Ledende arrestforvarer

Arbeidsgiver
Sør-Vest politidistrikt
Stillingstittel
Ledende arrestforvarer
Frist
06.02.2023
Ansettelsesform
Fast

I Sør-Vest politidistrikt er det ledig fast stilling som ledende arrestforvarer. Stillingen er organisatorisk plassert ved driftsenhet Stavanger og Ryfylke, arrest- og fremstillingsseksjonen, som er stedsplassert på Stavanger politistasjon.

Arrest og fremstillingsseksjonen ledes av en seksjonsleder, og er organisert med to avsnitt, henholdsvis avsnitt 1, vaktsjefer, og avsnitt 2, arrestforvarere. Hvert avsnitt har egen avsnittsleder. Seksjonen har 28 ansatte, hvorav 10 er politistillinger og 18 er arrestforvarerstillinger.

Ledende arrestforvarer, LAF, har ansvar for daglig planlegging og koordinering av tildelte fremstilling- og transportoppdrag. LAF vil være med å lære opp nyansatte, vikariere for avsnittsleder og gjøre oppgaver som arrestforvarer ved behov. 

Arrestforvarere sine primæroppgaver er å ha tjeneste i politiarresten og fremstille personer i politiets varetekt forrettsforhandlinger og helsevesen. I tillegg bistår de med å signalere, utførestevnetjeneste og har tjeneste i politivakten i Stavanger. Ved utførelse av noen av disse oppgavene er det nødvendig at man er i god fysisk form.

Tjenesten er på dagtid i ukedagene, men noe skiftarbeid må påregnes 

Den som blir ansatt i stillingen vil bli tildelt begrenset politimyndighet.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre sin jobb i henhold til gjeldende lover og instrukser
 • Daglig planlegging og koordinering av transport- og fremstillingsoppdrag
 • Ansvar for opplæring og oppfølging av nytilsatte arrestforvarere.
 • Fungere som avsnittsleder ved dennes fravær
 • Utføre tjeneste som arrestforvarer og gjøre andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner

Nødvendig

 • Førerkort klasse B
 • Relevant utdannelse fra f.eks fengselsskolen eller utdanning innen helse/omsorg
 • Relevant  arbeidserfaring kan erstatte kravet om formalkompetanse
 • God skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne
 • God fysisk form

Ønskelig

 • Erfaring fra arresttjeneste eller annen relevant yrkeserfaring
 • Gjennomført og bestått eksamen i begrenset politimyndighet ved Politihøgskolen, eller gjennomføre dette snarest 
 • Lederkompetanse
 • Ledererfaring

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • God evne til å ivareta og behandle andre mennesker
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Ta ansvar, initiativ og kunne delegere arbeidsoppgaver
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og sammen med andre
 • God arbeidsmoral og arbeidskapasitet

 

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingen lønnes som ledende arrestforvarer (stillingskode 1342), fra kr 517.600,- brutto per år 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (f.eks. fleksibel arbeidstid, sommertid, trening i arbeidstiden o.l.)

 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Sør-Vest politidistrikt har ca. 520.000 innbyggere fordelt i 29 kommuner. 23 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Vestland og 1 i Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.


Politidistriktet har ca. 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.


Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.


Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden.


 Geografisk driftsenhet Stavanger og Ryfylke

Stavanger politistasjon og Søre Ryfylke politistasjon utgjør geografisk driftsenhet Stavanger og Ryfylke. Driftsenheten har i overkant av
170 ansatte. Stavanger politistasjon er største enhet og lokalisert i
nærområdet til Stavanger sentrum. Politistasjonen dekker geografisk kommunene
Stavanger, Randaberg og Kvitsøy. Søre Ryfylke dekker kommunene Hjelmeland og Strand. Undersjøisk tunnel knytter Stavanger og Søre Ryfylke sammen.


Politistasjonen skal yte polititjenester til en
befolkning på ca. 170000 innbyggere. Innen stasjonens område er det lokalisert
flere internasjonale selskap og ca. 10.000 utenlandske statsborgere.
Organisatorisk deles politistasjonen inn i 5 seksjoner og en administrativ stab. De 5
seksjonene er: seksjon forebygging og patrulje, seksjon for etterretning og
etterforskning, seksjon for arrest og fremstilling, seksjon for trafikk og sjø
og seksjon for forvaltning.Vi ønsker et mangfoldig
arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn,
etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Sektor
Offentlig
Sted
Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger
Bransje
Offentlig administrasjon,
Politi og sikkerhet

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Hege Gustavson Sandstøl
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
51 89 93 54
Følg firma
536 følger dette firmaet

Lagårdsveien 6, 4010 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288761545
Sist endret 23. jan. 2023 13:28

Rapporter annonse