Er du vår nye kollega?

Arbeidsgiver
Lunner kommune - helse og mestring
Stillingstittel
Vernepleiere
Frist
15.02.2023
Ansettelsesform
Fast

Tilrettelagte tjenester yter tjenester til mennesker med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne i henhold til den enkelte brukers enkeltvedtak og etter gjeldende lovverk. Målsettingen med tjenesten er at bruker skal oppleve mestring, livskvalitet og god velferd. Tjenesten ytes gjennom en respektfull, helhetlig, tverrfaglig og målrettet arbeidsform. Tilrettelagte tjenester kan bistå til nylæring, relæring og opprettholdelse av allerede innlærte ferdigheter, samt yte bistand der brukeren selv ikke har forutsetning for mestring. Tjenesten er lokalisert på Harestua og Roa, i nye og moderne lokaler.  

Vi har følgende ledige stillinger: 

2 x 100% vernepleierstillinger i turnus dag/kveld med arbeid hver 4. helg 

Arbeidsoppgaver

 • Brukerrettet arbeid ut fra gjeldende lovverk og vedtak om tjenester
 • Målrettet miljøarbeid, aktivisering og bistand tilpasset den enkelte brukers behov
 • Samarbeid med pårørende og verger og andre relevante samarbeidspartnere
 • Oppfølging av legemiddelhåndtering
 • For vernepleierstillingene: samarbeidsmøter og oppfølging rundt brukerne i henhold til stillingsinstruks, samt veiledning og opplæring av medarbeidere 

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisasjon som vernepleier
 • Du har kompetanse med digitale verktøy

Personlige egenskaper

 • Du brenner for et profesjonelt fagmiljø og bidrar til dette
 • Du er framoverlent og nysgjerrig
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Annet

Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn 3 mnd, må leveres før tiltredelse i stilling.

Det forutsettes at du er tuberkulosevaksinert eller tilfredsstiller kravene i forskrift om tuberkulosekontroll. 

Lønns og arbeidsvilkår

 • Lønn etter gjeldende tariff.
 • Lunner kommune gir et engangsbeløp på kr. 50.000 til nyansatte sykepleiere og vernepleiere. Beløpet utbetales etter endt prøvetid, om man inngår bindingstid på to år etter ansettelse.
 • Lunner kommune har også et beholdetillegg til sykepleiere og vernepleiere på kr. 25.000, som utbetales som et engangsbeløp etter å ha stått i stilling i 3, 6 og 10 år. Disse tilleggene forutsetter også bindingstid til kommunen.
 • God personalpolitikk
 • Gode låne- og pensjonsordninger gjennom KLP
 • Gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidslivsordning 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Tjenesteområdet Helse og mestring i Lunner kommune skal levere tjenester av høy kvalitet. Virksomhetene er inne i en spennende utvikling, med fokus på hverdagsmestring, kompetanse og tjenesteutvikling. Nye omsorgsboliger på Roa og nytt helse- og omsorgssenter på Harestua er tatt i bruk. . Kommunen har også etablert nye boliger for personer med behov for tilrettelagte tjenester.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Sandsvegen 1, 2740 Roa
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut

Nøkkelord

vernepleier, helse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Liv Mette Haga
Telefon
917 43 758
Kontaktperson
Torun Vik Møller-Christensen
Telefon
402 35 111
Følg firma
108 følger dette firmaet

Sandsvegen 1, 2740 Roa

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288245797
Sist endret 19. jan. 2023 09:06

Rapporter annonse