Intensivsjukepleiar eller sjukepleiar med erfaring frå tilsvarande

Arbeidsgiver
Helse Bergen
Stillingstittel
Intensivsjukepleiar
Frist
09.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Haukeland universitetssjukehus
Barne- og ungdomsklinikken ligg i Marie Joy's Hus og er landets nest største barneavdeling med aktivitetsområde som dekkjer alle felt av pediatrien. Barne- og ungdomsklinikken har 67 senger og 262 årsverk, og siste år var det rundt 5000 innleggingar og 26.000 polikliniske konsultasjonar ved klinikken. Barne- og ungdomsklinikken er organisert i åtte einingar - Nyføddintensiv, Medisin 3, Medisin 4, Eining for Barnekirurgi, Eining for legar, Eining for merkantile tenester og Eining for spesialanalysar og Eining for habilitering.

Nyføddintensiv søkjer intensivsjukepleiar. Vi har ledig fast 100% stilling, pt. i tredelt turnus. Nyføddintensiv har 16 senger, både intermediærsenger og intensivsenger.

Nytt bygg som skal ivareta alle pasientar under 18 år, samt mor/barn i samband med fødsel er under bygging. Dette vil gi nye moglegheiter og spennande utfordringar for framtida.

Arbeidsoppgåver

 • Sjukehusets 4 hovudoppgåver er pasientbehandling, pasient-pårørande opplæring, forsking og utdanning
 • Familiebasert omsorg ligg til grunn for måten ein jobbar på Nyføddintensiv
 • Du skal overvake, observere og gje pleie til sjuke nyfødde barn og for tidleg fødde barn
 • Du skal rettleie, gje støtte og omsort til pårørande
 • Du skal inngå i eit tverrfagleg samarbeid som skal gje pasientar og pårørande eit best mogleg opphald på avdelinga

Kvalifikasjonar

 • Du er spesialsjukepleiar med vidareutdanning i intensivsjukepleie
 • Du er sjukepleiar med erfaring med for tidleg fødde, sjuke nyfødde, nyfødde og barn
 • Du har interesse for barn og intermediær/intensivpleie
 • Du har erfaring med overvaking av pasientar
 • Det er ein fordel med CPAP eller respiratorkompetanse
 • Søkjar må meistre norsk, både munnleg og skriftleg
 • Du har norsk autorisasjon 

Personlege eigenskapar

 • Du har vilje til forpliktande teamarbeid 
 • Du bidrar til å løfte kollegaene med dine gode holdningar.
 • Du er positiv og inkluderande
 • Du har god arbeidskapasitet
 • Du er problemløysande og nytenkjande 
 • Du deler raust av din kunnskap og dine ferdigheiter og får frem det beste i andre
 • Du er opptatt av at pasientane skal vere trygg på at dei får god overvaking, observasjon og pleie, respekt og omsorg medan dei er på sjukehuset 
 • Du skal rettleie, gje opplæring, støtte og omsorg til pårørande

Vi tilbyr

 • Ein spennande og utfordrande jobb med moglegheit til vidare utvikling av tenestetilbodet
 • Eit arbeidsmiljø med høg fagleg nivå, engasjerte kollegaer og tydeleg pasientfokus
 • Fagleg og personleg utvikling i form av nytilsettprogram, rettleiing og oppfølging
 • Svært godt arbeidsmiljø
 • Heil stilling i tredelt stilling 


Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Om arbeidsgiveren

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Sektor
Offentlig
Sted
Haukelandsveien 22, 5009 Bergen
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Sykepleier / Intensiv,
Sykepleier / Barn/nyfødt

Nøkkelord

Intensivsjukepleiar,, internsivsykepleier,, nyføddintensiv,, nyfødtintensiv

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Anne Siri Fonneland
Stillingstittel
Einingsleiar
Telefon
55 97 52 18
Følg firma
1721 følger dette firmaet

Haukelandsveien 22, 5009 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 273987483
Sist endret 22. sep. 2022 09:48

Rapporter annonse