Miljøarbeider barn og ungdom i Ranheim & Charlottenlund menighet, 35% vikariat for snarlig tiltredelse og fram til 1. au

Arbeidsgiver
Kirkelig fellesråd i Trondheim
Stillingstittel
Miljøarbeider barn og ungdom, vikariat fram til 1.august 2024
Frist
19.02.2023
Ansettelsesform
Vikariat

Ranheim og Charlottenlund menighet består av to kirker. Staben består av 12 ansatte; daglig leder, to diakoner, to kantorer, menighetspedagog, undervisningsleder, kirketjener og tre prester. Menigheten har i dag ca 16.000 medlemmer og er i stor vekst, spesielt innen unge familier.

Menigheten har utviklet et tilbud for ungdom på onsdager, Heng , et etterskoletilbud, og Onsdagsmessen , en gudstjeneste spesielt tilpasset ungdom og konfirmanter. Innehaver av denne stillingen skal sammen med andre i staben delta med planlegging og gjennomføring av Onsdagsmessen , samt aktivisere ungdommene på Heng . Miljøarbeideren skal sammen med staben og ungdommene være med og videreutvikle disse tilbudene.

Lunsj- kafe arrangeres to ganger i uken i tilknytning til skoler i menigheten. Miljøarbeideren bistår i dette tilbudet.

Hver tirsdag arrangeres menighetens best besøkte tilbud, babysang. Innehaver av stillingen skal bistå i dette tilbudet.

Menigheten tilbyr 3 leirer for ca 150 årlige konfirmanter. Miljøarbeideren er tiltenkt å
delta som ansvarlig leder på leirene, sammen med det pedagogiske personellet. Oppgavene er blant annet knyttet til å skape et godt miljø og trygghet for ungdommene på leir.

Arbeidsoppgaver

 • Skape et godt miljø og trygghet i ungdomsgruppa, med spesiell vekt på tilbudet  Heng .
 • Få god dialog med ungdom, bl.a. slik at Onsdagsmessen og Heng fungerer i tråd med deres ønsker.
 • Bistå med alle oppgaver knyttet til frokostkafé og babysang.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av konfirmanthelger og annet barne- og ungdomsarbeid.
 • Kunne delta i noe utøvelse og planlegging av bl.a. det musikalske knyttet til onsdagsmessen .

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at den som tilsettes har fagbrev innen barne- og ungdomsarbeid eller er i et høyere relevant utdanningsløp
 • Søkere med relevant realkompetanse vil også bli vurdert
 • Å kunne beherske det å spille piano, f.eks. til liturgisk spill, eller annet relevant instrument vil være en fordel
 • Erfaring fra kristent menighetsliv er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Evne til å bygge relasjoner og arbeide godt i et team
 • Evne til å møte, la seg inspirere av og samskape med ungdom
 • Trives med å legge forholdene til rette for andre
 • Evne til å se etter nyskaping og utvikling
 • Være fleksibel ift. ulike musikalske stilarter
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Medlemskap i Den norske kirke og tilfredsstillende politiattest må framlegges ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø og engasjerte kolleger
 • Spennende oppgaver knyttet til menighetens strategiplan og ungdomssatsing
 • En variert og utfordrende jobb i en engasjert menighet
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk, og offentlig pensjonsordning

Stillingen innebærer en del arbeid utenfor ordinær arbeidstid og på helg. Stillingen har en arbeidstidsordning hvor arbeidstiden gjennomsnittsberegnes gjennom et år. Dette innebærer at man i deler av året jobber mer enn 35% stilling, mens man i andre deler av året jobber mindre.

Om arbeidsgiveren

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 19 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 21 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.Fellesrådet skal ivareta kulturarven og utføre gravferdstjenesten på en verdi måte. Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

Sektor
Offentlig
Sted
Ingrid Kiærs veg 1, 7053 Ranheim
Bransje
Miljøtjenester,
Musikk,
Kirke og menighet
Stillingsfunksjon
Menighetsarbeid,
Omsorg og sosialt arbeid,
Undervisning og pedagogikk / Andre pedagoger

Nøkkelord

trondheim, ranheim, kirke, ungdom, musikk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Arne Reidar Vik Selven
Stillingstittel
Daglig leder Ranheim og Charlottenlund menighet
Telefon
970 31 819
Følg firma
72 følger dette firmaet

Ingrid Kiærs veg 1, 7053 Ranheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288784352
Sist endret 24. jan. 2023 08:56

Rapporter annonse