Ønsker du å jobbe med kompetansetiltak og videreutvikle dine kommunikasjonsferdigheter?

Arbeidsgiver
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Stillingstittel
Ønsker du å jobbe med kompetansetiltak og videreutvikle dine kommunikasjonsferdigheter?
Frist
10.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Om stillingen

Vi søker en ny engasjert medarbeider til å jobbe med koordinering og utforming av nye kompetansetilbud til innkjøpsledere.

Du vil få et særlig ansvar for gjennomføring og koordinering av sentrale kompetansetiltak, samt arbeide systematisk med kommunikasjon og brukerorientering.

Du vil bidra i omstillingen til en grønnere og mer effektiv offentlig sektor. Samtidig får du mulighet til å utvikle deg faglig, sammen med kompetente og hyggelige kollegaer. Vi har blant annet sterke kompetansemiljøer innen bærekraft, innovasjon, regelverk og digitalisering.

Totalt bruker det offentlige 600 milliarder kroner på innkjøp i året. Det er et stort potensial til å bruke disse pengene på en enda mer bærekraftig, innovativ og ressurseffektiv måte. Vi jobber med å engasjere og veilede innkjøpsledere i offentlige virksomheter til å jobbe mer strategisk når de gjør disse innkjøpene - slik at vi gjør smartere innkjøp i Norge. Vi støtter innkjøpslederen i hvordan få til endring og utvikling av anskaffelsesfunksjonen gjennom god styring og ledelse.


Arbeidsoppgaver

Vi tilpasser arbeidsoppgavene etter kompetanse og erfaring, men følgende vil være sentralt:

 • prosjektleder og koordinator for etablerte kompetansetiltak, som for eksempel mentorordning for innkjøpsledere, sertifiseringsordning for offentlige anskaffelser eller annet
 • ansvarlig for fagsider på anskaffelser.no, kompetansenettverk og etablerte kurs innen temaet innkjøpsledelse
 • utforme lettfattelige budskap med utgangspunkt i brukerbehov, slik at DFØs fagkunnskap inspirerer innkjøpsledere
 • bidra i utvikling av veiledningsmateriell for innkjøpsledelse og analyse

Dine kvalifikasjoner

Vi søker deg som har:

 • minimum bachelorgrad
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk
 • gode ferdigheter innen officepakken, særlig i ppt og word

For å bli ansatt som rådgiver eller seniorrådgiver må du i tillegg ha erfaring med minst ett av disse områdene:

 • erfaring med eller kjennskap til innkjøp på et strategisk nivå (anskaffelsesstrategi, kategoristyring, bruk av IT og analyse, prosessendringer med mer)
 • praktisk erfaring med å dele fagkunnskap på en lettfattelig måte - og interesse for budskap, språk og formidling
 • praktisk erfaring med bruk av tjenestedesign eller andre metoder for brukerinvolvering
 • erfaring med datadrevne beslutninger og analyse

Vi søker deg som
 • evner å jobbe strukturert og planmessig
 • er selvstendig og har god gjennomføringsevne
 • har gode formidlingsevner og er brukerorientert
 • trives med å ha dialog med brukere og kollegaer - for å gjennomføre og koordinere prosjekter

Vi tilbyr
 • spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag - hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • et stort fagmiljø med dyktige kollegaer, muligheter for relevante kurs og sertifiseringer
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • moderne og miljøvennlige lokaler med en sterk bærekraftprofil, spiselig takhage, løpebane og en rekke spisesteder. Les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/ 
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse (https://spk.no/Medlemskap-i-SPK/). Vi trekker 2 prosent av lønnen din som innskudd til pensjonssparing, og i tillegg betaler DFØ et innskudd. I Statens pensjonskasse tilbys du dessuten svært gode pensjons- forsikrings- og boliglånsordninger.

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise). Stillingen lønnes som førstekonsulent eller rådgiver fra kr 485 800 til kr 689 100 per år, eller seniorrådgiver med lønn fra kr 661 400 til kr 814 900 per år, avhengig av kompetanse og erfaring. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid.


Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen (http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).


Vil du vite mer?

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med seniorrådgiver Christian Sælemyr Johansen på telefon 466 20 541 eller fungerende seksjonssjef Birgit Enger Nordstrand på telefon 910 07 012. Du finner mer informasjon om DFØ på dfo.no. Velkommen som søker hos oss i DFØ! 


Andre opplysninger

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 750 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.
 

 

Sektor
Offentlig
Sted
Lørenfaret 1, 0580 Oslo
Bransje
IT,
Offentlig administrasjon,
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Innkjøp/forhandling,
Prosjektledelse,
Undervisning og pedagogikk / Veileder

Nøkkelord

kompetansetiltak, prosjektleder, koordinator, innkjøp

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Christian Sælemyr Johansen
Stillingstittel
seniorrådgiver
Telefon
466 20 541
Kontaktperson
Birgit Enger Nordstrand
Stillingstittel
seksjonssjef
Telefon
910 07 012
Følg firma
924 følger dette firmaet

Lørenfaret 1, 0580 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 274093766
Sist endret 27. sep. 2022 08:29

Rapporter annonse