Utløpt

Brenner du for å jobbe med vold i nære relasjoner? Da trenger vi deg som miljøterapeut!

Arbeidsgiver
Romerike Krisesenter Iks
Stillingstittel
Miljøterapeut
Frist
31.10.2023
Ansettelsesform
Fast

Vi søker etter en miljøterapeut

Romerike Krisesenter IKS har nå en ledig stilling som miljøterapeut, for deg som er dyktig, motivert og fleksibel. Stillingen er 100% fast stilling med todelt-turnus og arbeid gjennomsnittlig hver tredje helg. Stillingen er ledig fra 1.januar 2024, tiltredelse etter avtale.


Dine arbeidsoppgaver

Arbeidet på krisesenteret er variert og innebærer både akutt og forebyggende arbeid, blant annet: 

 • Gi et individuelt tilrettelagt tilbud til voldsutsatte voksne og barn med grunnlag i krisesenterets faglige plattform, samt gjeldende lovverk og veiledere
 • Støttesamtaler, veiledning og oppfølging av voldsutsatte
 • Sikkerhetsarbeid og trusselvurderinger
 • Oppfølging av beboere i reetableringsperioden
 • Foreldreveiledning og juridisk rådgivning
 • Skriftlig dokumentasjon av arbeidet
 • Delta i krisesenterets utviklingsarbeid
 • Praktiske oppgaver på krisesenteret
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima

Stillingen innebærer også:

 • Samarbeid med og koordinering av kommunale tjenester til beste for den voldsutsatte
 • Undervise og holde foredrag hos skoler, samarbeidspartnere og frivillige organisasjoner
 • Råd og veiledning til eksterne samarbeidspartnere


Våre krav til deg og dine kvalifikasjoner 

 • Bachelorutdanning innen sosial-, samfunns, helsefag eller andre relevante faggrupper. Masterutdanning innen relevante faggrupper vil være en fordel. Særlig relevant erfaring kan gjøre det aktuelt å fravike utdanningskravet.
 • Vi ønsker søkere med god kompetanse innenfor relevant fagområde, herunder både erfaringer, holdninger og kunnskap som bidrar til at vi gir brukerne våre gode tjenester. Med bakgrunn i selskapets strategiske satsninger er det særlig aktuelt med kompetanse om og erfaring fra arbeid med mennesker med psykiske lidelser og/eller ruslidelser.
 • Dine relasjonelle ferdigheter er gode og du er trygg og tillitsskapende.
 • Du mestrer godt samtaler med sårbare mennesker om tabubelagte temaer.
 • Du er fleksibel og trives med en variert og travel arbeidshverdag.
 • Du har gode evner til å arbeide både i team og selvstendig.
 • Du jobber målrettet, nøyaktig og effektivt.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Du er faglig og personlig egnet til stillingen og har god refleksjonsevne.
 • God digital kompetanse.
 • Førerkort klasse B.

 

Hva mer ønsker vi oss?

Det er en ønskelig med erfaring fra ett eller flere av disse områdene:

- arbeid med voldsutsatte

- arbeid med barn, ungdom og familier

- arbeid hos sentrale samarbeidsaktører, slik som politi, barnevern eller psykisk helsearbeid


Du har kompetanse om traumer og traumereaksjoner, kjønns- og seksualitetsmangfold og minoriteter og kultur. Språklig kompetanse utover norsk og engelsk vil være en fordel.


Hva kan vi tilby deg? 

 •  Spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i nær kontakt med brukere, kollegaer og samarbeidsinstanser
 • Mulighet til personlig og faglig utvikling
 • Lønn etter kvalifikasjoner.
 • En arbeidsplass som er fremoverlent og pådriver for å jobbe kunnskapsbasert
 • Aktive og engasjerte kollegaer med variert bakgrunn og kompetanse
 • Fra lønnen trekkes 2% pensjon


Søknad og CV sendes via søknadsportalen på finn.no


Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste.

Attester, vitnemål og referanser tas med ved et eventuelt intervju.

Det stilles krav om politiattest før tilsetting.

Om arbeidsgiveren

Vi tilbyr et samtaletilbud og akutt botilbud for voksne og barn som utsettes for vold, eller trusler om vold i nære relasjoner. Vi gir tjenester i tråd med krisesenterloven, og samarbeider med eierkommunene om et godt og helhetlig tjenestetilbud til voldsutsatte.


Romerike krisesenter IKS er et interkommunalt selskap som eies av de 12 kommunene på Romerike. Personalgruppen er bredt sammensatt, noe som bidrar til at vi kan gi brukerne våre helhetlige og individuelt tilrettelagte tjenester. Vi skårer høyt på arbeidsmiljøundersøkelser, har lavt sykefravær og lav turnover.

Som det første krisesenteret i Norge har Romerike krisesenter i 2022 startet et to-åring forsøk der krisesentertilbudet ikke er kjønnsdelt. Målet med forsøket er å sikre et godt og likeverdig tilbud til alle voldsutsatte, uavhengig av kjønnsidentitet, seksuell orientering, etnisk bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Senteret er i kontinuerlig utvikling og har dyktige, motiverte og engasjerte ansatte. Vi ønsker en personalgruppe som reflekterer mangfoldet i samfunnet, både når det gjelder sammensetning og kompetanse. Ca. 20 % av de ansatte er menn, og vi tilstreber å ha en likestilt og mangfoldig personalgruppe.

Nettverk
Facebook
Sektor
Offentlig
Sted
2020 Skedsmokorset
Bransje
Helse og omsorg,
Annet
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Omsorg og sosialt arbeid
Arbeidsspråk
Norsk,
Engelsk

Nøkkelord

miljøterapeut, krisesenter, vold, vold i nære relasjoner

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Renate Iversen
Stillingstittel
HR-leder
Mobil
95 44 77 11
Kontaktperson
Silje Vold Løwe
Stillingstittel
Fagleder
Mobil
90 18 20 18
Følg firma
141 følger dette firmaet

2020 Skedsmokorset

Annonseinformasjon

FINN-kode 280236930
Sist endret 14. nov. 2023 12:48

Rapporter annonse