Er du sjukepleiar, vernepleier eller har anna helsefagleg bakgrunn og kan tenke deg å vera med på laget?

Arbeidsgiver
Bjørnafjorden kommune Bemanningssentralen
Stillingstittel
Sjukepleiar/vernepleiar
Frist
18.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Bjørnafjorden kommune

Vi har ledig 2 x 100 % faste stillingar på Fusa bu og behandlingssenter (FBBS)/Heimetenesta

No har du moglegheita til å bli med i viderutvikling av Bemanningssentralen (BS) i Pleie og omsorg.

Vi har vært i drift med bemanningssentral i pleie og omsorg sidan november 2020, med ei gruppe på Fusa bu og behandlingssenter og tre grupper på Luranetunet bu og behandlingssenter. Vi er no klar for å sjå på mulighet for å jobbe både inne på sjukeheimen og ute i heimetenesta på Fusa. Når du jobbar i Bemanningssentralen, får du fast turnus, men rullerer mellom å jobba på tre til fire avdelingar. 

Arbeidsstad
FBBS/Heimetenesta - Bemanningsentralen 

Arbeidsoppgåver
Du skal utøva klinisk sjukepleie som sikrar kvalitet og at brukarane sine rettar vert teken i vare. Dokumentera helsehjelpa i Profil. Videre skal du bidra til god ressursutnytting og tverrfagleg samarbeid.
Du skal være med å sikre at interne og eksterne lover, reglar og prosedyrar blir følgt.

Vi skal jobbe med å få på plass system for:
- Tildeling av vakter mellom BS og avdelinga som har eit ressursbehov
- Sikre opplæring på de ulike avdelingane og samkøyre rutinar 
- Styrke organisasjonen i å jobbe på tvers og dele kompetanse og ressursar, med eveluering undervegs.

Du blir ein del av eit utviklingsarbeid der det er fokus på person -, system - og organisasjonsutvikling.
Tilbakemeldingar frå deg blir viktig for korleis vi skal forme bemanningssentralen i eininga pleie og omsorg.
Vi ønsker å bygge eit trygt fagmiljø for ressurspersonar som ønsker å jobbe på tvers i organisasjonen.

Målet er ei gradvis utviding av Bemannsentralen til å dekke heile helse og velferdsområde.
Her skal det være rom for fagutvikling og spennande arbeidsdagar. Du får treffe nye brukara og kollegaer, og kan vera med å løfte organisasjonen.

 Kvalifikasjonar
- du har autorisasjon som sjukepleier/vernepleier eller anna relevant helsefagleg utdanning
- du er i eit utdanningsløp som 3. års sjukepleie/vernepleie student 
- du har motivasjon og ønske om delta i utviklingsarbeidet
- du har gode norsk skriftleg og munnelg framstillingsevne
- det er  ønskjeleg at du har erfaring frå pleie og omsorgstjenester
- du har førarkort klasse B

Utanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjent

Eigenskapar
- du er sjølvstendig og strukturert
- du er fleksibel og lojal
- du er god evne til etisk refleksjon over eigen praksis
- du er løysningsfokusert med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi gjer merksam på at du må leggja fram politiattest.

 Vi tilbyr

  • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
  • God pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
  • Løn etter gjeldande avtalar
  • Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen

Vi ser fram til å høyre frå deg!

Etter utløpt søknadsfrist, vil det bli generert ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan bli offentlege sjølv om ein har kryssa av for å bli unnateke. Dersom anmodningen ikkje vert tatt til følgje vil søkjaren bli varsla om det.

Vi vil aldri be søkjar om å oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen.

 

Om arbeidsgiveren

Bjørnafjorden kommune har i underkant av 25 000 innbyggarar og rundt 1800 kommunalt tilsette.

Vi er ein nær og varm kommune, noko som gjenspeglar seg i misjonen vår Det gode liv for alle. Som arbeidstakar bidrar du med oppgåver som er viktig for innbyggarane våre og lokalsamfunnet vårt. Du betyr noko, og det du gjer betyr noko!

Vi jobbar med fleire spennande prosjekt, og er alltid på utkikk etter engasjerte folk med hjartet på rette staden. Er det deg?

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Solstrandvegen 39, 5200 Os
Bransje
Helse og omsorg,
Annet
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Sykepleier,
Helsepersonell / Helsefagarbeider/hjelpepleier

Nøkkelord

sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider, bemannningssentral, helse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anne Breivik Halhjem
Telefon
986 28 294
Følg firma
412 følger dette firmaet

Solstrandvegen 39, 5200 Os

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 274050246
Sist endret 22. sep. 2022 18:28

Rapporter annonse