Utløpt

Vil du bidra til å fremme rettsikkerhet på velferdsområdet?

Arbeidsgiver
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver til sosial- og barnevernsavdelingen
Frist
23.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Vi styrker avdelingen og lyser ut to faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i sosialseksjonen, sosial- og barnevernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Sosial- og barnevernavdelingen har hovedkontor i Oslo og består av to fagseksjoner og fellesfunksjoner. Avdelingen har ansvar for informasjon, råd/veiledning og tilsyn etter sosialtjenesteloven, barnevernloven og integreringsloven, overfor Oslo kommune (15 bydeler), 51 kommuner i Viken og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Avdelingen følger opp kommunenes tjenesteyting, barneverninstitusjoner, omsorgssentre og asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere, kommunenes ansvar som krisesentermyndighet, familievernkontorer, sentre for foreldre og barn og tolkeloven. Andre oppgaver som ligger til avdelingen, er blant annet oppsporing av biologiske foreldre etter adopsjonsloven og fritak for taushetsplikt etter barnevernloven og sosialtjenesteloven.

Avdelingen har et stort og bredt fagmiljø, med fokus på tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling. Alle ansatte deltar i faggrupper og får veiledning og oppfølging fra fagledere og seksjonssjef.


Arbeidsoppgaver

Sosialseksjonen har sine hovedoppgaver etter sosialtjenesteloven. Seksjonen er i tillegg tillagt ansvar som et regionalt kompetansesenter for økonomisk rådgivning overfor Oslo kommune og de øvrige østlandsfylkene. Seksjonen har også ansvar for å følge opp ulike handlingsplaner og satsinger som initieres fra våre oppdragsgivere.

Arbeidsoppgavene for stillingene består hovedsakelig av:

 • Behandle rettighetsklager på sosialområdet.
 • Føre tilsyn med kommuner og bydeler (hendelsesbaserte og planlagte tilsyn, landsomfattende tilsynsaktivitet osv.).
 • Råd/veiledning, informasjon og opplæring i ulike former.
 • Bidra i utviklingsarbeid og gjennomføring av statlig politikk på velferdsområdet.
 • Representere embetet i faglige fora, eksternt og internt.

Som ansatt hos oss må du også være forberedt på endringer i arbeidsoppgaver og ansvar når hensynet til hensiktsmessig oppgaveløsning, oppdrag i hovedinstruks og årlig tildelingsbrev krever det.


Kvalifikasjoner
 • Fortrinnsvis master i rettsvitenskap eller sosialfaglig bachelorgrad med relevant videreutdanning eller mastergrad. Andre grunnutdanninger med relevant videreutdanning/mastergrad kan vurderes.
 • Kunnskap om og erfaring fra offentlig sektor er nødvendig.
 • Gode dialog- og kommunikasjonsferdigheter.
 • Gode ferdigheter når det gjelder bruk av digitale verktøy, som saksbehandlingssystemer og presentasjonsverktøy.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Erfaring fra offentlig forvaltning.
 • Erfaring fra Nav/sosialtjenesteområdet.
 • Erfaring fra arbeid med internkontroll, tilsynsvirksomhet eller virksomhetsstyring.
 • God rolle- og systemforståelse.
 • Trives med å arbeide selvstendig, ta initiativ og gjennomføre.
 • Trives med samarbeid og løse oppgaver i team.
 • Trives med faglig refleksjon og kompetansedeling.
 • Analytiske evner og helhetstenkning.
 • Evne til å jobbe strukturert for å sikre kvalitet og overholdelse av tidsfrister.
 • Trives med et tidvis høyt arbeidstempo.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 


Vi kan tilby

Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. 

Vi har også ansattgoder som: 

 • Fleksibel arbeidstid 
 • Mulighet for fjernarbeidsavtale innenfor embetets rammer 
 • Tilgang til treningsfasiliteter og trening i arbeidstiden 
 • Pensjons- og boliglånsordninger i Statens Pensjonskasse (https://www.spk.no/Medlemskap-i-SPK/)

Stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) i lønnsspennet kr. 515 000,- til 590?000,- eller som seniorrådgiver (kode 1364) i lønnsspennet fra kr 550?000,- til 640?000,-, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Prøvetiden er på 6 måneder.

Arbeidssted Oslo.


Har du spørsmål?

Hvis du ønsker nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med Grete Finstad, seksjonssjef, 22 00 36 15 eller Mari Hagve, avdelingsdirektør, 482 84 842.

Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 23.10.22

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.


Om arbeidsgiveren

Statsforvalteren er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Statsforvalteren utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har hovedsete i Moss. Embetet har tilsammen ca. 570 ansatte, fordelt på syv avdelinger og tre staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som kan ha kontorplassering i Moss, Oslo og/eller Drammen.

 

 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Stensberggata 27 , Oslo, 0170 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Saksbehandler,
Sosionom
Følg firma
869 følger dette firmaet

Stensberggata 27 , Oslo, 0170 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 274697500
Sist endret 27. sep. 2022 15:41

Rapporter annonse