Personell til de meteorologiske stasjoner på Jan Mayen-Bjørnøya-Hopen sommersesongen 2023

Arbeidsgiver
Meteorologisk institutt
Stillingstittel
Personell til de meteorologiske stasjoner på Jan Mayen-Bjørnøya-Hopen sommersesongen 2023
Frist
20.12.2022
Ansettelsesform
Vikariat
Om stillingen

Meteorologisk institutt søker følgende personell til de meteorologiske stasjoner i Arktis:

Bjørnøya:        Stedlig leder, radiosondeleder, driftsleder, ingeniør, meteorologikonsulent, 2 meteorologifullmektiger, kjøkkensjef, assisterende kjøkkensjef (1. kokk)

 

Hopen: Stedlig leder, meteorologifullmektig, fagarbeider m/fagbrev, kjøkkensjef (1. kokk)

Jan Mayen:     Radiosondeleder, ingeniør


Arbeidsområde

Bjørnøya: Stedlig leder, radiosondeleder, ingeniør, 1 meteorologikonsulent og 2 meteorologifullmektiger deltar i en helkontinuerlig felles turnus hvor arbeidet omfatter radiosondetjeneste, observasjonstjeneste, pass av meteorologiske instrumenter og en del radiotjeneste.

Radiosondeleder fungerer som nestleder ved stasjonen.

Hopen: Stedlig leder, meteorologifullmektig og fagarbeider deltar i en felles turnus som omfatter observasjonstjeneste, pass av meteorologiske instrumenter og en del radiotjeneste. Besetningsmedlemmene på Hopen må ta del i kjøkkenarbeid, likeså sørge for drift og ettersyn av stasjonens strømaggregater.

Jan Mayen: Bemanningen består av radiosondeleder og ingeniør som utfører observasjonstjeneste og pass av meteorologiske instrumenter ifølge en oppsatt turnus.

 


Kvalifikasjonskrav

For stillingene på Bjørnøya og Hopen kreves i tillegg:

 • Tillatelse til leie av rifle for isbjørnbeskyttelse.

For stillingene på Jan Mayen kreves i tillegg:

 • Sikkerhetsklarering for tilsetting ved stasjonen (norsk statsborgerskap og 10 års botid i Norge).
 • Gyldig førerkort for personbil.

For alle stillingene kreves:

 • Tilfredsstillende lege- og tannlegeerklæring.
 • Behersker norsk meget godt, både skriftlig og muntlig.

Til stillingene vil det bli lagt vekt på søkernes personlige egenskaper.

Det vil i vurderingen av søkerne bli lagt vekt på relevante kurs som førstehjelps- og sikkerhetskurs.

Referanser bes oppgitt med kontaktinformasjon.

For nytilsatte vil det bli gitt nødvendig opplæring.

Stedlig leder Bjørnøya og Hopen

 • Videregående skole, studieretning for allmenne fag, økonomisk-/administrative fag, eller yrkesfaglig studieretning innenfor relevant fagområde.
 • Gyldig GOC-sertifikat (General Operator Certificate) eller ta dette før oppreise.
 • Tidligere erfaring fra tjeneste ved en av stasjonene.

Radiosondeledere/meteorologifullmektiger Bjørnøya og Hopen

 • Videregående skole, studieretning for allmenne fag, økonomisk-/administrative fag eller yrkesfaglig studieretning innen relevant fagområde.
 • For stillingene som radiosondeledere, er det nødvendig med tidligere radiosondetjeneste fra Bjørnøya eller Jan Mayen.
 • Søkere til stilling som radiosondeleder på Bjørnøya må inneha GOC-sertifikat (General Operator Certificate) eller ta dette før oppreise.

Ingeniør til Bjørnøya

 • Fullført teknisk fagskole, universitet eller høyskole, fortrinnsvis innenfor fagområdet elektronikk.

Dersom det ikke er søkere som fyller kravene til disse stillingene, vil det i stedet bli tilsatt meteorologifullmektig.

Meteorologikonsulent til Bjørnøya

 • Fullført internt konsulentkurs eller Bachelorgrad i meteorologi.
 • Erfaring med meteorologiske observasjoner

Dersom det ikke er søkere som fyller kravene til denne stillingen, vil det i stedet bli tilsatt en meteorologifullmektig.

Fagarbeider til Hopen

 • Maskinistsertifikat eller fagbrev innen mekaniske fag. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende fagbrev/sertifikat.
 • Den som tilsettes bør ha godt kjennskap til elektriske installasjoner, maritimt utstyr, kjøle-/fryse-/fyrings- og vannanlegg.

Dersom det ikke er søkere som fyller kravene til stillingen, vil det i stedet bli tilsett en meteorologifullmektig.

For de ovennevnte stillingene er det skifttjeneste etter fastsatt vaktplan.

