Sikkerhetsrådgiver i Norges største brann- og redningsvesen

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Stillingstittel
Sikkerhetsrådgiver
Frist
30.11.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med OSLO KOMMUNE BRANN- OG REDNINGSETATEN

Brann- og redningsetaten søker nå etter en sikkerhetsrådgiver som skal ha ansvar for det operative HMS- og sikkerhetsarbeidet i beredskapsavdelingen. Stillingens ansvarsområde er fokusert mot ansattes sikkerhet, og du må ønske å etterleve vår visjon om å være i tjeneste for å redde liv. 

Stillingen er plassert i avdelingens operative stab og er underlagt Stabssjef. Beredskapsavdelingen består av etatens innsatsledelse og utrykningsstyrke, 110-nødmeldetjenesten for kommunene Oslo, Asker og Bærum, kurs- og øvingssenteret på Lahaugmoen, verksted, alarmtjeneste og stab. Avdelingen har 390 ansatte. I tillegg til å samarbeide med stabssjef, vil du samarbeide med fagsjef HMS. 

Etaten har som overordnet mål å utvikle et risikotilpasset HMS- system. Den rette kandidaten vil derfor kunne påvirke dette arbeidet.

Vi kan love deg spennende og hektiske dager hvor du vil oppleve faglig utvikling i Norges største brann- og redningsvesen. Er du klar for å skrive det neste, spennende kapittelet sammen med oss? 

Etaten skal i nær fremtid ha en gjennomgang av administrasjon-, stab- og støttefunksjoner. Dette kan medføre endringer i arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering. 

Vi har satt av tid til intervjuer 12.-13., og 15.-16. desember. Endringer kan forekomme. 

Arbeidsoppgaver

 • Være ansvarlig for avdelingens systematiske arbeid med å nå etatens mål med HMS og sikkerhetsarbeid
 • Gjennomføre helhetlige risikovurderinger av de sentrale arbeidsprosessene i avdelingen, som grunnlag for videre utforming av internkontrollen 
 • Utarbeide tiltaksplaner for forbedret HMS og reduksjon av risiko i avdelingen 
 • Iverksette tiltak for å sikre at ansatte har tilstrekkelig kjennskap til relevante rutiner 
  og prosedyrer  
 • Videreutvikle rutiner ved regelmessig evaluering av den etablerte internkontrollen 
 • Følge opp identifiserte læringspunkter og iverksette målrettede tiltak for å styrke 
  arbeidsmiljø og organisasjonskultur 
 • Ivareta ulykkesforebyggende arbeid i etaten 
 • Rapportering av avvik i avdelingen og støtte linjeledelsen i avviksbehandlingen
 • Gjennomføre vernerunder og støtte linjeleder i oppfølgingen 
 • Støtte øvrige ledere i avdelingen med å gjennomføre fysiske tester av mannskap i vaktstyrken

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, der risikostyring eller sikkerhet inngår som vesentlig del av fagkretsen 
  • Utdanningskrav kan fravikes dersom det kan dokumenteres relevant risikostyrings-arbeid fra virksomhet som sysselsetter ansatte i risikoutsatte arbeidsmiljøer (eksempler: brann, forsvar, offshore, gruvedrift, bygg/anlegg) 
 • Relevant erfaring innen arbeid med risikostyrings i virksomhet som sysselsetter ansatte i risikoutsatte arbeidsmiljø 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Bør ha kunnskap om lov og regelverk innenfor HMS-området 

Personlige egenskaper

 • Du har gode relasjons- og kommunikasjonsevner 
 • Du har god prosessforståelse og evne til helhetlig og langsiktig planlegging 
 • Du har erfaring fra endringsprosesser og digitalisering av arbeidsprosesser 
 • Du er strukturert, systematisk og tydelig med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 

Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Muligheter for trening i arbeidstiden
 • Lønnsplassering avhenger av utdanning og erfaring og vil fastsettes innenfor lønnstrinn 42- 50, (kr 612 600,- til kr 711 300,-)
 • God pensjonsordning i Oslo pensjonsforsikring 

Om arbeidsgiveren

Brann- og redningsetatens hovedoppgave er å sikre at liv og verdier ikke går tapt. Gjennom et målrettet forebyggende arbeid skal vi bidra til å redusere antall branner og ulykker i samfunnet. Vi skal i tillegg påvirke våre omgivelser slik at vi samlet kan redusere konsekvensene av de branner og ulykker som skjer. Vårt forebyggende arbeid går hånd i hånd med en slagkraftig beredskap rustet for å håndtere alle typer hendelser. Vi er til for våre innbyggere - i tjeneste for å redde liv.


 


Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Sektor
Offentlig
Sted
Arne Garborgs plass 1, 0179 Oslo
Bransje
Politi og sikkerhet,
Forsvar og militær,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
HMS,
Sikkerhet,
Brannvern

Nøkkelord

beredskap, samfunnssikkerhet, risikostyring, HMS, brann

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingunn Beate Johannessen
Stillingstittel
HR-konsulent
Telefon
916 52 695
Kontaktperson
Synne Camilla Aspås
Stillingstittel
stabssjef
Telefon
971 22 881
Følg firma
619 følger dette firmaet

Arne Garborgs plass 1, 0179 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 280567817
Sist endret 14. nov. 2022 18:49

Rapporter annonse