Vernepleier for tiden på natt

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Stillingstittel
Vernepleier for tiden på natt
Frist
14.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Vi søker deg som er unik til å jobbe i en annerledes hverdag på Økernhjemmet. Nyutdannet eller med erfaring - sammen bygger vi kompetanse. Vi er et botilbud til personer med demens sykdom.
Som noe nytt ønsker vi å knytte til oss vernepleiere. Med denne spesielle kompetanse innen miljøbehandling, vil du kunne bidra positivt sammen med øvrige fagpersoner i kvalitetsutvikling og pasientsikkerhet for våre beboere. 
Vi jobber etter prinsippene i personsentrert omsorg og det er beboernes behov som skal legge grunnlaget for hvordan vi organiserer dagen vår.
Vi tilbyr kompetanseheving og har kvalitetssjef og fagansvarlige sykepleiere i avdelingene for å sikre systematisk og strukturert kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling.
Vi satser på digitale hjelpemidler og velferdsteknologi.
Økernhjemmet er organisert etter bedre hverdagsliv modell. Vi er stedet med butikk, restaurant og bar, fisker, kaniner, høy kompetanse og et godt arbeidsmiljø. På natt benytter vi oss av Digital tilsyn for å sikre kvaliteten i omsorgen.

Utøve direkte pleie, omsorg og behandling
Påse at pleien utføres i tråd med prinsippene i personsentrert omsorg
Være oppdatert innen eget fagområde og delta i faglig utviklingsarbeid.
Påse at oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet, jf lov og forskrift.
Bidra til tverrfaglig samarbeid. Ha fokus på individuell miljøbehandling  og  trivselsaktiviteter individuelt og i  gruppe.
Være en ressursperson på ditt fagfelt og veilede, undervise og informere beboere, pårørende, studenter og kollegaer.
Ivareta faglige oppgaver feks medikamenthåndtering, legevisitt, dokumentasjon i gerica og delta ii tverrfaglig team for å kvalitetssikre tjenesten til beboerne.

Norsk autorisasjon som vernepleier.
Beherske norsk skriftlig og muntlig  tilsvarende C1 under hele ansettelsesperioden.
Ønskelig med Erfaring fra arbeid med eldre, gjerne fra demensomsorg/psykiatri.
Ønskelig med kompetanse i håndtering av utfordrende atferd.
Gyldig oppholds- og arbeidstillatelse. Politiattest nyere enn 3 måneder.
Gode IKT ferdigheter.
Du kan bruke din spesialkompetanse flettet inn i ulike oppgaver for å oppnå bedre hverdagsliv for beboerne.
Din kompetanse hos oss vil være en viktig ressurs for i større grad å få miljøbehandling inn som del av hverdagen hos beboerne.
Du kan bruke dine gode kommunikasjon- og relasjonsferdigheter med beboer og andre samarbeidspartnere i hverdagen.
Du er lyttende, tålmodig og ansvarsbevisst. Du har stor empati som omsettes til praktisk omsorg etter behov hos den enkelte beboer.
Du er fleksibel og evner til å prioritere i tråd med beboerens behov. 
Du har evne til å lese, forebygge og intervenere i krevende situasjoner på bogruppen. 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Sterkt tverrfaglig fagmiljø med mye engasjement og godt humør
Godt arbeidsmiljø med lavt sykefravær
Du får muligheten til å være med å påvirke dagens og morgendagens eldreomsorg!
Økernhjemmet er et av mange hjem i Sykehjems etaten. Vi er en solid arbeidsgiver i en etat med mange muligheter. Vi har gode pensjonsrettigheter og forutsigbar inntekt.
Vi er rett og slett en interessant og  inkluderende arbeidsplass :o)
Vi tar kun imot elektroniske søknader

Om arbeidsgiveren

Vil du være med å jobbe i en etat med
viktige samfunnsoppgaver?
Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem
og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 10000 dyktige medarbeidere.
Nå vil vi ha deg med på laget.
Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge
omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre
helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie,
rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig
med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens
behov.
Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og
våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er
kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn,
seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.  Covid-19 vaksinasjonsstatus vil kunne bli tillagt avgjørende vekt i arbeidsgivers helhetsvurdering av kandidatenes personlige egnethet. Aktuelle kandidater vil bli spurt om vaksinasjonsstatus. Kandidatene er ikke pliktig å besvare arbeidsgivers spørsmål. Kandidater som ikke vil oppgi vaksinasjonsstatus vil bli ansett som uvaksinerte.


 Vi ser frem til å høre fra
deg.
Søkere
gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om
søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).
 
Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Sektor
Offentlig
Sted
Økernveien 151, 0580 Oslo
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Roxana de La Caridad Garcia Fernandez
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
23 43 53 06
Følg firma
28 følger dette firmaet

Økernveien 151, 0580 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 274005060
Sist endret 22. sep. 2022 12:19

Rapporter annonse