Driftsleder til Bjørnøya

 • Maskinistsertifikat eller fagbrev innen mekaniske fag. Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende fagbrev/sertifikat.
 • Den som tilsettes bør ha godt kjennskap til elektriske installasjoner, maritimt utstyr, kjøle-/fryse-/fyrings- og vannanlegg. Båtførerbevis er ønskelig, samt kranførerbevis for lastebilkran.
 • Førerkort for traktor (T)

Driftsleder er ansvarlig for og har tilsyn med stasjonens strømaggregater, elektriske installasjoner, maritimt utstyr m.m.

Kjøkkensjef, assisterende kjøkkensjef til Bjørnøya og kjøkkensjef til Hopen

 • Eksamen fra kokk- og/eller stuertskole med fagbrev og praksis i proviantforvaltning.

Dersom det ikke er søkere som oppfyller kravene til denne stillingen, vil det i stedet bli tilsatt en 1.kokk.

Førstekokk til Bjørnøya og førstekokk Hopen

 • Eksamen fra kokk- og/eller stuertskole og praksis i proviantforvaltning.

Radiosondeleder og ingeniør til Jan Mayen

 • Videregående skole, studieretning for allmenne fag, økonomisk-/administrative fag eller yrkesfaglig studieretning innen relevant fagområde.
 • Fullført teknisk fagskole, universitet eller høyskole innenfor fagområdet elektroteknikk/elektronikk.
 • For stillingen som radiosondeleder vil relevant erfaring kompensere for manglende teknisk kompetanse.

Arbeidstid - lønnsbetingelser

Bjørnøya:
1357 Stedlig leder, kr. 500 000 - 550 400 (brutto pr. år)
1356 Meteorologisekretær/Radiosondeleder, kr. 465 000 - 490 000 (brutto pr. år)
1042 Meteorologikonsulent, kr. 430 000 - 470 000 (brutto pr. år)
1137 Driftsleder, kr. 500 000 - 550 400 (brutto pr. år)
1083 Ingeniør, kr. 450 000 - 480 000 (brutto pr. år)
1354 2 meteorologifullmektiger, kr. 380 000 - 430 500 (brutto pr. år)
1124 Kjøkkensjef, kr 465 000 - 490 000 (brutto pr. år)
1123 Ass. Kjøkkensjef, kr 406 900 - 440 000 (brutto pr år)
 - Alternativ for manglende fagbrev, 1122 1.kokk, kr 380 000 - 420 000 (brutto pr. år)

Hopen:
1357 Stedlig leder, kr. 500 000 - 550 400 (brutto pr. år)
1354 1 meteorologifullmektig, kr. 380 000 - 430 500 (brutto pr. år)
1203 1 fagarbeider m/fagbrev, kr. 430 000- 450 000 (brutto pr. år)
1124 kjøkkensjef, kr. 425 000 - 450 000 (brutto pr. år)
 - Alternativ for manglende fagbrev, 1122 1.kokk, kr 400 000 - 440 000 (brutto pr. år)

Jan Mayen:
1356 Meteorologisekretær/Radiosondeleder, kr. 465 000 - 490 000 (brutto pr. år)
1083 Ingeniør, kr 450 000 - 480 000 (brutto pr. år)

Det utbetales en fast godtgjørelse for ekstraarbeider som varierer fra kr. 3.466,70 til kr 4.333,40. brutto pr. måned avhengig av stilling.

Det utbetales til samtlige et Polartillegg som utgjør kr 4.530,- brutto pr. måned.

Kompensasjon for skifttjeneste utbetales etter gjeldende satser. Det er fri reise til stasjonen og tilbake til hjemstedet og fri kost og losji under oppholdet.

Fra regulativlønna trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Av samlet lønn (inkl. skift tillegg) og det beløp fritt opphold tilsvarer, trekkes Svalbard-/Jan Mayen-skatt, f.t. 8 %, samt trygdeavgift f.t. 8 %. Feriegodtgjørelse utbetales ved sluttoppgjøret.

Avreise til stasjonene forventes å bli til Jan Mayen mars/april  2023, til Bjørnøya og Hopen månedsskiftet mai/juni 2023.

Det tilsettes på åremål med en tilsettingsperiode på ca. ½ år.


Tilleggsinformasjon

Vi legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. MET deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål. Les mer her (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0). (https://arbeidsgiver.dfo.no/strategisk-hr/inkluderingsdugnaden/bli-bedre-pa-rekruttering/hvordan-skrive-stillingsannonser-som-0)

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført dersom hensynet til innsyn i søkerlisten veier tyngre enn søkers begrunnelse for unntak. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til seniorkonsulent Hanne B. Bøe Simonsen, tlf. 97151190 eller seniorkonsulent Rune Nilsen, tlf. 90159968.

Utlysning for vintersesongen 2023/24 vil bli foretatt i april 2023 med søknadsfrist 10. mai 2023.


Om arbeidsgiveren

Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer.

Helt fra 1866 har norske meteorologer stått sentralt i utviklingen av faget, og vi er i dag et ledende internasjonalt fagmiljø.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
15
Sted
Henrik Mohns Plass 1, 0371 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
IT
Stillingsfunksjon
Annet

Annonseinformasjon

FINN-kode 281392866
Sist endret 18. nov. 2022 08:48

Rapporter annonse