Utløpt

Vi søker to dyktige og engasjerte medarbeidere til avdeling handel og industri!

Arbeidsgiver
Landbruksdirektoratet
Stillingstittel
Førstekonsulent/Rådgiver/Seniorrådgiver
Frist
08.01.2023
Ansettelsesform
Fast

Om arbeidsområdet

Vi har to ledige faste stillinger i seksjon statistikk og analyse. Seksjon statistikk og analyse består av 11 kompetente medarbeidere. Seksjonen arbeider bl.a. med å samle inn og bearbeide markedsinformasjon og statistikk som grunnlag for vedtak i øvrige deler av organisasjonen. I tillegg utarbeider vi rapporter om utviklingen i både norsk landbruk og i internasjonale landbruksvaremarkeder. Seksjonen har også ansvar for faglig rådgiving knyttet til internasjonale forhandlinger, og et nasjonalt ansvar for å overvåke matforsyningen.

Seksjonen er en av fire seksjoner i avdeling handel og industri. Avdelingen skal bidra til å sikre en godt fungerende næringsmiddelindustri og et stabilt marked som gir avsetning for norske jordbruksråvarer til stabile priser. Viktige ansvarsområder er importvernet for landbruksvarer, sekretariatsfunksjonen for Omsetningsrådet, ordninger rettet mot næringsmiddelindustrien, markedsovervåking og innhenting av priser på norske og utenlandske landbruksvarer. Næringsmiddelindustri, importører og eksportører er viktige målgrupper for disse ordningene.

Vi vil tilpasse arbeidsoppgavene til kandidatene som ansettes, og har en åpen tilnærming til hvorvidt kandidatene snart er ferdig med studier, eller har lang og relevant arbeidserfaring.


Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Innhente og analysere data og tallmateriale, hovedsakelig markedsanalyse og prisutvikling.
 • Utrede problemstillinger innenfor seksjonens og avdelingens ansvarsområder.
 • Utarbeide og presentere rapporter om norsk landbruk.
 • Rådgiving til Landbruks- og matdepartementet i nasjonale og internasjonale spørsmål.

Andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområde må påregnes.


Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • relevant høyere utdanning på masternivå, evt. leverer masteroppgave våren 2023.
 • gode studieresultat.
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.
 • gode excel-kunnskaper.

Det er en fordel om du har:

 • utdanning og/eller erfaring innen behandling og analyse av kvantitative data.
 • interesse for landbruk og landbrukspolitikk.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • er selvgående, strukturert og analytisk.
 • har engasjement/interesse for fagfeltet (landbruk, landbrukspolitikk, handelspolitikk) og for samfunnsutviklingen i stort.
 • er omgjengelig og trives i samarbeid med andre.
 • har interesse for tall og tallbehandling, samt for analyse av større datasett.

Vi vektlegger at søkeren utfyller seksjonen sin kompetanse og er personlig egnet for stillingen.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Landbruksdirektoratet ser på mangfold som en styrke. Vi har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi oppfordrer videre søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Dersom det er kvalifiserte søkere innenfor disse gruppene, innkaller vi minst én søker i hver av gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker innenfor de gruppene som vi nevner over, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0). Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Kontaktperson for stillingen

Ta gjerne kontakt med seksjonssjef Harald Moksnes Weie på tlf. 992 30 407 om du lurer på noe knyttet til stillingen.

Vi tilbyr

 • To faste stillinger som førstekonsulent i lønnsspenn fra kr. 478 300,- til kr. 534 900,- (ltr. 51-58), som rådgiver i lønnsspenn fra kr. 493 700,- til kr. 604 400,- (ltr. 53-65), eller som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr. 553 500,- til kr. 714 000,- (ltr. 60-74) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønna trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • En kombinasjon av teamarbeid og selvstendig arbeid.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer.
 • Godt sosialt og faglig arbeidsmiljø.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid), og mulighet for inntil to dager hjemmekontor i uken.
 • Bedriftsidrettslag og refusjon av treningsutgifter.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode pensjons-, lån- og forsikringsordninger.

Generelle opplysninger

 • Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post kundeservice@jobbnorge.no eller på telefon 75 54 22 27.
 • Attester, vitnemål og annen relevant dokumentasjon skal registreres i rekrutteringsportalen sammen med elektronisk søknad.
 • Dersom du ønsker å reservere deg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke tas til følge, vil du bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Om arbeidsgiveren

Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien. Vi skal bidra til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og på bakgrunn av dette gi råd for politikkutviklingen. Landbruksdirektoratet er et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Vi er om lag 200 ansatte med kontorer i Oslo, Alta og Steinkjer. Du kan lese mer om vårt samfunnsoppdrag og arbeid på www.landbruksdirektoratet.no.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Innspurten 11D, 0663 Oslo
Hjemmekontor
Delvis hjemmekontor
Bransje
Offentlig administrasjon,
Markedsanalyse
Stillingsfunksjon
Analyse,
Saksbehandler,
Samfunnsviter

Nøkkelord

statistikk, analyse, markedsanalyse, matvareforsyning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Harald Moksnes Weie
Stillingstittel
Seksjonssjef
Telefon
992 30 407
Følg firma
325 følger dette firmaet

Innspurten 11D, 0663 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 283967490
Sist endret 15. des. 2022 11:08

Rapporter annonse