Utløpt

Analytiker 

Arbeidsgiver
Helfo
Stillingstittel
Analytiker
Frist
06.02.2023
Ansettelsesform
Fast

Ønsker du å verne om viktige verdier i det norske samfunnet, arbeide med spennende oppgaver og utvikle deg i en lærende organisasjon der vi arbeider tverrfaglig og deler kunnskap med hverandre? Da er kanskje du den vi er på jakt etter. 

Helfo kontroll har kontorsted i Fredrikstad. Vi ønsker å rekruttere én til to dyktige kolleger som kan bidra til å videreutvikle og styrke vårt kontrollmiljø innenfor analyse. Vi jobber ut fra en risikobasert tilnærming og bruker ulike virkemidler og metoder i forbindelse med vår etterkontroll av helserefusjonsordningen. Vi vektlegger fleksibilitet, og vi arbeider i team.

Du er en dyktig fagperson med god analytisk kompetanse. Du vil bidra til å nå Helfo kontrolls mål om å avdekke og reagere på økonomisk misbruk og bedrageri, samt systematisk formidle kontrollresultatene slik at de bidrar til økt etterlevelse.  

Ditt faste arbeidssted vil være i våre kontorlokaler i Fredrikstad. Det vil være mulighet for noe hjemmekontor etter til enhver tid gjeldende ordning i Helfo.

Arbeidsoppgaver

Som analytiker i Helfo kontroll vil du ha ansvar for å benytte relevant analytisk metode i kontrollgjennomføringen av helserefusjoner, samt kvalitetssikre tall og metodebruk. Du vil også utvikle og vedlikeholde metoder for å identifisere risikofaktorer og mønstre i datasett.

Andre oppgaver i stillingen er å

 • lage spørringer og hente ut data fra eksisterende og relevante systemer og datakilder
 • gjennomføre statistiske analyser som grunnlag for prioriteringer og beslutninger
 • utvikle metoder for effektiv gjennomgang av store datamengder
 • bidra til å utvikle og automatisere det kontrollrettede analysearbeidet
 • bidra til tverrgående samarbeid, metodeutvikling og kompetanseheving på tvers av team og virksomhetens øvrige analysemiljøer
 • delta i prosjekter rettet mot utvikling av risikoanalyser i styringslinjen

Helfo er i kontinuerlig utvikling. Du må derfor regne med endring i stillingens ansvarsområder og oppgaver.

Kvalifikasjoner

Du må ha minimum 3-4 år relevant høyere utdanning. Vi ønsker at du har utdanning innenfor analyse, statistikk, matematikk, informatikk eller økonomi. Relevant erfaring kan i enkelte tilfeller veie opp for utdanningskravet.

Du bør ha erfaring med statistisk analysearbeid der du har vist god forståelse for statistiske teorier og anvendt disse i utfordrende problemstillinger. Det er en fordel med erfaring fra en kontrollrettet virksomhet.

Vi ønsker i tillegg at du har erfaring med

 • kvantitative analyser og analysearbeid av store mengder data
 • analyseverktøy som Excel, R eller Python
 • Sql, databasesystemer og Power BI

Personlige egenskaper

For å lykkes i jobben må du være analytisk og kunne se sammenhenger i komplekse problemstillinger.

Videre må du

 • være selvstendig
 • ha gode samarbeidsegenskaper og kunne arbeide som en del av et team
 • arbeide strukturert, nøyaktig og effektivt 
 • være målrettet og en pådriver for utvikling 
 • ha god muntlig og skriftlige formidlingsevne på norsk

Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en virksomhet med en samfunnsviktig funksjon
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • mulighet for delvis hjemmekontor 
 • aktivitet/trening i arbeidstiden
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring gjennom Statens pensjonskasse

Ansettelse som rådgiver (stillingskode 1434) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) avhengig av kvalifikasjoner. Aktuelt lønnsspenn ligger mellom kr 470.000 og 650.000. For særlig kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn.

I Helfo mener vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik kompetanse og livserfaring bidrar til at vi løser samfunnsoppdraget på en bedre måte. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. 

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Du må i så fall oppfylle visse krav. Les mer om positiv særbehandling på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Avkrysningen danner grunnlag for anonymisert statistikk for Helfo.  

Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen. Du deler relevante vitnemål gjennom Vitnemålsportalen. Den finner du lenke til i Webcruiter. Logg deg inn i portalen, velg hvilke resultater du vil dele med oss, og klikk på Overfør resultater . Relevante attester, og eventuelle vitnemål fra utdanning i utlandet, laster du opp som vedlegg til søknaden.  

Vi utarbeider offentlig søkerliste etter søknadsfristens utløp. Hvis du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Du blir varslet om reservasjon ikke tas til følge. Vi gjør oppmerksom på at CV-en din blir benyttet i utvidet søkerliste.

For mer informasjon om Helfo, se helfo.no.

Om arbeidsgiveren

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.  Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta brukernes rettigheter og yte profesjonell service til behandlere og innbyggere gjennom veiledning og informasjon om helsetjenesten.


Helfo jobber for å gjøre hverdagen enklere for helseaktører og privatpersoner gjennom tilgjengelige, likeverdige og effektive helsetjenester.  


Helfo har kontorer i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes.


Helfo kontroll har ansvar for å avdekke og reagere på økonomisk misbruk og bedrageri i helserefusjonsordningen, og formidle kontrollresultatene slik at de bidrar til økt etterlevelse og bygger tillit.

 


Helfo kontroll består av tre seksjoner som jobber med etterkontroll. Etterkontroll er kontroll av behandlernes refusjonskrav etter utbetaling, samt forskrivning. Helfo kontroll er organisert i team og jobber gjennom prosessene finne , kontrollere og formidle . Helfo kontroll håndterer klager, innsyn, anmeldelser og gir bistand til politiet.  

Sektor
Offentlig
Sted
Dokka 6, 1671 Kråkerøy

Nøkkelord

Forvaltning;, Analyse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Cecilie Eriksen Brodal
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
478 62 401
Følg firma
410 følger dette firmaet

Dokka 6, 1671 Kråkerøy

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288783320
Sist endret 23. jan. 2023 16:13

Rapporter annonse