Inaktiv

Controller/økonomirådgiver

Arbeidsgiver
Høgskolen i Østfold
Stillingstittel
Controller/økonomirådgiver
Frist
23.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Høgskolen i Østfold styrker vår virksomhetsstyring og søker på grunn av økt arbeidsmengde en controller/økonomirådgiver til Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring. Som controller/økonomirådgiver er du sentral i virksomhetsstyringen av høgskolens fakulteter og jobber direkte med faglig ledelse. Stillingen gir mulighet til å jobbe med varierte økonomioppgaver både i et drifts- og et utviklingsperspektiv. Er du en økonom med godt overblikk og interesse for virksomhetsstyring, er dette stillingen for deg.

Stillingen er plassert i Seksjon for virksomhetsstyring. Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring består for øvrig av Seksjon for regnskap og Seksjon for lønn og reiser. Hovedarbeidsted vil være Halden eller Fredrikstad, etter avtale med nærmeste leder.


Arbeidsoppgaver

Dine ansvars- og arbeidsområder vil i hovedsak være

 • yte støtte og rådgivning til faglig ledelse innenfor økonomi, ressursbruk og styring
 • utarbeide planer, budsjetter og perioderapporter, inklusive deltakelse i periodeavslutninger
 • utarbeide økonomiske analyser etter behov
 • bidra i utviklingen av høgskolens prosesser og digitale løsninger innenfor virksomhetsstyring
 • bistå prosjektøkonomene ved søknader og rapportering tilknyttet eksterne forskningsmidler
 • bidra i øvrig daglig drift innenfor økonomiområdet

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha

 • utdanning på minimum masternivå innenfor økonomi eller regnskap. I særlige tilfeller kan relevant bachelorgrad eller realkompetanse kompensere for utdanningskravet. For stilling som seniorrådgiver kreves i tillegg omfattende erfaring og kompetanse innenfor økonomi og virksomhetsstyring.
 • god digital kompetanse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk

Det vil kunne telle positivt dersom du har erfaring fra universitets- og høgskolesektoren. Du bør beherske engelsk på et nivå som tilsier at du kan kommunisere med engelskspråklige fagansatte.

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • selvstendig og løsningsorientert
 • god rolleforståelse
 • du evner å se det store bildet

Vi tilbyr
 • lønn i stilling som rådgiver 1434 (kr 525 000 - 650 000) eller seniorrådgiver 1364 (kr 600 000 - 700 000). Lønnsinnplassering avhenger av din kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode forsikringsordninger, pensjons-, og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse (http://www.spk.no)
 • fleksibel arbeidstid
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

 • Økonomidirektør Knut-Walther Nordahl
  e-post: knut.w.nordahl@hiof.no
  tlf: +47 696 08 176; +47 988 32 031
 • HR-partner Laura Bakke Lillegård
  e-post: laura.b.lillegard@hiof.no
  tlf: +47 696 08 024

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknaden må inneholde CV, aktuelle vitnemål og attester.

All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25 (https://lovdata.no/lov/2006-05-19-16/§25)


Positiv særbehandling i staten

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.


Om arbeidsgiveren

Høgskolen i Østfold er en statlig høgskole med rundt 7800 studenter og 620 ansatte. Høgskolens fagmiljøer er organisert i tre større fakultet: Fakultet for helse, velferd og organisasjon, Fakultet for lærerutdanninger og språk, og Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi. Vi er lokalisert i Fredrikstad og Halden og har en bred studieportefølje som spenner fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå.

Høgskolen er i positiv vekst og har en ambisiøs strategi for fremtiden, herunder å etablere et tverrfaglig doktorgradsprogram "Digitalisering og samfunn", å levere fremragende samfunnsrelevante utdanninger, og å styrke samhandling med nærings- og samfunnsliv - både i utdanning og forskning.

Kjernen i høgskolens virksomhet er å gi studenter tilgang til fremragende samfunnsrelevante og profesjonsrettede studier.

Vi skal sikre at studentene får et stort læringsutbytte og er klare for et arbeidsliv med raske omstillinger, både gjennom å ha fokus på kvalitet, satse på teknologi, infrastruktur og nye undervisningsmetoder. Studentene skal også oppleve nær sammenheng mellom teoretisk kunnskap, yrkesfelt og samfunnsbehov, og høgskolen skal derfor styrke sitt strategiske og forpliktende samarbeid med arbeidslivet.

Selv om vi har sterk regional forankring, er utdanningen vår i økende grad preget av et internasjonalt engasjement. Det er et uttalt mål å styrke utdanningssamarbeidet med utvalgte nasjonale og internasjonale utdanningsinstitusjoner.

Vi søker deg som brenner for å utvikle Høgskolen i Østfold og ønsker å bygge en attraktiv, kompetent og utviklingsorientert høgskole.

 

Sektor
Offentlig
Sted
BRA veien 4, 1757 Halden
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap,
Økonomi og regnskap / Controller,
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering
Følg firma
390 følger dette firmaet

BRA veien 4, 1757 Halden

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 274959471
Sist endret 14. okt. 2022 16:47

Rapporter annonse