Utløpt

Er du interessert i og har erfaring fra arbeidet opp mot eller i familievernet?

Arbeidsgiver
Bufdir
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Frist
09.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
Hva får du jobbe med hos oss?

Oppvekstavdelingen skal være en pådriver for å fremme gode oppvekstsvilkår for barn, unge og deres familier, styrke det forebyggende arbeidet på alle forvaltningsnivåer og motvirke barrierer for inkludering, medvirkning og deltakelse. Avdelingen har ansvar for fagutviklingen og oppfølging av familieverntjenesten, foreldrestøttende arbeid, kunnskapsbasert hjelpetiltaksarbeid i kommunalt barnevern og spesialiserte hjelpetiltak i statlig barnevern. Oppvekstavdelingen har også et pådriveransvar for å integrere barnerettighetsperspektivet i alt arbeidet Bufdir gjør. 

I oppvekstavdelingen har vi ledig fast stilling som seniorrådgiver i teamet som arbeider med familieverntjenesten

Som vår nye seniorrådgiver vil du bl.a. få 

 • utføre løpende oppgaver og oppdrag på familievernområdet deriblant knyttet til faglig styring av tjenesten
 • bidra med faglige innspill til ulike styringsdokumenter og ved rapportering 
 • bidra til å ivareta kontakten med spisskompetansemiljøene i familievernet  
 • kartlegge, bidra i utvikling av og igangsetting samt følge opp forløp på familievernområdet 
 • delta i tverrgående team for familievern  
 • bidra til et godt samarbeid med andre tverrsektorielle tjenester 

Hva slags bakgrunn har du?

Vi ser etter deg som har god forvaltningskompetanse og ønsker å jobbe med faglig styring av familieverntjenesten. Bufdir skal bidra til at tjenestene vi har ansvar for, jobber kunnskapsbasert, og at tilbud, tiltak og råd på områdene våre bygger på relevant forskning av høy kvalitet. For å fylle rollen må du kunne sette deg inn i nye temaer og sammenstille, systematisere og strukturere store mengder kunnskap og informasjon. 

 • utdanning på masternivå 
 • minimum 5 års erfaring innen offentlige virksomhet 
 • kjennskap til og interesse for familieverntjenesten 
 • god forståelse for direktoratets og etatens rolle og ansvarsforhold
 • erfaring med utredninger, rapporter og/eller retningslinjer på nasjonalt nivå 
 • god forvaltingskompetanse og prosessforståelse
 • god vurderings- og utredningskompetanse
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne  

I tillegg er det et fint om du har:

 • god samfunns- og rolleforståelse 
 • forståelse for hvordan man følger opp resultatene og oppgaveløsingen til en underliggende virksomhet 

Hva slags person ser vi etter?

Det er viktig for oss at du arbeider godt selvstendig og er løsningsorientert. God strategisk forståelse og analytiske evner kombinert med en godt utbygget evne til å kunne sammenstille fagstoff er nødvendig for å kunne fylle rollen. Det er i perioder høyt press på leveranser så god evne til å prioritere er viktig. For å løse oppdragene er det nødvendig å jobbe sammen med mange så det er viktig at du trives godt med å samarbeide og bygge nettverk på tvers. Du må kunne representere Bufdir på en profesjonell og trygg måte og forstå når det er nødvendig å involvere og forankre. Vi er en avdeling som er opptatt av samhold, så vi ser etter en lagspiller med godt humør.

Du:

 • har god system- og rolleforståelse
 • har sterke analytiske evner
 • har god gjennomføringsevne og er løsningsorientert
 • er en lagspiller og har gode kommunikasjonsferdigheter

Hva får du hos oss?

Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn og unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv.

Du vil få stillingskoden seniorrådgiver og en lønn mellom 550 000 - 750 000,- Lønn avhenger av dine kvalifikasjoner. 

I tillegg kan vi tilby:

 • Fleksible ordninger for arbeidstid og hjemmekontor, som bidrar til god balanse mellom arbeid og fritid
 • Et engasjert og spennende fagmiljø med fokus på fagutvikling.
 • Sosiale tiltak sammen med gode kolleger.

Som statlig ansatt har du fleksitid og sommertid. Vi har også ordninger for kurs og videreutdanning, og du får mulighet til å trene i arbeidstiden. Du vil få medlemskap i Statens pensjonskasse, som blant annet betyr tilbud om gunstige boliglån og forsikringer, og en god pensjonsordning.

Stillingen er plassert i kunnskapsdivisjonen, og du rapporterer til avdelingsdirektør for oppvekst.


Les dette før du søker!

Ikke skriv søknadsbrev! 

Du så kanskje at å skrive jobbsøknad ikke var en av arbeidsoppgavene dine? Derfor er vi ikke så interessert i hvor god du er på å søke jobb, vi vil heller vite at du kan gjøre jobben godt om du får den. Istedenfor et søknadsbrev har vi en CV som det er ekstra viktig at du er nøye med å fylle ut. Beskriv hva du har gjort, konkrete resultater du har oppnådd og andre ting du synes er relevante i fritekstfeltet. Da får vi et så rettferdig bilde av deg og kvalifikasjonene dine som mulig.  

Er du en ressurs vi ikke vet om? 

Vi mener at et bredt spekter av medarbeidere gjør at vi får nye tanker og perspektiver og kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere som kan ulike ting, som har ulik bakgrunn, og som har opplevd ulike ting i livet. Vi har få medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, så om du kan krysse av for noe av dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Med en slik bakgrunn kan du være en verdifull ressurs og tilføre oss viktige impulser vi ikke har, og vi kaller inn minst én kvalifisert søker innenfor hver av de tre kategoriene. Får du jobben, legger vi naturligvis til rette for deg om du trenger det. Utenom å sørge for at vi velger ut de riktige kandidatene bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.  

Søkerlisten er offentlig 

Det er viktig med åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen. Derfor blir alle som søker en stilling hos oss, satt opp på den offentlige søkerlisten om de ikke oppgir en god grunn. Om du har bedt om å ikke bli satt opp på listen, tar vi kontakt med deg om vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.  

Har du spørsmål til stillingen ta kontakt med avdelingsdirektør Guro Margit Birkeland på telefon 909 80 000.


Om arbeidsgiveren

En god barndom varer livet ut! Bufdir har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: Vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Derfor jobber vi med barn, ungdom og familier, og vi tilbyr både barnevernstjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Vi jobber med likestilling og ikke-diskriminering og utjevning av levekårsforskjeller slik at alle skal kunne få de samme mulighetene til å delta i samfunnet uavhengig av blant annet alder, kjønnsidentitet, seksuell identitet eller funksjonsnivå.

Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Derfor trenger vi fler på laget - vil du være med? Les mer om oss på bufdir.no.

Sektor
Offentlig
Sted
Fredrik Selmers vei 3, 0663 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog,
Samfunnsviter
Følg firma
1331 følger dette firmaet

Fredrik Selmers vei 3, 0663 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 274147953
Sist endret 23. sep. 2022 15:40

Rapporter annonse