Utløpt

Vil du være med å utvikle forskningsfronten på kommunalt psykisk helsearbeid?

Arbeidsgiver
NTNU Samfunnsforskning AS
Stillingstittel
FORSKER
Frist
01.11.2022
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Avdeling for psykisk helsearbeid ved NTNU Samfunnsforskning søker etter en forsker som kan bidra til å utvikle og bygge opp instituttets portefølje av eksternfinansierte prosjekter innen kommunalt psykisk helsearbeid. Avdeling for psykisk helsearbeid ble opprettet høsten 2021, og er forankret i instituttets strategiplan om å styrke forskningsaktivitet som understøtter kommunalt psykisk helsearbeid. Målsetningen er at Avdeling for psykisk helsearbeid i 2026 skal være en sterk bidragsyter for anvendt forskning som har et bruker-, mestrings- og folkehelseperspektiv med relevans for kommunenes innsats overfor mennesker med psykiske lidelser. Aktiviteten skal støtte opp under Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene (NAPHA) sitt kjerneoppdrag på kunnskapsstøtte og tjenesteutvikling ovenfor alle landets kommuner. NAPHA er en avdeling i NTNU Samfunnsforskning. Etableringen av den nye forskningsavdelingen danner utgangspunkt for en fagstrategisk utvikling av forskningsaktivitet og -portefølje i samarbeid med eksisterende avdelinger i instituttet samt eksterne samarbeidspartnere

Avdelingen består for tiden av fire forskere i hel- og delstillinger, og den som tilsettes vil få en unik mulighet til å delta aktivt i den videre utviklingen av et faglig og sosialt fellesskap, og oppbygging av porteføljen. NTNU Samfunnsforskning har som del av denne ambisjonen utviklet og etablert en strategisk samarbeidsavtale for forskning med kommunene i Trøndelag/KS, Sintef, NTNU og Nord universitet. Avdeling for psykisk helsearbeid er allerede involvert i prosjekter som tematisk omfatter kommunenes arbeid med Rask psykisk helsearbeid (RPH), reduksjon av tvang i psykiske helsetjenester, boligsosialt arbeid og ulike kunnskapsoppsummeringer.  


Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en erfaren forsker som har god kjennskap til akkvisisjon- og søknadsarbeid, og som deler ambisjonen om å styrke forskningsbidraget for utvikling av fremtidens kommunale psykisk helsearbeid. Vi tror at i tillegg til en sterk akademisk CV, har den rette personen som tilsettes vilje og evne til å bygge og ivareta et godt samarbeid både internt og eksternt. Internt samarbeid vil omfatte deltakelse i teamarbeid i avdelingen hvor samarbeid om utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter med eksterne oppdragsgivere og interessenter står sentralt. Det stilles også forventninger om å bidra til utvikling av samarbeid med forskere i andre avdelinger og mot NAPHA. Eksternt samarbeid omfatter både utvikling av relasjoner for prosjektsamarbeid mot akademiske miljøer i inn- og utland, samt kontakt og samarbeid med kommunesektoren. 


Kvalifikasjonskrav

Kunnskapsgrunnlaget for kommunalt psykisk helsearbeid forutsetter en bred faglig tilnærming, og derav gir stillingen åpning for forskere med ulik faglig bakgrunn, men med klar interesse og erfaring relatert til kommunenes arbeid med mennesker med psykiske lidelser. 
Avhengig av kompetanse vil den som ansettes innplasseres som forsker 1 eller 2.

For forsker 1 kreves vitenskapelig kompetanse tilsvarende professor, men uten de samme krav til undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse. Det forventes at vedkommende kan bidra aktivt i utviklingen av forskningsfeltet, lede søknadsprosesser, samt initiere og lede større forskningsprosjekt.

For forsker 2 kreves vitenskapelig kompetanse tilsvarende doktorgrad. Det forventes at en har erfaring fra initiering og gjennomføring av store og mindre forskningsprosjekt, og kan ha ansvar for ledelse av slike prosjekt.

For stillingen forventes:

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team, samt ha interesse for tverrfaglige problemstillinger
 • God kjennskap til forvaltning og politikk innenfor velferdstjenestene med særlig fokus på kommunalt psykisk helsearbeid
 • Kjennskap til instituttsektoren
 • Erfaring med forskningsprosjekter og søknader
 • Faglig engasjement og evne til kritisk tenkning
 • At en er samarbeidsorientert og raus

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr
 • Anledning til å arbeide i et spennende faglig miljø under utvikling, og med en arbeidsgiver som setter fag og arbeidsmiljø i sentrum
 • Stor faglig autonomi og frihet til å dyrke egne faglige interesser innen rammen av satsingen
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling, og å kunne påvirke retningen forskningsaktiviteten skal ta
 • Mulighet for forskningsopphold i utlandet opptil 6 mnd
 • Konkurransedyktige pensjons-, velferds- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidshverdag og en god livsfaseorientert personalpolitikk

Generell informasjon

Det er NTNU Samfunnsforsknings mål at vi skal være en ansvarsfull og attraktiv arbeidsgiver. 
Vi skal sørge for å ha et inkluderende og ikke- diskriminerende arbeidsmiljø som er godt og trygt, og som henter frem det beste hos den enkelte uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og alder. Arbeidet med likestilling og mangfold skal ikke bare omhandle fravær av diskriminering, men representere gode holdninger i organisasjonen som skal kjennetegnes ved respekt og forståelse for ulikhet. 

Vi ønsker at kvalifiserte kandidater skal søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Sammen med søknaden må du laste opp følgende dokumenter og informasjon: 

 • CV, inkludert liste over eventuelle publikasjoner og prosjekter. Kommenter kort dine arbeider i eget dokument (maks 2 sider totalt).
 • Inntil 5 relevante vitenskapelige arbeider legges ved søknaden. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med forskningssjef Marit Helene Hem, 
e-post marit.hem@samforsk.no eller telefon 950 86 664


Om arbeidsgiveren

NTNU Samfunnsforskning AS er et uavhengig forskningsinstitutt med tilhørende nasjonalt kompetansesenter, og som
arbeider innenfor et bredt spekter av samfunnsfaglige og samfunnsrelaterte spørsmål. Det har over mange år vært et betydelig samfunnsvitenskapelig institutt i Norge, og har en tverrfaglig profil. Instituttet ble etablert i 2004 som en videreføring av aktiviteter i stiftelsen Allforsk. 

Instituttet har ca. 115 medarbeidere.
Selskapet eies i sin helhet av NTNU og har nært samarbeid med fagmiljøer på NTNU. Instituttet driver sin virksomhet i Trondheim, og størstedelen av selskapet har lokaler like ved NTNUs campus på Dragvoll.

Virksomheten ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2018

 

Sektor
Privat
Sted
Dragvoll Alle 38 B, 7049 Trondheim
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor
Følg firma
75 følger dette firmaet

Dragvoll Alle 38 B, 7049 Trondheim

Annonseinformasjon

FINN-kode 275798067
Sist endret 5. okt. 2022 15:23

Rapporter annonse