Sykepleier/vernepleier

Arbeidsgiver
Vestre Viken
Stillingstittel
Sykepleier/vernepleier
Frist
10.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Vestre Viken Helseforetak

Psykiatrisk avdeling Blakstad

Psykiatrisk avdeling Blakstad er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Avdelingen består av 12 spesialiserte døgnseksjoner innen fagområdene akutt, psykose, sikkerhet og alderspsykiatri, spesialisert tilbud for autismespekter lidelser, og egen døgnseksjon for Basal Eksponeringsterapi (BET). Klinikken har et FACT-team, som driver fleksibel, aktiv og oppsøkende behandling for å redusere behov for døgninnleggelser og få til tett kontakt mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale tjenester og brukere av psykisk helse. Medarbeidere på Blakstad er avdelingens viktigste ressurs. Hos oss er det sentralt at alle ønsker å spille på lag og at man møter hverandre med åpenhet som unike og ansvarlige medarbeidere.

BET-seksjonen

Basal Eksponeringsterapi (BET) er en transdiagnostisk behandlingstilnærming som baseres på at psykiske helseproblemer oppstår og vedlikeholdes som følge av unngåelse av utfordrende og smertefulle tanker og følelser. BET er i WHO`s nye veileder for psykisk helsevern presentert som et personsentrert, rettighetsbasert, recoveryorientert behandlingstilbud. Mennesker som tas imot til BET-døgnbehandling er sterkt preget av alvorlige og psykiske helseutfordringer og stor funksjonssvikt. De har ofte en historie med mange og/eller lange sykehusinnleggelser eller omfattende behandlingsforsøk, og at ingen av behandlingsformer ser ut til å ha noen merkbar eller varig effekt.

Autonomi er det overordnede målet i behandlingen. Mennesker som strever inviteres i BET til å velge bort vanemessig unngåelse, og møte livets utfordringer med aksept som primær mestringsstrategi. BET-Seksjonen samarbeider tett med FoU-avdelingen organisert i Klinikk for psykisk helse og rus. En rekke vitenskapelige publikasjoner basert på arbeidet ved BET-seksjonen viser at BET både kan bidra til at mennesker som lenge har slitt med psykiske helseutfordringer får seg et mer normalt liv, at denne behandlingen hjelper mennesker til å bruke mindre medisiner og til at bruk av tvang i behandling blir sterkt redusert.

BET-Seksjonen er et fagmiljø med sterkt fokus på utvikling av ferdigheter i møte med pasienter, kolleger, pårørende og samarbeidspartnere. Alle medarbeidere i BET har sin egen Dynamisk Kompetanseplan (fagutviklingsplan). Seksjonen består av 6 sengeplasser og har ca. 20 årsverk hvorav 14 i turnus.

BET-seksjonen søker etter 1 sykepleier/vernepleier i 100% stilling, vi har kalenderplan med arbeid i snitt hver 4. helg. 

Arbeidsoppgaver

 • Terapisamtaler, miljøterapi og psykoedukasjon med pasienter  
 • Organisering og ledelse av behandlingsprosesser 
 • Veiledning ovenfor andre ansatte    
 • Undervisning 
 • Deltakelse i forskningsarbeid
 • Delta i praktisk arbeid

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie/vernepleie gjerne med videreutdanning innen klinisk psykisk helsearbeid/rus
 • Faglig engasjement innen psykisk helsearbeid
 • Må mestre norsk muntlig og skriftlig svært godt
 • Relevant somatisk kompetanse enten fra utdanning eller tidligere praksis

Personlige egenskaper

 • Engasjert og ansvarsbevisst  
 • Gode kommunikasjonsevner  
 • Trives med å jobbe tverrfaglig  
 • Evne til å arbeide målrettet og systematisk med arbeidsoppgaver  
 • Evne til å stå i utfordrende situasjoner og relasjoner  
 • Gode samarbeidsevner   
 • Høy grad av fleksibilitet
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Tar medansvar for seksjonens totale drift

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsmiljø  
 • Høyt faglig nivå  
 • Faglig og personlig utvikling  
 • Utfordrende og variert arbeid  
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst

Opplæring

Arbeid i psykisk helsevern skal preges av arbeidsmetodikk som kjennetegnes av en moderne faglig tilnærming. Sentralt i dette ligger den enkelte medarbeiders faglige utvikling og forståelse for pasientens egen rolle i egen behandling. Seksjonen vil gi opplæring og veiledning på sentrale elementer i BET. Personale fra BET seksjonen ved sykehuset vil følge opp den nyansatte tett. Hver ansatt i BET har en egen kompetanseplan, og jevnlig dialog med fagansvarlig med fokus på ferdigheter som ligger til grunn for forvaltning av BET.

Seksjonen fokuserer på å utvikle og styrke egenskaper som er avgjørende i møte med psykiske lidelser. Ferdighetstrening gjennom veiledningsformatet feedbackbasert kollegaveiledning skal gjøre alle medarbeidere trygge på å forvalte nødvendige kliniske ferdigheter. Opplæring og deltakelse i arbeidsformatet reflekterende team skal bidra til å koordinere seksjonens arbeid, fremme identitet, og samtidig styrke pasientens autonomi og eierskap til egen psykisk helse.  
 

Om arbeidsgiveren


Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.  

 

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  


Se mer på www.vestreviken.no

Sektor
Offentlig
Sted
Strandveien 32, 1392 Vettre

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Didrik Heggdal
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
986 83 759
Følg firma
1814 følger dette firmaet

Strandveien 32, 1392 Vettre

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288785327
Sist endret 23. jan. 2023 16:32

Rapporter annonse