Vi har ledig 100% fast stilling på dagtid for fagansvarlig vernepleier primært tilknyttet barnebolig og avlastning

Arbeidsgiver
Lunner kommune- helse og mestring
Stillingstittel
Fagansvarlig vernepleier
Frist
15.02.2023
Ansettelsesform
Fast

Er du en vernepleier medgenuin interesse for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Trives du med å jobbe systematisk med fagadministrativt arbeid og kvalitetsutvikling i tjenesten?

Vi ønsker å styrke fokuset på kvalitetssikring rundt fagadministrasjon og gjennomføring av kompetansehevende tiltak i tilrettelagte tjenester. Vi søker en engasjert fagperson som har kunnskap om og erfaring med veiledning, målrettet miljøarbeid, utfordrende atferd og HOL kap 9. 

Tilrettelagte tjenester yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og/eller psykiske lidelser i henhold til den enkelte brukers enkeltvedtak og etter gjeldende lovverk. Målsettingen med tjenesten er at bruker skal oppleve mestring, livskvalitet og god velferd. Tjenesten ytes gjennom en respektfull, helhetlig, tverrfaglig og målrettet arbeidsform. Tilrettelagte tjenester kan bistå til nylæring, relæring og opprettholdelse av allerede innlærte ferdigheter, samt yte bistand der brukeren selv ikke har forutsetning for mestring. Tjenesten er lokalisert på Harestua og Roa, i nye og moderne lokaler.

 

Arbeidsoppgaver 

 • Ansvar for fagadministrativt arbeid i samarbeid med kollegaer, herunder revurderinger av vedtak, tiltaksplaner og dokumentasjon i profil 
 • Medikamenthåndtering 
 • Revidering og implementering av rutiner ved behov
 • Pårørendearbeid 
 • Oppfølging og veiledning vedr. HOL.kap.9 
 • Veiledning og undervisning av kollegaer og studenter 
 • Planlegge og avholde fagmøterog andre møter ved behov 
 • Samarbeid med ulike instanser 
 • Direkte brukerrettet miljøarbeid 
 • Delegerte arbeidsoppgaver fra avdelingsleder 

Kompetanse

 • Autorisertvernepleier  
 • Kompetanse med håndtering av digitale systemer
 • Kunnskap og erfaring fra arbeid med mennesker med nedsatt funksjonsevne 
 • Kompetanse innenfor feltet målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse 
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Du har grunnleggende IKT-kompetanse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper 

 • Du er selvstendig, og samtidig god til å jobbe i team
 • Du er strukturert og har gjennomføringsevne, samtidig som du er fleksibel og kan håndtere uforutsette hendelser
 • Du brenner for et profesjonelt fagmiljø og bidrar til dette
 • Du er framoverlent og nysgjerrig, og er vant til å bruke digitale verktøy
 • Du er positiv, og bidrar til et godt samarbeid med alle rundt deg
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø

 Politiattest/annet

Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn 3 mndr, må leveres før tiltredelse i stilling. Det forutsettes at du er tuberkulosevaksinert eller tilfredsstiller kravene i forskrift om tuberkulosekontroll.

Lønns og arbeidsvilkår

 • Lønn etter gjeldende tariffavtale og reglement
 • Det gis et tillegg på 60.000,- pr år i tillegg til fastsatt tarifflønn
 • God personalpolitikk
 • Gode låne- og pensjonsordning gjennom KLP
 • Gruppelivs- og ulykkesforsikring
 • Inkluderende arbeidslivsordning

For stillingene gjelder de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer. 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Tjenesteområdet Helse og mestring i Lunner kommune skal levere tjenester av høy kvalitet. Virksomhetene er inne i en spennende utvikling, med fokus på hverdagsmestring, kompetanse og tjenesteutvikling. Nye omsorgsboliger på Roa og nytt helse- og omsorgssenter på Harestua er tatt i bruk. . Kommunen har også etablert nye boliger for personer med behov for tilrettelagte tjenester.

Sektor
Offentlig
Sted
Sandsvegen 1, 2740 Roa
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut

Nøkkelord

fagansvar, vernepleier, helse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Liv Mette Haga
Telefon
917 43 758
Kontaktperson
Torun Vik Møller-Christensen
Telefon
402 35 111
Følg firma
108 følger dette firmaet

Sandsvegen 1, 2740 Roa

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288045083
Sist endret 17. jan. 2023 13:41

Rapporter annonse