Kommunikasjonsrådgiver

Arbeidsgiver
Sør-Vest politidistrikt
Stillingstittel
Kommunikasjonsrådgiver
Frist
06.02.2023
Ansettelsesform
Vikariat

I Sør-Vest politidistrikt er det ledig et vikariat som kommunikasjonsrådgiver ved stab for kommunikasjon i perioden. Tiltredelse så snart som mulighet, med en varighet til 31. desember 2023. Arbeidssted vil være Stavanger.

Kommunikasjonsrådgiveren skal være en ressurs for distriktets ledere innen fagfeltet kommunikasjon og informasjon. Vi ser etter en person som motiveres av å plassere politiet riktig i samfunnet og som ser muligheten til å videreutvikle politiet med forebygging som hovedstrategi. 

Vitnemål og attester bes lagt ved den elektroniske søknaden. Søknader
vil ikke bli vurdert dersom dokumentasjon mangler. Det må også legges vedgodkjenning fra NOKUT for eventuell utenlandsk utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig rådgivning for politidistriktets ledere på alle nivå når det gjelder kommunikasjon og informasjon internt og eksternt
 • Veiledning og rådgivning i mediehåndtering for ledere på alle nivå
 • Medieovervåkning
 • Sosiale medier
 • Produksjon av saker til www.politiet.no og intranettet
 • Bidra til at politidistriktet når sine mål – og plasseres riktig i samfunnet – gjennom bruk av kommunikasjon
 • Bidra til å styrke den kommunikasjonsfaglige kompetansen i distriktet
 • Sikre god samhandling og kunnskapsdeling innenfor fagområdet
 • Bidra til et godt medarbeiderskap, ønsket kultur og god medarbeidertilfredshet

Kvalifikasjoner

Nødvendige:
 • Høyere utdanning innen medie- og/kommunikasjonsfag eller annen relevant utdanning
 • Dokumentert erfaring fra kommunikasjonsarbeid
 • God kjennskap til politiets oppgaver og utfordringer
 • Kunnskap om og interesse for sosiale medier
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG jf. Sikkerhetsloven 

 

Ønskelige:

 • Erfaring fra krisehåndtering
 • Erfaring fra media


Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

 

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide under høyt arbeidspress i et uforutsigbart og hektisk miljø
 • God relasjonsbygger med gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Inneha stor arbeidskapasitet og være fleksibel

 

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1434 rådgiver og avlønnes fra kroner 553 500,- 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)

 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Sør-Vest politidistrikt har ca. 520.000 innbyggere fordelt i 29 kommuner. 23 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Vestland og 1 i Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.


Politidistriktet har ca. 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.


Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.


Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden.

Sektor
Offentlig
Sted
Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger
Bransje
Offentlig administrasjon,
Politi og sikkerhet,
PR, informasjon og kommunikasjon

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Linda Merethe Lie Leifsen
Stillingstittel
Fungerende leder ved stab for kommunikasjon
Telefon
934 78 715
Følg firma
536 følger dette firmaet

Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288768190
Sist endret 23. jan. 2023 14:16

Rapporter annonse