Utløpt

Lærer/Miljøterapeut

Arbeidsgiver
Lillestrøm kommune
Stillingstittel
Lærer/Miljøterapeut
Frist
05.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med LILLESTRØM KOMMUNE

Vi søker motiverte og engasjerte medarbeidere!

Vi har ledig 2 faste stillinger.  En 100 % stilling som miljøterapeut og en 100% stilling som lærer med spesialpedagogisk kompetanse.


Asak skole er en 1.-10 skole med 235 elever og 35 ansatte. Vi ligger idyllisk til på Leirsund, et lite stykke utenfor Lillestrøm sentrum. Skolen ble rehabilitert og ferdigstilt i 2012. Vi har flotte naturområder i umiddelbar nærhet, og bruker disse områdene aktivt i undervisningen gjennom hele året. Vi har en forsterket enhet tilknyttet skolen, med spesifikk kompetanse inn mot autismespekterforstyrrelser. Dette er et fagforsterket tilbud i normalskolen. Tilbudet er aktuelt for elever med stort behov for struktur og forutsigbare rammer, både i og utenfor klasserommet.

Stillingene vil være knyttet til skolens tverrfaglige team.

Skolens visjon er; Vi skaper god framtid gjennom fellesskap og mestring, og våre fokusområder er helhetlig læring, læringsledelse og tilpasset opplæring.

Asak skole søker etter deg som har gode samarbeidsevner, et positivt elevsyn, og som trives med en dynamisk arbeidsdag. Vi jobber systematisk for at hver og en av våre elever skal bli den beste utgaven av seg selv, både faglig og sosialt. Vi søker deg som setter eleven i sentrum, og er klok når tiltak og tilrettelegginger planlegges og gjennomføres. Du skaper en helhetlig skolehverdag med gode rammer og forutsigbarhet for elevene, gjennom din evne til å jobbe strukturert og systematisk. Du ser ressursene og styrkene til elevene og bruker dem aktivt for å skape mestringsopplevelser. Du samarbeider godt med ansatte og foresatte.

Mer informasjon finner du på: https://www.lillestrom.kommune.no/skole-og-utdanning/skoler-og-skolegrenser/skolene-i-lillestrom/asak-skole/

Arbeidsoppgaver tilknyttet miljøterapeutstilling:

 • Oppfølging av enkeltelever knyttet til forsterket enhet (FE)
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsøkter for elevene i gruppe og enkeltvis.
 • Utarbeide individuelle opplæringsplaner (IOP), tiltaksplaner, dagsplaner o.l.
 • Undervisning i tråd med fagfornyelsen og hver enkelt elevs IOP.
 • Tverrfaglig samarbeid med skolens personale og andre aktuelle instanser.
 • Følge opp skolens satsingsområder, være faglig oppdatert og utviklingsorientert.
 • Ha et godt foreldresamarbeid; delta i utviklingssamtaler, foreldremøter og samarbeids-/ansvarsgruppemøter.
 • Delta aktivt og være en inspirator for å utvikle et godt lærings- og arbeidsmiljø.
 • Veiledning av ansatte i henhold til egen kompetanse.

Arbeidsoppgaver tilknyttet lærerstilling med spesialpedagogisk kompetanse:

 • Oppfølging av enkeltelever.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere læringsøkter for elever i klasse, gruppe og enkeltvis.
 • Utarbeide individuelle opplæringsplaner (IOP), tiltaksplaner, dagsplaner og annet i samarbeid med faglærere.
 • Undervisning i tråd med fagfornyelsen og hver enkelt elevs IOP.
 • Samarbeid på trinn, i faggrupper og med resurspersoner.
 • Følge opp skolens satsingsområder og være faglig oppdatert og utviklingsorientert.
 • Ha et godt foreldresamarbeid; delta i utviklingssamtaler, foreldremøter og samarbeids-/ansvarsgruppemøter.
 • Delta aktivt og være en inspirator for å utvikle et godt lærings- og arbeidsmiljø.
 • Veiledning av ansatte i henhold til egen kompetanse.

Kvalifikasjoner

Stillingen som miljøterapeut;

 • Utdanning som vernepleier, sosionom, barnevernspedagog eller annen relevant høyere utdanning på bachelornivå.
 • Vi ønsker søkere med kompetanse og erfaring fra arbeid med barn og ungdom med autisme, asperger, tilknytningsvansker og atferdsvansker.
 • Det er ønskelig med erfaring og kompetanse fra skole.
 • Det er en fordel å ha kompetanse innen håndtering av aggressiv og voldelig atferd (HAVA)
 • Behersker norsk godt skriftlig og muntlig.

Stillingen som lærer med spesialpedagogisk kompetanse:

 • Godkjent lærerutdanning.
 • Spesialpedagogisk kompetanse.
 • Våre fagbehov er fortrinnsvis engelsk, norsk, matematikk og særskilt norskopplæring.
 • Behersker norsk godt skriftlig og muntlig
 • Kompetanse i digitale verktøy som blant annet OneNote og Teams

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9, og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll.


Personlige egenskaper

 • Du er en trygg voksenperson, med god relasjonskompetanse. 
 • Du har blikk for den enkelte elev.
 • Du er en tillitsperson, og en god rollemodell.
 • Du er positiv og framsnakker elever, foresatte og ansatte.
 • Du er en lagspiller og utfyller din rolle i samarbeid med andre, men kan også jobbe effektivt og selvstendig. 
 • Du evner å stå i og håndtere utfordrende situasjoner.
 • Du viser god balanse mellom tydelighet og omsorg.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du bidrar til egen kunnskapsutvikling og deler erfaringer.
 • Du er løsningsorientert, tålmodig og utholdende.
 • Du har verdier som bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tett faglig samarbeid mellom kollegaer og et tett samarbeid med skolens ledelse
 • Deltakelse i utviklingsarbeid der elevenes læringsmiljø og læringsutbytte står i sentrum
 • Godt fagmiljø med fokus på læring og utvikling, trygghet og trivsel
 • Veletablert veiledning av nyutdannede lærere i to år
 • Gruppelivs- og yrkesskadeforsikring, inkl. yrkesskadeforsikring på fritid
 • Varierte muligheter for kompetanseutvikling, etter - og videreutdanning
 • Kontaktlærertillegg med inntil 32.000 kr. pr. år, og en egen Lokal særavtale for Funksjonstillegg i skolene
 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell søknadsinformasjon:
Vitnemål og attester lastes opp i rekrutteringsportalen. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra Vitnemålsportalen, og laster opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp, jf. Offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

 

Om arbeidsgiveren

Lillestrøm er Norges niende største kommune. Vi har ca. 90.000 innbyggere og en strategisk beliggenhet på Nedre Romerike. Utviklingen i kommunen baseres på FNs bærekraftsmål, med fokus på klima og miljø, by- og tettstedsutvikling, mestring hele livet og innovasjon. Verdiene våre er Tillit - Inkludering - Nyskaping. Besøk oss på https://www.lillestrom.kommune.no/

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Branderudveien 91, 2015 Leirsund
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk / Allmennlærer/kontaktlærer,
Undervisning og pedagogikk / Lærer/Lektor,
Undervisning og pedagogikk / Spesialpedagog

Nøkkelord

Lærer, Miljøterapeut, Undervisning, Spesialpedagog

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Liv-Ingunn Moe
Stillingstittel
Rektor
Telefon
66 93 25 00
Følg firma
1344 følger dette firmaet

Branderudveien 91, 2015 Leirsund

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288760115
Sist endret 23. jan. 2023 13:18

Rapporter annonse