Vi søker rådgiver med funksjon som kjøretøysforvalter ved operativ seksjon

Arbeidsgiver
Politiets utlendingsenhet
Stillingstittel
Rådgiver
Frist
06.10.2022
Ansettelsesform
Fast

Politiets utlendingsenhet (PU) har ledig fast stilling som rådgiver med funksjon som kjøretøyforvalter. Stillingen er for tiden plassert ved avsnittet for Plan, beredskap og sikkerhet (PBS). PBS-avsnittet er en del av Operativ seksjon ved avdeling Felles enhet for operative tjenester og retur (FOTR). Operativ seksjon består i tillegg av avsnittene Desken 1 og Desken 2, Operativ støtte og Operativ innhenting.

PBS-avsnittet består av flere ulike fagfelt; risikostyring på tjenestereiser i utlandet, plan og beredskap, samt materiell og kjøretøyforvaltning.

Avsnittet består av erfarne, motiverte og kompetente medarbeidere, som er tilpasningsdyktige og løsningsorienterte i en hektisk hverdag.

Vi søker etter deg som har god erfaring innen kjøretøyforvaltning. Våre forventninger er at du har faglig integritet, har et aktivt forhold til politiets verdier og tar ansvar i organisasjonen. 

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for planlegging, rådgivning, bestilling, oppfølging og forvaltning av kjøretøyene i PU
 • gi råd i spørsmål innen fagområdet, samt planlegge og implementere tjenester, produkter og løsninger
 • bidra i den daglige driften av materiell- og kjøretøykontoret og bistå særorganets materiellansvarlig
 • kjøretøyforvaltning i sin helhet, herunder planlegge og forestå vedlikehold og service av kjøretøyene
 • administrere særorganets parkeringsplasser på Tøyen
 • bidra i arbeidet med særorganets investeringsplaner og budsjettarbeid innenfor fagområdet
 • delta i nettverk- og fagsamlinger
 • andre driftsoppgaver

Stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver etter behov.

Kvalifikasjoner

 • det kreves relevant høyere utdanning på bachelornivå, innen administrasjon, materiellforvaltning og/eller logistikk 
 • lang og relevant erfaring med evne til selvstendig og resultatorientert arbeid kan kompensere for kravet til høyere utdanning. Erfaring fra slikt arbeid må kunne dokumenteres
 • det kreves arbeidserfaring fra kjøretøysforvaltning og logistikk
 • det kreves førerkort klasse B
 • det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • det kreves gode generelle IT kunnskaper

Ønskelige kvalifikasjoner

 • det er en fordel med erfaring fra materiell- og våpenforvaltning
 • det er en fordel med erfaring fra politi- og lensmannsetaten
 • det er en fordel med førerkort klasse D1

Du må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG.

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Vurdering av skikket- og egnethet vil bli vektlagt. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Personlige egenskaper

 • det kreves gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • det kreves evne til fleksibilitet samt god tilpasnings- og omstillingsevne
 • det kreves evne til å ta initiativ og helhetstenkning
 • den som tilsettes må være løsningsorientert, ha stor arbeidskapasitet og evne til å takle perioder med stort press
 • den som tilsettes må kunne ta selvstendige vurderinger og prioritere blant konkurrerende arbeidsoppgaver i en hektisk arbeidshverdag

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Vi jobber sammen for fellesskapets beste i tråd med lover, regler og våre verdier.  Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform og i våre etiske retningslinjer.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • stillingen lønnes som rådgiver (stillingskode 1434), fra kr 509.500-593.500 brutto per år 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • sentral beliggenhet på Tøyen, med gangavstand til buss, t-bane og Oslo sentrum

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Om arbeidsgiveren

Politiets utlendingsenhet (PU) er et særorgan underlagt Politidirektoratet og har i dag 522 ansatte. PU registrerer og identifiserer asylsøkere. I tillegg er det enhetens oppgave å transportere ut asylsøkere som har fått avslag på søknad om opphold, og andre utlendinger som ikke har lovlig opphold i Norge. PU forvalter politiets utlendingsinternat på Trandum, Utreisesenteret på Gardermoen, og er sammen med bl.a. UDI ansvarlig for drift av Nasjonalt ankomstsenter for asylsøkere i Råde. PU er kompetansesenter for norsk politi på utlendingsområdet.


En personalpolitisk målsetting for politietaten er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt rekruttere flere personer med minoritetsbakgrunn.


Vi ber om at elektronisk søknad benyttes - klikk på linken "søk på stillingen". Relevante attester og vitnemål/karakterutskrifter skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig, ber vi om at disse blir sendt; Politiets utlendingsenhet v/ Stab HR/HMS, Postboks 2095 Vika, 0125 Oslo.


Jf. offentlighetsloven kan søkere offentliggjøres på offentlig søkerliste selv om man har bedt om skjerming.

Sektor
Offentlig
Sted
Økernveien 11, 0653 Oslo

Nøkkelord

rådgiver, politiet

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Fredrik Kind
Stillingstittel
avsnittsleder
Telefon
480 26 384
Følg firma
251 følger dette firmaet

Økernveien 11, 0653 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 274026745
Sist endret 22. sep. 2022 15:04

Rapporter annonse