Automatiseringstekniker eller -ingeniør i K- og M-lab

Arbeidsgiver
SINTEF Ocean
Frist
12.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med SINTEF

SINTEF Ocean driver forskning og innovasjon knyttet til Havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning.
Hovedaktiviteten i konstruksjonslaboratoriet er testing av strukturer, strukturelle komponenter og materialer. Typiske problemstillinger omfatter tretthetstesting, strekkfasthet og bruddtesting. Det eksperimentelle arbeidet kombineres ofte med analytisk eller numerisk analyse.

Vil du jobbe i våre nybygde konstruksjonsteknikk-laboratorium (K-lab) og energi- og maskinerilaboratorium (M-Lab)? 

Nøkkelen til mange av vår tids utfordringer finnes i havet. SINTEF Ocean utvikler fremtidens havindustrier innenfor områdene mat, energi, miljø og transport. 

Klimautfordringene krever lav- og nullutslippsløsninger og en omfattende omstilling til fornybar energiproduksjon. Maritim transport og offshore energiproduksjon står foran omfattende endringer som vil kreve innovative, bærekraftige, pålitelige og kostnadseffektive løsninger. Ved K-lab utvikles metoder og verktøy for analyse og design av marine konstruksjoner, eksempelvis faste og flytende konstruksjoner for olje og gass-virksomhet, fornybar energi, havbruksanlegg, flytebroer, stigerør, kabler og rørledninger, i tillegg til teoriutvikling og laboratorietester for å bygge opp under utvikling av slike metoder og verktøy.

Maritime energisystemer omfatter alt som har med energiproduksjon, -lagring og -bruk om bord i skip å gjøre. Våre forskere jobber med løsninger for fremtidens skip hvor målet er å bruke energi mer effektivt samt redusere skadelige utslipp til miljøet. Global skipsfart står overfor en rekke utfordringer på dette området. Vår forskergruppe er både involvert i finne løsninger samt å bistå nasjonale og internasjonale myndigheter med å utvikle hensiktsmessige og effektive regelverk som sikrer overgangen til en mer bærekraftig fremtid. Vårt mål er å være den viktigste leverandør av faktabasert kunnskap på dette området. M-lab er blant de best utstyrte, uavhengige motorlaboratoriene i Skandinavia. Velutviklede anlegg med høyt spesialisert eksperimentutstyr, instrumenterings- og datainnsamlingssystemer, og en erfaren stab er avgjørende i vår leveranse av profesjonell og tilpasset support overfor våre kunder. Vi jobber i tett samarbeid med andre deler av SINTEF, med NTNU og andre kunnskapsaktører i Norge og utlandet. I samarbeid med den maritime industrien utvikler og implementerer vi nye løsninger for kontinuerlig forbedring og utslippsreduksjoner.

På grunn av den stadig økende aktiviteten vi har innen havvind, fornybar energi, motorutvikling og forbrenningsteknologi, søker vi etter en ingeniør eller tekniker til K- og M-lab.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Utvikling/programmering, installasjon og drift av måle- og datainnsamlingssystemer for bruk i laboratoriene.
 • Digital datainnsamling, signalbehandling og analysere data fra modellforsøk.
 • Bidra til utvikling, drift og vedlikehold av generelt vitenskapelig utstyr og installasjoner ved laboratoriene.
 • Planlegging, rigging og gjennomføring av forsøk i laboratoriene. I dette inngår fysisk arbeid i stiger og trange rom.
 • Diverse lodding av konnektorer og kabler.
 • Liming av strekklapper.
 • Kalibrering av måleutstyr.
 • Bidra til kontinuerlige forbedringer av funksjonene i laboratoriene.
 • Mulig feltarbeid i forbindelse med forskningsprosjekter.

SINTEF Ocean søker deg som er:

 • Tekniker eller ingeniør-/bachelorgrad innen fagområdene automasjon, data og elektronikk. (relevant erfaring og annen utdanning kan erstatte krav om bachelorgrad eller fagbrev).
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er en fordel om du har:

 • Kjennskap/erfaring med programmeringsspråk som, Labview, Matlab Simulink, eller liknende.
 • Relevant erfaring med moderne sensorteknologi og datakommunikasjon.
 • God kjennskap til reguleringstekniske problemstillinger og/eller automasjon erfaring med instrumentering.
 • Erfaring fra laser, optiske eller video-baserte målesystemer.
 • God kjennskap til MS Office-pakken, datainnsamlingsprogram, DAK
 • Kjennskap/erfaring med utstyr fra HBM eller National Instruments.
 • Kjennskap/erfaring med programmering og tilkobling av sensorer til mikrokontroller eller PLS-enheter

SINTEF Ocean tilbyr:

 • Et verdensledende forskningsmiljø, med stor samfunnsmessig betydning. 
 • Et dynamisk arbeidsmiljø som verdsetter mangfold og initiativ.
 • Tilbyr kursing i strekklappliming, traverskurs pluss annet relevant utstyr.
 • Intern opplæring i kjøring av testmaskiner i laboratorium. 
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag.
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø.
 • Konkurransedyktig lønn med gode velferdsordninger.
 • Meget god pensjons - og forsikringsordning. 

Virker dette interessant? Da ser vi fram til å motta søknaden din!

Om arbeidsgiveren


SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen. 


Sektor
Privat
Sted
7093 Tiller
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Maritim og offshore,
Transport og logistikk
Stillingsfunksjon
Ingeniør / Automasjon og instrument,
Teknisk personell

Nøkkelord

Datainnsamling, kalibrering, utvikling, installasjon

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Naiquan Ye
Stillingstittel
Forskningsleder
Telefon
470 78 619
Kontaktperson
Kenneth Njuolla
Stillingstittel
Laboratorieleder
Telefon
915 67 753
Følg firma
1470 følger dette firmaet

7093 Tiller

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288770317
Sist endret 23. jan. 2023 14:32

Rapporter annonse