Utløpt

Personvernombud

Arbeidsgiver
Statistisk sentralbyrå
Stillingstittel
Personvernombud
Frist
23.11.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Statistisk sentralbyrå

SSB er en virksomhet som behandler store mengder personopplysninger. Vi har omfattende innhenting av data fra både offentlige og private registre og direkte fra privatpersoner for å lage statistikk. SSB har også omfattende forskningsaktivitet. SSB var den første virksomheten i Norge som fikk personvernombud og du får nå muligheten til å bygge videre på en 20 år lang tradisjon for personvernet.

SSB er inne i en spennende og utfordrende overgang til nye sky-baserte statistikksystemer som stiller store krav til ivaretagelse av personopplysninger. Samfunnet blir mer digitalt og nye datakilder blir tilgjengelig for effektiv statistikkproduksjon, og det utløser også nye personvernspørsmål. Vi trenger derfor deg som kan håndtere personvernutfordringer i skjæringspunktet mellom personvern, teknologiutvikling og informasjonssikkerhet. 

Din arbeidshverdag vil være preget av utstrakt samarbeid med både ledelsen og ulike fagmiljøer på tvers i organisasjonen. Du vil få mulighet til å jobbe med et vidt spenn av problemstillinger, fra det prinsipielle til det operative.

Personvernombudet er personalmessig plassert i stab hos administrasjonsdirektør, og rapporterer faglig direkte til administrerende direktør.  Både stabens jurister og CISO samarbeider nært med personvernombudet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til etterlevelse av personvernregelverket i SSB 
 • Gi råd til ledelse og ansatte om personvern
 • Bistå med å utarbeide styrende dokumenter innen personvern
 • Være kontaktperson for våre brukere og ansatte i personvernspørsmål og ha dialog med Datatilsynet om dette
 • Gjennomføre holdningsskapende arbeid og bidra til å styrke de ansattes kompetanse innen personvern

Kvalifikasjoner

Du må ha

 • minimum utdanning på bachelornivå innen juridiske fag eller relevant fagfelt
 • inngående kjennskap til personvern og personvernregelverket
 • relevant erfaring fra arbeid med personvern, både rådgivning og oppfølging/etterlevelse
 • god kjennskap til informasjonssikkerhet
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Du bør ha

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • relevant erfaring fra stor og kompleks virksomhet og kjennskap til offentlig forvaltning
 • god teknologisk forståelse og interesse for teknologi
 • erfaring med foredrags- og opplæringsvirksomhet
 • erfaring med veiledning/rådgivning og utredningsarbeid

Personlige egenskaper

 • høy grad av integritet og rolleforståelse
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å jobbe selvstendig og være proaktiv, og stå på litt ekstra når det trengs
 • evne til å tenke og arbeide helhetlig og strukturert
 • gode pedagogiske evner og like å holde presentasjoner

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspenn fra kr 746 900 - 864 500 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig godt kvalifiserte kandidater
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Arbeidssted kan være Oslo eller Kongsvinger
 • Trivelige lokaler i Oslo og Kongsvinger (med parkeringsmuligheter)
 • Fleksibel arbeidstid og hjemmekontorordning 
 • Aktive velferds- og idrettsforeninger, med idrettsaktiviteter som fotball, innebandy og løping
 • Mulighet til én time trening i uken i arbeidstiden, med treningsrom i kontorlokalene
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om arbeidsgiveren

 Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.


SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold. 

Sektor
Offentlig
Sted
Akersveien 26, 0177 Oslo
Flere arbeidssteder
2211 Kongsvinger
Bransje
Juridiske tjenester,
Annet
Stillingsfunksjon
Jurist,
Rådgivning

Nøkkelord

personvern, personverneombud, informasjonssikkerhet, datakilder, jurist

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bjørnar Gundersen
Stillingstittel
Administrasjonsdirektør
Telefon
924 06 056
Kontaktperson
Thorleiv Valen
Stillingstittel
Spesialrådgiver
Telefon
909 52 459
Følg firma
987 følger dette firmaet

Akersveien 26, 0177 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 278740706
Sist endret 11. nov. 2022 16:40

Rapporter annonse