Utløpt

Vil du bidra til kompetanseheving og skoleutvikling på flere skoler enn din egen?

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
Seniorrådgiver tilknyttet Enhet for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen - FIKS
Frist
13.10.2022
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med Universitetet i Oslo
Om stillingen

Det er ledig en toårig midlertidig stilIing som seniorrådgiver ved Enhet for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Vi søker etter deg som har erfaring fra undervisning og fra ulike roller innen skoleledelse eller skoleutvikling, og som kan tenke deg å arbeide med oppgaver knyttet til forskningsformidling og kompetanseutvikling i skolen.

Stillingen som seniorrådgiver er knyttet til FIKS sine kjerneoppgaver innenfor desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOMP). Hensikten med DEKOMP er at skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner) skal videreutvikle kompetansen hos sine lærere. Arbeid med DEKOMP i FIKS innebærer å reflektere over og bruke egen praksisbasert kunnskap, sette seg inn i forskningsbaserte perspektiver og bidra til skoleutvikling i de partnerskapene FIKS har med en rekke ulike skoleeiere.  FIKS arbeider med temaer som vurdering, tverrfaglighet, utvikling av profesjonsfellesskap, veiledning, elevaktive arbeidsformer, elev- og lærerrollen, digitalisering, læreplanforståelse m. m.

Hovedoppgavene for en seniorrådgiver er, i samarbeid med kollegaer i FIKS, å støtte lærere, skoleledere og skoleeiere i deres arbeid med kompetanseheving og skoleutvikling. Dette arbeidet består både i å kunne systematisere kunnskap innenfor ett eller flere av de nevnte områdene og formidle disse i partnerskap med lærere, skoleledere og skoleeiere. Våre seniorrådgivere bidrar til skoleutvikling gjennom en rekke ulike aktiviteter med våre partnere. Dette kan være å gjennomføre kurs og faglige samlinger, støtte og veilede ledere på ulike nivåer og å gi faglige innspill i den enkelte kommune. 

DEKOMP har også som formål å bedre lærerutdanningene. FIKS bidrar derfor inn mot lektorutdanningen, PPU og skoleleder-utdanningen ved Universitetet i Oslo.

Mer informasjon om DEKOMP (https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/om/hva-er-dekomp/)-ordningen finnes her.

Det er ønskelig at den som ansettes har erfaring fra grunnskole, gjerne barneskolen, og at vedkommende har erfaring fra roller i skolen som forutsetter systemforståelse. Dette kan være arbeid som kollegaveileder, tillitsvalgt, lærerspesialist, skoleleder eller annet. Din faglige bakgrunn, interesser og personlige egenskaper knyttet til formidling og systematisk arbeid med å utvikle kompetanse i profesjonsfellesskap gjør deg egnet til å bidra i FIKS sin kjernevirksomhet.

Stillingen rapporterer til faglig leder for FIKS.


Arbeidsoppgaver
 • Analysere og forstå skoleeieres behov ut fra prioriteringer og innsikt fra ståstedsanalyser og annet datamateriale
 • Utviklingsoppgaver knyttet til sentrale tematikker for kompetanseutvikling i skolen
 • Arbeid med kompetanseutvikling for lærere i tett dialog med ledere og skoleeiere
 • Etablere og videreføre partnerskap gjennom systematisk kontakt og i dialog med utviklingsgruppene hos skoleeier

Andre oppgaver kan bli tillagt ved behov.

Noe reisevirksomhet i regionen må påregnes.


Kvalifikasjonskrav 
 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum masternivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet
 • Bred erfaring med undervisning, ledelse og utvikling av profesjonsfellesskap
 • Erfaring fra ulike roller innen skoleutvikling
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk, herunder kjennskap til faglige begrep og perspektiver i utdanningsvitenskap

Personlige egenskaper

Stillingen forutsetter høy grad av selvstendighet, og oppgaver utføres i  nært samarbeid med andre medarbeidere i FIKS.

Viktige personlige egenskaper er:

 • Gode formidlingsevner
 • Evner å inspirere og motivere
 • Strukturert, systematisk og analytisk tilnærming til faglig kunnskap
 • Smidig og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til relasjonsbygging

Vi tilbyr
 • Lønn som seniorrådgiver kode 1364 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 626 300 og kr 728 100, avhengig av kompetanse
 • Spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.


Kontaktinformasjon

Fungerende daglig leder for FIKS Bjørn Bolstad (https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/personer/bjornbol/)

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

FIKS er en enhet ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet som koordinerer UiO sin satsing på forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen. Satsingen er en del av UiOs arbeid i desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnopplæringen (DEKOMP). 

Sektor
Offentlig
Sted
Moltke Moes vei 35, 0318 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon,
Saksbehandler
Følg firma
2912 følger dette firmaet

Moltke Moes vei 35, 0318 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 274698111
Sist endret 28. sep. 2022 09:15

Rapporter annonse