. Transportanalyser gjøres i stor grad av fagpersonene i de ulike geografiske enhetene våre, men vi har behov for å ha en person på nasjonalt nivå som kan bidra til kvalitetssikring av resultater, og evt. feilsøking i modellverktøyene før leveranser.
  • Gjennomføre beregninger i forbindelse med egne utredninger, eksempelvis til NTP 2025-2036.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha fullført høyere utdanning på masternivå innen relevante fagområder (f.eks. Sivilingeniør, Samfunnsøkonom, Siviløkonom, Matematiker, Statistiker). Det er også ønskelig med relevant erfaring. Dersom du har omfattende og relevant erfaring fra ett eller flere av fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi fravike kravet til utdanning.

Det er ønskelig at du har solid kjennskap til eller operativ erfaring på bruk av transportmodellene innenfor person- og gods-/ næringstransport (innenfor programpakkene CUBE eller EMME). Det er også ønskelig at du behersker dataflyten til samfunnsøkonomiverktøyene.

Du må like å jobbe i en hektisk hverdag, både selvstendig og i team. Du må være strukturert, og kunne tenke strategisk samtidig som du må kunne jobbe operativt innen fagområdet. Arbeidsspråket er norsk, så du må ha gode framstillingsevner både skriftlig og muntlig.


Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Har du bedt om å ikke bli satt på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Eva Larsen (eva.larsen@vegvesen.no, mobil 951 68 602), eller Oskar Kleven (oskar.kleven@vegvesen.no, mobil 416 32 148).

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.Om arbeidsgiveren

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
3044 Drammen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon,
Annet
Stillingsfunksjon
Analyse,
Ingeniør,
Økonomi og regnskap / Samfunnsøkonomi

Nøkkelord

siviløkonom, analyse, miljøøkonomi, transportanalyse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Eva Larsen
Telefon
951 68 602
Kontaktperson
Eva Larsen
Telefon
951 68 602
Følg firma
2910 følger dette firmaet

3044 Drammen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288785727
Sist endret 24. jan. 2023 08:24

Rapporter annonse