Utløpt

Prosjektleder på helsestasjon Strømsø  

Arbeidsgiver
Drammen kommune
Stillingstittel
Prosjektleder på helsestasjon Strømsø
Frist
06.10.2022
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med DRAMMEN KOMMUNE
Vil du bli Prosjektleder med faglig ansvar på Helsestasjon Strømsø og Fjell?
Da er det deg vi leter etter?
Helsestasjonstjenesten står foran store endringer i virksomhetenes måte å utføre tjenester til brukeren på. 
Et av de store prosjektene er etablering av "Nye familier" det er et tidlig intervensjonsprogram basert på hjemmebesøk av helsesykepleier, fra siste del av svangerskapet og i barnets to første leveår. Programmet er brukerstyrt og kommer i tillegg til den ordinære oppfølging på helsestasjonen. Målet er å styrke førstegangsforeldres mestringsevne og trygghet i foreldrerollen, gjennom tidlig innsats. Nye familier bygger på et salutogenetisk perspektiv, med fokus på ressursmobilisering og foreldrestøttene arbeid.
Drammen kommune har store ambisjoner for utvikling innenfor alle sektorer, og står foran en spennende periode med mange muligheter. Vår visjon er at Drammen kommune skal være et godt sted å leve, og våre verdier er nær, inkluderende og nytenkende. Strømsø er et sentrumsområde med en mangfoldig befolkning, en rik kulturarv, et aktivt og variert næringsliv, engasjerte lag og foreninger, kulturinstitusjoner og idrettsarenaer. Området preges av flere store transformasjonsprosjekter. I utviklingen av kommunedelen satser kommunen på sosial bærekraft for å bygge inkluderende lokalsamfunn, gjennom nytenkende tiltak og tilnærminger.
Områdesatsingen Strømsø 2030 er et statlig-kommunalt samarbeid for å styrke levekårene til innbyggerne på Strømsø i Drammen, gjennom varig bedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter. Satsingen har fire innsatsområder: sysselsetting, utdanning og oppvekst, bo- og nærmiljøkvaliteter og helse.
Vi søker en entusiastisk, handlekraftig og strukturert koordinator med erfaring fra områderettet arbeid til et års vikariat, med mulighet for forlengelse. Som koordinator for Strømsø 2030 har du ansvar for å koordinere aktivitetene i områdesatsingen, og for at tiltak og prosjekter møter innbyggernes behov. Som pådriver for utviklingsprosesser samarbeider du med kommuneledelsen, ulike kommunale tjenester, frivillighet, næringsliv og andre aktører. Stillingen er organisert i Knutepunkt Strømsø.

I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om at deres søknad blir unntatt offentlighet.

Arbeidsoppgaver

 • - Planlegge, organisere og lede prosjekter og prosesser innenfor Helsestasjon
  - Koordinere og følge opp prosjektressurser og sørge for relasjonsbygging og god dialog
  - Være faglig oppdatert og være fagansvarlig for Helsestasjon
   

Kvalifikasjoner

- Offentlig godkjent helsesykepleier
- Erfaring med samhandling og koordinering på tvers av fagmiljøer, nivåer og organisasjoner.
- Erfaring med prosjekt- og prosessledelse er ønskelig.

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke for skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.

Søker som blir tilbudt stillingen må fremlegge politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder før vedkommende kan tiltre. Attest skal derfor ikke legges ved søknaden.

Personlige egenskaper

Du er en relasjonsbygger som kommuniserer godt med ulike målgrupper, både muntlig og skriftlig.
Du jobber strukturert og selvstendig, og evner å se helheten og tenke strategisk samtidig som du holder øye med detaljene.
Du har gjennomføringsevne
Du må ha stort engasjement og positiv innstilling
Du må ha evne til å tenke innovativt og kreativt
Du må ha et stort engasjement og ha en positiv innstilling
Du må like varierte arbeidsoppgaver
Du må trives med å jobbe tverrfaglig 
 
Personlig egnethet blir tillagt vekt ved ansettelsen.

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale 
 • faglige utfordringer og utviklingsmuligheter 
 • fleksibel arbeidstid 
 • et arbeidsmiljø preget av innovasjon og nyskaping 
 • mulighet til å bidra i utviklingen av Drammens mest spennende område, Strømsø

Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen.

Om arbeidsgiveren

Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.

Sektor
Offentlig
Sted
Telthusgata 8, 3044 Drammen
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier / Helsesykepleier

Nøkkelord

Prosjektleder,, helsesykepleier,, knutepunkt, Strømsø

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Monica Nebell
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
917 96 101
Følg firma
1509 følger dette firmaet

Telthusgata 8, 3044 Drammen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 274137535
Sist endret 23. sep. 2022 15:20

Rapporter annonse