Utløpt

Hovedutlysning undervisningsstillinger skoleåret 2023/2024

Arbeidsgiver
Randaberg kommune
Stillingstittel
Hovedutlysning undervisningsstillinger skoleåret 2023/2024
Frist
25.01.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Randaberg kommune

Randabergskolen består av tre 1-10 skoler.

Skolene har drevet skolebasert kompetanseutvikling over flere år, det siste året med stort felles fokus på fagfornyelsen og nytt læreplanverk. Alle skolene har veiledere for nyutdannede lærere. Randabergskolen er også en del av Kompetanseregion Midt-Rogaland, der felles satsinger på tvers av kommuner og partnerskap med UiS er en viktig del av det skolebaserte utviklingsarbeidet. 

Lærere som er fast ansatt i kommunen har gode muligheter til videreutdanning. Faglig utvikling og god kompetanse er viktige elementer i å videreutvikle den gode Randabergskolen. I  den grønne landsbyen jobber vi tett sammen både innad i oppvekstsektoren og med andre avdelinger i kommunen. Tverrfaglig samarbeid er en suksessfaktor for at barn i vår kommune skal få utnytte sitt potensiale og ha gode oppvekstvilkår.

Fra 1. august 2023 har skolene i Randaberg ledige lærerstillinger, både faste og årsvikariat. Det er ikke nødvendig å sende inn mer enn en søknad. Hvis du har ønske om å jobbe på en bestemt skole, så skriv dette i søknaden. Tilsettingen skjer ved den enkelte skole. Se under for de ulike behovene hver enkelt skole har.

Arbeidsoppgaver

Goa skole - www.goaskole.no
Me bryr oss! er vår skoles visjon. På Goa skole blir alle møtt av interesserte og hyggelige kolleger med positive forventninger til et godt samarbeid. Vi legger stor vekt på et godt arbeidsmiljø, og vi liker å le sammen - helst hver dag! Goa skole ønsker lærere som bidrar til en inkluderende og motiverende opplæring. Gode relasjoner til elevene er avgjørende for et godt læringsmiljø og for gode resultater. Goa skole er opptatt av å være en lærende organisasjon i stadig utvikling. 
Fra skoleåret 2023/2024 søker vi deg med godkjent lærerutdanning, og som gjerne også har faglig fordypning i norsk, engelsk eller matematikk. Videreutdanning i spesialpedagogikk vil også være en fordel. Det er selvsagt relevant for oss at du har erfaring fra arbeid i skolen, men nyutdannede oppfordres også til å søke. Vi har flere kollegaer som er utdannet til å veilede nyutdannede lærere. 
Søk hos oss da vel!

Grødem skole - www.grodemskole.no
“Me kan få te det utroliga - i samen”, og nå trenger vi flere på laget vårt! Grødem skole er en skole med høy trivsel, gode rutiner og mye samarbeid. Vi jobber aktivt med inkludering, og satser mye på en mer praktisk, variert og relevant skole. Er du nysgjerrig, liker humor og glede er dette skolen for deg!

Vi ser etter lærere som kan bidra til å styrke og videreutvikle skolen vår gjennom samarbeid, raushet og tydelig klasseledelse. Vi har en fin aldersblanding i kollegiet, så vi håper både erfarne og nyutdannede søker!  I år har vi behov for:
Kontaktlærere og faglærere 1. - 7.trinn. Lærere med kompetanse og ønske om 1. - 4. trinn vil bli prioritert.
Kontaktlærere og faglærere 5. - 10.trinn

Avdeling Introbase
Grødem skole, avdeling Introbasen, har behov for lærere i årsvikariat og faste stillinger. Årsaken er økt elevtall knyttet til flyktningkrisen i Ukraina.

Introbasen har ansvar for grunnleggende norskopplæring for tospråklige barn som kommer til kommunen og som ikke har gått i ordinær norsk klasse tidligere. Her har vi både lærere som snakker norsk og lærere som også har et annet morsmål.

Vi har ledig vikariater og faste stillinger for lærere med norskutdanning, og tospråklige lærere i ukrainsk/russisk. 

Harestad skole - www.harestadskole.no
"Sammen skaper vi mangfold, mestring, mening og mot" - Vi søker etter faglærere og kontaktlærere for hele grunnskoleløpet 1.-10.trinn. Du MÅ være glad i barn og ungdom, og vi ønsker lærere med stor kapasitet. Nøkkelord er kjerneegenskapene varme, fleksibilitet, robusthet, tydelighet og godt humør. Tilstander smitter! Du må ha som grunninnstilling at du aldri er utlært, og at utviklingsarbeid er viktig i alle ledd av skolen vår. Vi forventer at du bidrar til kollektiv utvikling.

Kvalifikasjoner

 • Kompetansekrav iht. gjeldende lovverk
 • Krav til språk. Det stilles krav om gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Medarbeidere med god faglig og pedagogisk kompetanse, vilje til nytenking og som er opptatt av å være gode  
  lagspillere. Vi har kontinuerlig fokus på å utvikle oss faglig og på samhandling, kommunikasjon og fellesskap i det 
  voksne miljøet

  Den som ansettes må levere politi- og tuberkuloseattest iht. forskrift

Vi tilbyr

 • Godt og nært tverrfaglig samarbeid
 • Veiledning for nyutdannede
 • Gode muligheter for påvirkning
 • Gode velferdsordninger
 • Kort reisetid fra Stavanger sentrum
 • Nærhet til Randaberg sentrum med alt det har å tilby
 • Randaberg kommune er IA-bedrift

Lønn/pensjon

 • Lønns- og arbeidsvilkår iht. lokale og sentrale avtaler
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Relevant tilleggsutdannelse kan gi inntil 40 000 ekstra pr. år i hel stilling
 • Ekstra kontaktlærertillegg i 1.-4. klasse.

 

Generell informasjon/søknadsprosess
Dersom du trenger ytterligere hjelp ifbm. søknadsprosessen må du kontakte oss. Hvis du ikke mottar passord så sjekk søppelposten/spamfilteret i mailen din, det kan ha havnet der! Hvis det oppstår store problemer med å sende inn søknaden elektronisk kan den sendes pr. mail til hanne.kopperstad@randaberg.kommune.no.

Om arbeidsgiveren

Randaberg kommune ligger på Nord-Jæren med Stavanger som nærmeste nabo, og som et grønt pusterom like inntil storbyen. Randaberg kommune har rundt 11.600 innbyggere som er sammen om visjonen Sammen skaper vi den grønne landsbyen".


* Randaberg kommune ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Randaberg kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Det betyr at vi kun tar imot søknader gjennom Webcruiter. I samsvar med offentlighetslovens bestemmelser gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om unntak. Vi tar kontakt i forkant med søkere som har bedt om dette. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Sektor
Offentlig
Sted
Randabergveien 370, 4070 Randaberg

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Hilde Hesby
Stillingstittel
Rektor Goa skole
Telefon
99 31 32 98
Kontaktperson
Per Jarle Marsli
Stillingstittel
Rektor Grødem skole
Telefon
99 42 32 64
Kontaktperson
Eva Walde Lund
Stillingstittel
Rektor Harestad skole
Telefon
41 47 71 99
Følg firma
218 følger dette firmaet

Randabergveien 370, 4070 Randaberg

Annonseinformasjon

FINN-kode 287368409
Sist endret 12. jan. 2023 08:00

Rapporter annonse