Utløpt

Vil du være med å utvikle og forme vårt nye prosjekt Mobilt akutteam?   

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Stillingstittel
Fagkonsulent
Frist
16.10.2022
Ansettelsesform
Fast

Vi søker etter engasjerte og faglige kompetente medarbeidere som vil være med å utvikle og forme vårt nye prosjekt mobilt akutteam.

Søndre Nordstrand barneverntjeneste tester ut et nytt tiltak, mobilt akutteam, til familier som er i en akutt krise og der det er fare for at barnet plasseres utenfor hjemmet. Mobilt akutteam skal bestå av et team på fire årsverk. Teamet rigges slik at de kan gå raskt inn i familien når krisen oppstår, fortrinnsvis samme dag, og arbeide med stabilisering og veiledning, samt kartlegge og mobilisere nettverket. Teamet skal jobbe med familien i en begrenset periode fra 1 dag til 4 uker. Tidsrammen skal være fleksibel og tilpasses familiens behov. Målgruppen for tiltaket er familier med barn og ungdom mellom 0 - 18 år. Hovedmålet med å opprette teamet er å utvikle og implementere et godt egnet tiltak for å gi familiene raskere og bedre hjelp i den akutte krisen.  

Prosjektet er utviklet og finansieres innenfor rammene av Oslo Sør/Delprogram oppvekst og utdanning. Prosjektet har en tidsramme på 2 år med 2 faste og 2 midlertidige prosjektstillinger (med forbehold om ekstern finansiering). Dersom det er aktuelt åpnes det opp for 50% stillinger, samt mulighet til forlengelse av prosjektstillinger.

Søndre Nordstrand barnevernstjeneste er inndelt i ulike team; stab/mottak, barn1, barn2, ungdom og omsorg. Barn1 har et særskilt ansvar for sped og småbarnssakene. I tillegg har vi et veiledningsteam (Ressursteam) som utfører hjemmebaserte oppgaver på bestilling fra de øvrige teamene. Mobilt akutteam er organisert i seksjon mottak. Enheten er i kontinuerlig utvikling, og har kommet godt i gang med en prosess for å bedre flyt og samhandling innad i tjenesten. Som tjeneste har vi store ambisjoner og mål, med spesielt fokus på å gi bedre og mer koordinerte tjenester til bydelens befolkning. Gjennom et samarbeid med ATV øker vi kunnskap om vold og prøver ut foreldreveiledningsverktøy. Bydelen byr på spennende arbeid og stort rom for personlig faglig utvikling.

Bydel Søndre Nordstrand har inngått et samarbeid med OsloMet-storbyuniversitet. Som en universitetsbydel utvikler vi et nytt og spennende samarbeid, både om utdanning og forsknings-/utviklingsprosjekter. Satsningen vil også romme tiltak som skal bidra til flere praksisplasser, møteplasser på tvers av utdanninger og tjenester, samt kontor- og arbeidsplasser for forskere, stipendiater og studenter. OsloMet er koblet på dette prosjektet. 

Noen av våre nye og erfarne ansatte kan snakke med deg dersom du ønsker en uformell samtale om hvordan det er å jobbe i tjenesten. Vi har også etablert brukerråd som består av barn og foresatte som har vært i kontakt med oss. Brukerrådene gir oss viktige innspill for å heve kvaliteten i det barnevernfaglige arbeidet. De har vært viktige bidragsytere ved å gi oss gode innspill til prosjekt mobilt akutteam. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide raskt inn i familien (hjemmebasert) med stabiliserende tiltak og veiledning når familien er i krise, og jobbe i familien i en begrenset periode
 • Kontinuerlig vurdere barnets situasjon
 • Kartlegge familiens behov i akuttfase. Koble på øvrige tjenester der familien har behov for det, både 1. og 2. linjetjenester. Sikre koordinering, praktisk bistand og hjelp til levekårsrelaterte utfordringer
 • Koordinere med saksbehandler og ressursteam i barneverntjenesten for å sikre god informasjonsflyt og overføring av saken til videre oppfølging etter at mobilt akutteam avslutter arbeidet
 • Bidra til å muliggjøre en raskere tilbakeføring av barnet til biologisk familie eller nettverk
 • Kartlegge familiens nettverk - identifisere ressurser i nettverket for å kunne danne gode samarbeidsflater til det beste for familien. Kunne bidra til å bygge og styrke nettverket til familien. Opplæring som familierådskoordinator gis ved oppstart
 • Ansvar for dokumentasjon i arbeidet
 • Du stiller som vitne i Fylkesnemnda og andre rettsinstanser


