Vi søker 2 overleger med spesialisering i rusmedisin eller psykiatri til Akutt TSB sengepost

Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Stillingstittel
Vi søker 2 overleger med spesialisering i rusmedisin eller psykiatri til Akutt TSB
Frist
14.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger HF

Har du lyst til å arbeide med tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et godt og faglig utviklende miljø?
Helse Stavanger skal etablere et akuttilbud (Akutt TSB) med 14 sengeplasser (Inkludert 4 sengeplasser for tvungen tilbakeholdelse etter HOL §10-2). Akutt TSB skal lokaliseres på sykehusområdet på Våland. Vi søker deg som ønsker å være med å bygge opp et faglig sterkt akuttilbud for ruspasienter i Helse Stavanger.

Akutt TSB skal nå ansette dyktige medarbeidere med erfaring og kompetanse fra rus- og avhengighetsbehandling/psykisk helsevern. Akutt TSB skal ha en tverrfaglig sammensetning med blant annet overleger, leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, helsefagarbeidere, og andre relevante faggrupper.

Akutt TSB skal være en del av akutt linjen i Helse Stavanger, der en skal ivareta pasienter med ruslidelser. Akutt TSB får et spesielt ansvar for å ivareta forpliktelsene i pakkeforløp overdose, øyeblikkelig hjelp og overvåkning av pasienter i en første fase etter medisinsk overvåkning.

Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA) er en spennende og innovativt avdeling, der det legges til rette for faglig utvikling. ARA er vertskap for regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), KVARUS (Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler) og BrukerPlan (kartleggingsverktøy for rusmidelmisbruk og psykiske helseproblemer i kommunene).

Det tette båndet mellom fagutvikling og drift gjør at avdelingen fremstår som nyskapende og robust, og ARA har som ambisjon om å levere TSB-tjenester av høy faglig kvalitet.

Akutt TSB bygger på prinsipper om tilgjengelige tjenester, aktiv brukermedvirkning, individuell tilrettelegging, og integrert behandling i et differensiert utrednings -og behandlingstilbud. Vi tilstreber kontinuitet i behandlingsforløp og har et relasjonelt fokus på pasient og pårørende. Akutt TSB skal utvikle gode samhandlingsprosesser med pre-hospitale tjenester, somatiske avdelinger og øvrige samarbeidspartnere. Akutt TSB skal være tilgjengelig alle dager, døgnet rundt.
Sengeposten skal være etablert 1. januar 2023. 

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Oppstart etter avtale. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av rus- og avhengighetslidelser, psykiske lidelser samt ivaretakelse av somatisk helse i direkte pasientbehandling sammen med LIS og øvrige faggrupper
 • Samarbeid med pre-hospitale tjenester, somatiske sykehusavdelinger og fastleger.Bidra til faglig utvikling av Akutt TSB sengepost
 • Sikre god faglig kvalitet på behandlingen
 • Deltagelse i teamarbeid rundt enkeltpasienter
 • Deltagelse i fagspesifikke møter i ARA
 • Veiledning av leger i spesialisering/utdanningsansvarlig for LIS 
 • Vaktordning inngår i stillingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i relevant spesialitet: Rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

Personlige egenskaper

 • Særlig interesse for faget, med ønske om å hjelpe mennesker med sammensatt sykdomsbilde i vanskelige livssituasjoner
 • Søker må være innstilt på varierte utfordringer, og ha gode samarbeidsevner
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet, ansvarsvilje og vilje til kompetanseutvikling
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Trives med å jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Stukturert og fleksibel
 • Positivt engasjement og gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • ARA har et sterkt fagmiljø som går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor anerkjente behandlingsmetoder preger arbeidet.
 • Vi har en kompetent legegruppe
 • Det er viktig for oss at pasienten er i sentrum, vi har et godt samarbeid med somtaiske sykehusavdelinger, pre-hospitale tjenester, legevakt, fastlege og NAV/sosialtjenester.
 • Våre pasienter har høy grad av komorbiditet og vi jobber i skjæringspunktet mellom rus, psykisk helsevern og somatikk
 • Klinikken har egen forskningsenhet og det er mulighet for å kombinere klinisk arbeid med forskning
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst.
 • Avlønning etter gjeldende tariffer
 • Vi jobber aktivt med inkluderende arbeidsliv  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som bl. a. turgruppe og bedriftsidrettslag

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Om arbeidsgiveren

 


Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 


Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Jan Johnses gate 12, 4011 Stavanger
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Lege / Psykiater,
Lege / Overlege

Nøkkelord

overlege, lege, medisin, psykiatri, psykiater

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Randi Mobæk
Stillingstittel
Avdelingssjef
Telefon
476 82 859
Kontaktperson
Ole Næss
Stillingstittel
Spesialrådgiver
Telefon
902 09 151
Følg firma
942 følger dette firmaet

Jan Johnses gate 12, 4011 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 274137480
Sist endret 23. sep. 2022 14:23

Rapporter annonse