Utløpt

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, VØ-seksjonen søker etter

Arbeidsgiver
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Stillingstittel
To innkjøpere ved NTNU (seniorkonsulent og rådgiver)
Frist
23.10.2022
Ansettelsesform
Fast
This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Video: https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0 (https://youtu.be/Xt-yHCN5QS0)


Om stillingen 

Seksjon for virksomhetsstyring og økonomi søker allsidige økonomer til to nyopprettede faste stillinger som innkjøpere. Innkjøpsområdet ved NTNU er i utvikling og nye systemer og roller innføres fra 2022. Vil du være med å utvikle innkjøpsfunksjonen hos oss?

Vi søker deg som både liker å jobbe selvstendig og i team. Du må være løsningsorientert, ta initiativ og bidrar til gode prosesser, kvalitet og tverrfaglig samarbeid. I utgangspunktet ønsker vi at du har erfaring fra oppgavene i stillingene, men de kan også passe for deg som er nyutdannet og som ønsker en jobb med store utviklingsmuligheter. Stillingene har varierte arbeidsoppgaver, og er en blanding av operative daglige innkjøp, støtte til mer strategisk innkjøp og utviklings- og veiledningsarbeid. For å lykkes i jobben må du ha tett dialog, kjennskap og samhandling med institutt og underliggende enheter ved instituttene. Din bistand er avgjørende for at fakultetets innkjøp skal gjøres innenfor statens økonomireglement.

Stillingene inngår i en felles innkjøpsfunksjon på tre innkjøpere som arbeider tett med instituttene og yter tjenester og service til disse. Sammen med controllere og prosjektøkonomer utgjør dette fakultetets økonomifaglige miljø og gir mulighet for faglig utvikling i et godt arbeidsmiljø. En av innkjøperne i gruppen vil få en rolle som prosessrådgiver for innkjøpsområdet. Dette innebærer å være ekspert og drive kollegaveiledning samt å bidra inn i prosessforbedring ved NTNU.

Vi ønsker at du angir i søknaden om du vil stillingen om prosessrådgiver.

Nærmeste leder er seksjonssjef. Arbeidssted er for tiden på Dragvoll, Trondheim.


Arbeidsoppgaver
 • opprette, kontrollere og fullføre innkjøp og innkjøpsplaner
 • innhente tilbud for varer og tjenester
 • behandle inngående faktura og kreditnota
 • melde avvik på avtaler og kataloger
 • håndtere reklamasjoner og oppfølging av mangelfulle leveranser for innkjøp
 • bidra med opplæring og informasjon om gjeldende rutiner til ansatte og ledere
 • sørge for at alle innkjøp følger lov og forskrift om offentlige anskaffelser (LOA og FOA) og reglement for økonomistyring i staten

Arbeidsoppgaver i tillegg for rådgiver:

 • rådgiving og utviklingsarbeid
 • drift og utvikling av nettverk for SU
 • deltakelse i NTNUs nettverk for innkjøpere

Andre oppgaver innen seksjonens ansvarsområde vil kunne tillegges stillingen. 


Kvalifikasjonskrav
 • høyere økonomiutdanning fra universitet eller høgskole på bachelornivå. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis kombinert med etter- og videreutdanning
 • god prosjekt- og økonomiforståelse
 • god i bruk av relevante dataverktøy, og erfaring med bruk av programmer i Office 365 eller tilsvarende samarbeidsflater
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 
 • kunnskap om økonomi- og innkjøpsreglement i staten
 • erfaring med opplæring og veiledning

Personlige egenskaper 
 • service- og brukerorientert
 • selvstendig, strukturert, nøyaktig og resultatorientert
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • viser initiativ og tenker helhet

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 
 • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt fagmiljø med andre økonomer/innkjøpere
 • åpent og inkluderende arbeidsmiljø (https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Inkluderende+arbeidsliv)med engasjerte kolleger
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (https://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/Verdien-av-medlemskapet/)
 • ansattegoder og fordeler (https://www.ntnu.no/stillinger/ansattgoder)

Lønn og vilkår 

I stillingen som rådgiver, kode 1434 vil du normalt lønnes fra brutto kr 553 500 - kr 661 400 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. I stillingen som seniorkonsulent, kode 1363 vil du normalt lønnes fra brutto kr 509 500 - kr 604 400 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet

Hvis ingen søkere tilfredsstiller kravet til seniorkonsulent kan vi vurdere en ansettelse som førstekonsulent. I stillingen som førstekonsulent, kode 1408 vil du normalt lønnes fra brutto kr 478 300 - kr 563 500 pr år, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved, og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde: 

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og kontaktinformasjon til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her (https://www.ntnu.no/stillinger/dokumentasjon-av-utenlandsk-utdanning). Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.


Generell informasjon 

NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene.?Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 

NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16/KAPITTEL_3#%C2%A725). Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingene,?kan du ta kontakt med?seksjonssjef Hans Martin Øverkil, e-post hans.m.overkil@ntnu.no, tlf.  90011919. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen, kan du ta kontakt med?HR-rådgiver?Astrid Irene Øie, e-post:?astrid.oie@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon. Merk søknaden din med referansenummer: SU-822. ?   

Søknadsfrist: 23.10.2022. 


Om arbeidsgiveren

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

 

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap utvikler kunnskap om samfunnsforhold, mennesker og hvordan vi lærer. Utdanningen og forskningen vår gir innsikt i sammenhenger mellom individ, samfunn, miljø og teknologi ? og bidrar til å løse sentrale problemer i samfunnet, både lokalt og globalt. Fakultetet består av sju institutter og en fakultetsadministrasjon.

Sektor
Offentlig
Sted
Trondheim, 7491 Trondheim
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Saksbehandler
Følg firma
1113 følger dette firmaet

Trondheim, 7491 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 274941861
Sist endret 29. sep. 2022 16:06

Rapporter annonse