Utløpt

Underbrannmester heltid turnus

Arbeidsgiver
Øvre Romerike brann og redning IKS
Stillingstittel
Underbrannmester heltid turnus
Frist
23.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS

Vil du være med og lede Øvre Romerikes beredskap inn i fremtiden?

Som underbrannmester i Øvre Romerike brann og redning IKS får du en viktig rolle i lokalsamfunnets beredskap gjennom brann- og redningstjenesten. Vi ser etter deg som kan bidra til å drifte og utvikle beredskapsavdelingen og har et godt øye for effektivisering og forbedring av tjenesten. Det er mye spennende på gang i ØRB så mulighetene for faglig og personlig utvikling er store. Stillingen rapporterer til brannmester på sitt lag og tjenestesteder som trenger påfyll av underbrannmestere nå er våre døgnkasernerte heltidsstasjoner på Jessheim, Eidsvoll og Nes.

Arbeidsoppgaver

Arbeids- og ansvarsoppgaver:
Underbrannmester skal bidra til å organisere den daglige beredskapen av innsatsstyrken, herunder, men ikke begrenset til:  

 • Brannslukking/røykdykking og kjemikaliedykking.  
 • Frigjøring, livredning og skadebegrensning ved hendelser.  
 • Inngå i innsatsstyrken ved farlig gods ulykker, akutt forurensning og andre naturkatastrofer
 • Inneha kunnskap om brannvesenets IKT og sambandsutstyr
 • Bistå i rekvirering av restverdiredning (RVR)  
 • Andre serviceoppdrag for våre innbyggere  
 • Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO)    
 • Bidra til samt bistå ved planlegging og gjennomføring av brannvesenets interne øvelser, samt større øvelser  
 • Til enhver tid ha kunnskap og kjennskap til prosedyrer og planverk  
 • Bidra til at avvik rapporteres gjennom selskapets digitale verktøy, samt bidra i arbeid med HMS reglementet  
 • Bistå i opplæring av nyanskaffet materiell
 • Bistå i andre administrative oppgaver som faller inn under brannmesters myndighet (som rapportering til BRIS, godkjenne fravær i GAT, utfylling av utrykningsrapport etter hver vakt o.l.)
 • Være stedfortreder for brannmester ved behov, og ivareta brannmesters ansvarsområde i hans/hennes fravær 

Øvelse  

 • Gjennom systematisk trening og øvelser skal den ansatte bidra til samt forberedes for ulike redningsoppdrag, både praktisk og teoretisk. Dette i samsvar med selskapets årshjul for trening og øvelse  
 • I forbindelse med øvelser og hendelser, skal underbrannmester bistå i evaluering og oppfølging av eget lag  
 • Ivareta helse og fysikk i henhold til selskapets rutiner for hele laget, inkludert seg selv     

Stasjonsarbeid  

 • Mindre vedlikehold relatert til stasjonsbygg  
 • Vedlikehold og utstyrssjekk relatert til kjøretøy og tilhørende utstyr, i henhold til sjekkliste for stasjon  
 • Oppfølging av personlig vernetøy og arbeidstøy  

Forebyggende  

 • I samarbeid med forebyggende avdeling gjennomføre befaring av objekter som er av betydning for beredskapen.  
 • Den ansatte skal holde seg kjent og oppdatert med brannregionens risikobilde og objekter med høy risiko for brann  
 • Når man i tjenesten oppdager forhold ved innbygger eller innbyggers fysiske-/sosiale omgivelser som tilsier økt risiko for brann eller alvorlige følger av en brann, skal det varsle internt med en bekymringsmelding  
 • Delta i nasjonale og regionale informasjonskampanjer  
 • Den ansatte kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver og ansvarsområder av overordnede

Kvalifikasjoner

 • Yrkesutdanning for brannkonstabel jf. Brann- og redningsvesenforskriften § 37 og inneha eller forplikte seg til å gjennomføre kurs om utrykningsleder i heltidsbrannvesen, jf. Brann- og redningsvesenforskriften § 41
 • Tilfredsstille krav til helse og fysikk for røyk-, kjemikaliedykker.
 • Ønskelig med god erfaring fra operativ brann- og redningstjeneste
 • Må gjennomføre selskapets vaksinasjonsprogram.
 • Må ha førerkort klasse C samt kode 160
 • Må disponere egen bil.
 • Bosted i nærheten av brannvernregionens ansvarsområde

  Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner både internt og utad mot publikum
 • God forståelse av brannvesenets rolle i samfunnet
 • God forståelse av sin egen lederrolle som arbeidsgiverrepresentant
 • Evne og vilje til å bidra positivt i arbeidsmiljøet
 • Konstruktiv, ansvarsfull og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere
 • Mulighet til å bidra i ØRBs totale verdiskapende arbeid og samfunnsoppdrag
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode pensjonsordninger
 • Trening i arbeidstiden

For ytterligere informasjon ta kontakt med konstituert brann- og redningssjef Fredrik Frøland eller seksjonsleder personal Marit Top.

Søknadslisten kan bli offentliggjort etter søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

   

Om arbeidsgiveren

Øvre Romerike brann og redning IKS er et heleid
interkommunalt selskap for kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes
og Ullensaker. De seks kommunene på Øvre Romerike utgjør en helhetlig
brannvernregion med et areal på 2.056 km2 og ca. 111.000 innbyggere.


Selskapets hovedkontor er lokalisert på Jessheim i
Ullensaker kommune. Oslo Lufthavn ligger 10 minutters kjøretur fra våre
kontorlokaler.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
4
Sted
Brannmannsvegen 5, 2050 Jessheim

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Marit Top
Stillingstittel
Seksjonsleder beredskap personal
Telefon
480 89 634
Kontaktperson
Fredrik Frøland
Stillingstittel
Konstituert brann- og redningssjef
Telefon
904 77 338
Følg firma
147 følger dette firmaet

Brannmannsvegen 5, 2050 Jessheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 274959389
Sist endret 30. sep. 2022 12:04

Rapporter annonse