Utløpt

ROS (Ringerike omsorgssenter) er en del av Bufetat som tar imot barn som har vært på flukt. Vi ser etter deg som har et

Arbeidsgiver
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Stillingstittel
Miljøterapeut
Frist
09.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)
Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

ROS (Ringerike omsorgssenter) er en del av Bufetat og tar imot barn som har vært på flukt. Barna kommer direkte fra utlendingsmyndighetene til ROS sine avdelinger.  Barna som kommer til oss er i en svært sårbar situasjon. 

Barna i vår målgruppe er enslige mindreårige barn mellom 12 og 15 år, plassert etter barnevernloven kapittel 5 A og kapittel 11. Barna kommer uten foreldre, fra ulike kulturer, med ulike behov og ressurser.

Barna bor hos oss frem til de bosettes i en kommune eller returneres tilbake til hjemlandet. 
ROS skal bidra til at barnet som plasseres hos oss, får den oppfølgingen og behandlingen den enkelte har behov for. Vi skal gi barna en omsorgsbase der de kan oppleve trygghet, mestring og innflytelse, og vi skal bidra til at de får en god overgang til nytt bosted.

For å kunne gi våre barn god og tilpasset omsorg ønsker vi å rekruttere medarbeidere med ulik kompetanse, og som har erfaring med å jobbe med barn i krise.

 • Ringerike omsorgssenter utlyser inntil 6 faste stillinger som miljøterapeut, i 100 % stilling.

Stillingene inngår p.t i langturnus, 2-7, 2-7, 3-7.

Bufetats verdier er respekt, åpenhet og deltakelse ( RÅD ). Ringerike omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere har administrasjonsavdeling i Hønefoss sentrum, og 5 avdelinger med 6 barn på hver avdeling lokalisert i Ringerike kommune etter en desentralisert modell. 


Hva vil arbeidsdagen din bestå av?
 • Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge i en sårbar situasjon, med fokus på traumesensitivitet
 • Dokumentasjons- og rapporteringsansvar 
 • Primærkontaktansvar
 • Vaktansvar/Vaktleder 
 • Praktiske oppgaver på avdelingen 
 • Dialog og samarbeid med eksterne samarbeidsparter som for eksempel skole, helsestasjon, og representanter /verge

Hva får du hos oss? 

 • Hos oss får du gode muligheter for faglig utvikling 
 • Du blir en del av et stort felleskap med engasjerte og dyktige medarbeidere  
 • Du får en arbeidshverdag som preges av respekt, åpenhet og deltagelse 

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som:

 • Er en trygg, tydelig og omsorgsfull voksen 
 • Takler en uforutsigbar og til tider hektisk arbeidshverdag
 • Er fleksibel, positiv og samarbeidsvillig
 • Er ansvarsbevisst og god på selvledelse
 • Du er nysgjerrig og sensitiv ovenfor andres kulturer
 • Er god på dokumentasjon, har god datakunnskap og gjerne erfaring fra fagsystemet BiRK

For oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen.


Hvilken bakgrunn har du?

Du må ha:

 • Minimum treårig relevant høyskoleutdanning, gjennomført bachelor i barnevern, vernepleie, sosialt arbeid eller tilsvarende180 studiepoeng. Lærere og sykepleiere med relevant videreutdanning kan vurderes til stillingen
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Sertifikat kl. B, med manuelt gir
 • Kulturkompetanse og erfaring fra institusjonsarbeid og/eller barnevern
 • Erfaring fra miljøterapeutisk arbeid

Det er ønskelig at du har:

 • Det er ønskelig at du har kjennskap til Rettighetsforskriften
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til traumebevisst omsorg

Hva får du hos oss?
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, i lønnsramme 15, med lønn fra kr. 423 500 pr. år til kr. 573 900 (ltr. 43-62). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Tenk på hva som blir tilbudt utover lønn. For eksempel:

 • Sosiale tiltak sammen med gode kollegaer 
 • Godt faglig miljø med egen fagstab ressursteam i TS (trygghet og sikkerhet), og gode støttespillere i arbeidshverdagen
 • Fagseminarer, avdelingsmøter, veiledning og eksterne konferanser/kurs
 • Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barna et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Irene Jenssen.

Mail: irene.jenssen@bufetat.no, tlf. 46615951

Avdelingsleder Sigbjørn Eide Strand.

Mail: sigbjorneide.strand@bufetat.no, tlf. 46618468

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.


Opplysninger til deg som søker
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Ringerike omsorgssenter.
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet. 

Bufetat, region øst dekker fylkene Innlandet og Viken, med unntak av tidligere Buskerud. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. 

Regionkontoret ligger i Lillestrøm. 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
4
Sted
Storgata 11, 3510 Hønefoss
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Sosionom
Følg firma
3213 følger dette firmaet

Storgata 11, 3510 Hønefoss

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 274085956
Sist endret 23. sep. 2022 00:00

Rapporter annonse