Kvalitetsleder

Arbeidsgiver
Statistisk sentralbyrå
Stillingstittel
Kvalitetsleder
Frist
13.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Statistisk sentralbyrå
Seksjon for metoder søker etter en kvalitetsleder for å lede SSBs kvalitetsteam og for å ivareta og utvikle SSBs sentrale kvalitetsarbeid. Teamet består for tiden av fire medarbeidere i Kongsvinger og Oslo, og koordinerer arbeidet med kvalitet i offisiell statistikk. Offisiell statistikk blir for det meste produsert av SSB, men også av andre produsenter i Utvalget for offisiell statistikk. SSB skal holde et overordnet oppsyn med at kravene til kvalitet i den offisielle statistikken etterleves og har utviklet et system for å følge dette opp.

Kvalitetsteamet skal bl.a. gjøre behovsanalyser, dokumentere kvalitetsarbeid og tilpasse systemet for kvalitetssikring av offisiell statistikk til SSBs formål. Rammeverket for kvalitetsarbeidet er statistikkloven og Retningslinjer for europeisk statistikk. Metoder og verktøy for kvalitetsarbeidet er etablert, men det er behov for å supplere og utvikle disse videre. En viktig leveranse er en årlig offentlig rapport fra SSB til Finansdepartementet om kvalitet i offisiell statistikk.

Arbeidet er tverrgående og krever gode samarbeidsevner og evne til å inspirere til forbedringer i SSB, og hos de andre produsentene av offisiell statistikk. Kunnskap og erfaring fra statistikkproduksjon vil være viktig. Teamet jobber også internasjonalt og deltar bl.a. i europeisk samarbeid på kvalitetsområdet. Samarbeid med andre sentrale funksjoner i SSB er viktig. Stillingen krever god kjennskap til SSBs strategiske mål og kvalitetslederen bør ha kompetanse til å planlegge og gjennomføre kvalitetsarbeid som støtter opp om disse målene. Kvalitetsteamet arbeider på tvers av hele SSB, i Kongsvinger og Oslo, og Utvalget for offisiell statistikk.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere kvalitetsteamet på Seksjon for metoder
 • Forvalte og videreutvikle system for kvalitet i offisiell statistikk
 • Utvikle metoder og verktøy for kvalitetssikring av statistikk
 • Planlegge og lede gjennomganger av kvalitet i statistiske produksjonsprosesser i SSB og hos andre produsenter av offisiell statistikk, analysere resultatene og foreslå forbedringer
 • Være rådgiver for seksjonssjef og avdelingsdirektør på området sentralt kvalitetsarbeid, og delta i seksjonens ledelse
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid om kvalitet i offisiell statistikk
 • Opplærings- og informasjonsvirksomhet om kvalitetsarbeid i og utenfor SSB

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Utdanning på master- eller doktorgradsnivå innen statistikk, matematikk, samfunnsfag, økonomi, IT eller andre relevante områder
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse
 • Kjennskap til kvalitativ og/eller kvantitativ metodikk
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Prosjektledererfaring

Du bør ha:

 • Kjennskap til rammeverket og metoder for kvalitetsarbeidet i offisiell statistikk
 • Erfaring med kvalitetsarbeid i statistikkproduksjon
 • Erfaring med internasjonalt samarbeid
 • Erfaring med kvantitativ metodikk og prosessanalyse i kvalitetsarbeid

Personlige egenskaper

Du har:

 • Lederevne – gjennomføringsevne, evne til å motivere andre, tenke strategisk, vise retning
 • Kommunikasjonsevne –formidler komplisert fagstoff på en lett og forståelig måte, fanger opp forbedringstiltak ved å lytte til produsentene av offisiell statistikk og stimulere til refleksjon om kvalitet
 • God tallforståelse– kjennskap til fallgruver ved målinger, tolking og effekter av variabilitet, forskjellen mellom spesielle versus generelle årsaker
 • Samarbeidsevner – trives med å jobbe i team og med ulike fagdisipliner, utvider og bruker nettverket ditt aktivt for å styrke kvalitetsarbeid i og utenfor SSB

Du er:

 • Analytisk – setter seg raskt inn i komplekse problemstillinger og foreslår løsninger
 • Selvgående – oppdaterer seg faglig og tar tak i utfordringer
 • Strukturert – god på å planlegge og gjennomføre prosesser

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364), kr 604 400 - 814 900 (ltr. 65-79) etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifisert. 
 • Et godt faglig miljø som gir gode muligheter for egenutvikling
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø
 • Muligheter for internasjonalt samarbeid
 • Fleksibel arbeidstid, hjemmearbeidsløsninger, treningstilbud og god pensjonsordning
 • Hyggelige lokaler med parkeringsmuligheter

Generelt:

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Om arbeidsgiveren

 Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistikk, forskning og analyse fra SSB bidrar til innsikt om samfunnsutviklingen, danner grunnlag for det offentlige ordskiftet og gir mulighet for informerte beslutninger.


SSB er en kunnskapsorganisasjon med faglig utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et stort kontaktnett, også internasjonalt. Vi har 830 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. Kompetente og motiverte medarbeidere er avgjørende for at vi skal kunne nå målet om å være den fremste leverandøren av fakta om norske samfunnsforhold. 

Sektor
Offentlig
Sted
Otervegen 23, 2211 Kongsvinger
Flere arbeidssteder
0177 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon,
Annet
Stillingsfunksjon
Kvalitetssikring,
Annet,
Analyse

Nøkkelord

kvalitetssikring, metode, metodikk, statistikk, kvalitetsleder

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Xeni Kristine Dimakos
Stillingstittel
Seksjonssjef
Telefon
416 28 602
Kontaktperson
Coen Hendriks
Stillingstittel
Spesialrådgiver
Telefon
450 04 971
Følg firma
930 følger dette firmaet

Otervegen 23, 2211 Kongsvinger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 273989167
Sist endret 22. sep. 2022 10:04

Rapporter annonse