Kvalifikasjoner

 • 3-årig relevant høgskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom. Ved annen relevant utdanning kreves relevant erfaring fra lignende arbeid
 • Minimum 3 års relevant arbeidserfaring
 • Det er ønskelig med videreutdanning i familieterapi eller tilsvarende
 • Det er ønskelig at du har erfaring med stabilisering og veiledning av familier i kriser
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i barnevernet og i arbeid med voldsproblematikk
 • Det er ønskelig med erfaring med og motivasjon for å jobbe ambulant og hjemme hos familiene
 • Det er ønskelig med kompetanse på arbeid med minoriteter 
 • Meget god skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt
 • Gyldig politiattest må fremvises før ansettelse
 • Førerkort klasse B er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du er fleksibel, selvstendig og håndterer uforutsette situasjoner
 • Du er trygg, tålmodig, romslig og tydelig
 • Er uredd og evner og stå i vanskelige situasjoner
 • Trives med stor arbeidsmengde, uforutsigbar og utfordrende oppgaver i et nyopprettet tiltak
 • Trives med uforutsigbarhet i forhold til endringer og utvikling av tiltaket i prosjektperioden
 • Er proaktiv, evner og tenker nytt og prøve ut nye løsninger 
 • Ansvarsfull og bevisst på egne holdninger/verdigrunnlag/egen praksis
 • Søkere med flerkulturell bakgrunn oppfordres til å søke
 • Menn oppfordres til å søke

Det vil bli lagt vekt på den totale sammensetningen av teamet.

Vi tilbyr

 • Lønn:  Stillingene lønnes etter Oslo kommunes regulativ
 • Avtale om bruk av fleksitid
 • Gunstig turnus ordning (35,5t pr. uke). For tiden er turnusen dagvakt (08.00 - 16.00) og kveldsvakt (15.00 - 21.00). Bakvakt/telefonvakt hver fjerde uke som utføres hjemme/hytta (rykker ikke ut). I uken du har bakvakt vil du har fri en dag samme uke. 
 • Gode tjeneste- og forsikringsordninger i OPF
 • En spennende, krevende, utfordrende og lærerik arbeidshverdag i en bydel med muligheter og ambisjoner
 • Engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Et arbeidssted opptatt av fagutvikling
 • Flere sosiale tiltak for å bygge opp under et godt arbeidsmiljø
 • Ekstern veiledning
 • Opplæring som familierådskoordinator
 • Gruppetrening i arbeidstiden

Søkere vil bli vurdert ut i fra personlig egnethet, sammensetningen i Mobilt akutteam og barneverntjenestens behov.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting skjer for øvrig i samsvar med gjeldende regelverk.

Om arbeidsgiveren

En grønn og inkluderende bydel er vår visjon. Vi er omtrent 1200 ansatte som hver dag jobber for ca. 39 000 innbyggere i bydel Søndre Nordstrand.


I vår organisasjon skal vi alltid sette innbyggernes behov i sentrum. Vi skal spille på lag med innbyggere, næringsliv og frivillige for å skape tilrettelagte tjenester, tilbud og opplevelser. Vi skal bidra til at bydelen vår blir en god plass å leve og bo i for alle.


Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.


Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
4
Sted
Holmliaveien 75, 1255 Oslo
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Konsulent og rådgivning,
Annet
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog,
Sosionom

Nøkkelord

barnevern;, barnevernkonsulent;, barn;, ungdom;, sosionom

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Hæge Hovding
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
928 11 643
Kontaktperson
Anette Saksvik Klausen
Stillingstittel
Prosjektleder
Telefon
948 42 739
Følg firma
562 følger dette firmaet

Holmliaveien 75, 1255 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 274677411
Sist endret 29. sep. 2022 08:37

Rapporter annonse