Utløpt

Fagdirektør for forskning og utvikling - vil du bidra til utvikling av FoU-politikken i forsvarssektoren?

Arbeidsgiver
Forsvarsdepartementet
Stillingstittel
Fagdirektør for forskning og utvikling
Frist
13.12.2022
Ansettelsesform
Fast
Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet.

Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.


Fagdirektør

Vi har en spennende mulighet for deg som vil arbeide med forskning og kunnskapsutvikling. Vi leter etter en fagdirektør som kan bidra til videreutvikling av forsvarssektorens system for forskning, utvikling og innovasjon.

Stillingen som fagdirektør er nyopprettet og tilhører seksjonen for forskning og utvikling i Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging. Det tilligger Forsvarsdepartementet (FD) et sektoransvar for forskning, som blant annet innebærer å ha oversikt over sektorens kunnskapsbehov, vurdere forskning som virkemiddel for å nå sektorpolitiske mål, bidra til forskning og kompetansebygging for sektoren, sørge for forskning for politikkutforming, legge til rette for høy vitenskapelig kvalitet og relevans i forskningen, bevisst velge kanal for forskningsfinansiering, utvikle FoU-strategier, samarbeide med andre departementer og følge opp internasjonalt forskningssamarbeid innenfor sektoren.

Seksjonen forvalter sektoransvaret for forskning og har en koordinerende rolle mot de aktører som inngår og bidrar i forsvarssektorens system for forskning, utvikling og innovasjon. Den som ansettes vil ha en viktig rolle i å bidra til at sektoransvaret FD har kan forvaltes på en mer helhetlig og strategisk måte, herunder å utvikles i tråd med endringene i forsvarssektorens styringssystem. Både NATO og EU øker aktiviteten rundt forskning, utvikling og innovasjon noe som også vil påvirke utviklingen fremover.

Arbeidsoppgavene vil omfatte:

 • Planlegging, ledelse og gjennomføring av utredninger og analyser innenfor fagområdet
 • Videreutvikling av forsvarssektorens system for forskning, utvikling og innovasjon
 • Videreutvikling og iverksetting av FoU-politikken i forsvarssektoren
 • Samarbeid med og støtte til andre aktører for forvaltning av fagområdet

For øvrig vil stillingsinnehaveren kunne arbeide innenfor alle seksjonens ansvarsområder. Andre oppgaver kan være aktuelle, avhengig av kvalifikasjoner.


Kvalifikasjoner og egenskaper 

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning (mastergrad e.l.)
 • Erfaring fra selvstendig faglig ledelse av større utviklingsprosesser, f.eks videreutvikling av FoU-politikk og FoU-systemet i en sektor, virksomhet el.
 • Minimum 10 års relevant arbeidserfaring og gode resultater
 • Kompetanse om FoU-politikk og rammebetingelser for FoU og innovasjon

Det er ønskelig med: 

 • Erfaring med utvikling av forskningsporteføljer, porteføljeoppfølging og styring
 • Erfaring med oppfølging av nytte, effekt og anvendelse av FoU
 • Erfaring med å ta frem helhetlige kunnskapsgrunnlag for videreutvikling og forbedring, inkludert erfaring fra deltakelse og ledelse av større utrednings-/analysearbeid
 • Erfaring fra arbeid i departementsfellesskapet
 • Erfaring med statlig budsjettarbeid og styring av underliggende virksomheter
 • Erfaring fra å håndtere komplekse oppgaver med avhengigheter og sammenhenger, med krav til god involvering internt og opp mot eksterne aktører
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid, gjerne FoU-samarbeid
 • Kjennskap til forsvarssektoren

Egenskaper:

 • Lagspiller og brobygger
 • Fasilitator
 • Utviklingsorientert
 • Evne til å se sammenhenger og helhet
 • Evne til å forstå kompleksitet
 • Drivkraft for handling og problemløsning
 • Strategisk og konseptuell med evne til å forenkle
 • Håndtere mange og flere saker samtidig, fleksibel
 • Høy personlig integritet og etisk standard

 


Vi tilbyr
 • Tilsetting som fagdirektør med lønn kr. 790 000 - 890 000. Særlig kvalifiserte søkere kan tilbys høyere lønn. 
 • Varierte oppgaver, men stor påvirkningsmulighet.
 • Arbeidssted sentralt på Akershus festning.
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og spennende faglige utfordringer.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
 • Mulighet for hjemmekontor i henhold til Forsvarsdepartementets retningslinjer.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med god pensjonsordning.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden, med tilgang til treningsanlegg.

 Annen informasjon

Forsvarsdepartementet ønsker at arbeidsstyrken avspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Alle som tilsettes i Forsvarsdepartementet må kunne oppnå sikkerhetsklarert på minimum nivå HEMMELIG (nasjonal sikkerhetsklarering) og SECRET (NATO sikkerhetsklarering). En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte. Mer informasjon om vilkår for sikkerhetsklarering finner du på  Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. (https://nsm.no/)

For denne stillingen må du kunne oppnå sikkerhetsklarering på nivå  Hemmelig og Nato Secret.

For nærmere opplysninger om stillingen kan avdelingsdirektør Marianne Magnæs kontaktes på telefon 99 523 526

Søknad og oppdatert CV med vedlegg sendes elektronisk via lenke nederst på denne siden.

For mer informasjon om Forsvarsdepartementet klikk her (https://www.regjeringen.no/no/dep/fd/id380/)

 


Om arbeidsgiveren

Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging (FD IV) har ansvaret for utvikling av et retningsgivende forsvarspolitisk grunnlag. Dette innebærer langsiktig og helhetlig politikkutvikling og planlegging for forsvarssektoren. Dette inkluderer understøttelse av arbeidet med fagmilitære råd, utarbeidelse av analyser for valg og prioritering av fremtidige kapabiliteter, og tverrprioriteringer av ressursinnsats, samt ledelse av arbeidet med forsvarssektorens langtidsplaner som regjeringen forelegger Stortinget for beslutning.

 

Gjennom etatsstyring av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), utvikling av FoU-strategier og porteføljestyring av FoU-prosjekter analyseres viktige utviklingstrekk av betydning for forsvarssektoren. Avdelingen koordinerer og legger til rette for bilateralt og flernasjonalt forsknings-, utviklings- og kapabilitetssamarbeid. Avdelingen ivaretar videre sammenhengen mellom nasjonal og internasjonal forsvarsplanlegging, herunder sentrale deler av forsvarsplanleggingsprosessen mot NATO. Avdelingen består av fire seksjoner: seksjon for forskning og utvikling, seksjon for forsvarsplanlegging, seksjon for strukturplanlegging og seksjon for innovasjon og optimalisering.

Sektor
Offentlig
Sted
Akershus Festning, 0150 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor,
Militært personell,
Samfunnsviter
Følg firma
1008 følger dette firmaet

Akershus Festning, 0150 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 282776664
Sist endret 29. nov. 2022 11:48

Rapporter annonse