Vil du være med å videreutvikle Statens innkjøpssenter?

Arbeidsgiver
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Stillingstittel
rådgiver innen avtaleforvaltning
Frist
09.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Om stillingen

Vi er i sterk vekst og har en økende kontraktsportefølje, og søker derfor nye kolleger som ønsker å bidra til videre utvikling. Hos oss får du ansvar for forvaltning av store felles innkjøpsavtaler. Våre avtaler er varierte, og vi jobber kategoribasert med hele innkjøpsprosessen. Nå søker vi deg som har engasjement og interesse for forvaltning av innkjøpsavtaler på strategisk nivå.

Hos oss vil du bidra til at staten realiserer gevinstpotensialet i inngåtte fellesavtaler. Det omfatter å følge opp og bidra til at våre virksomheter oppnår de potensielle gevinstene som ligger i inngåtte fellesavtaler, herunder økonomiske gevinster, miljø- og klimagevinster, økt bruk av elektronisk handel, kompetanseheving hos virksomhetene m.m. For å oppnå gevinstene jobber Statens innkjøpssenter med aktiviteter som blant annet skal sikre avtalelojalitet hos brukerne, øke kjøp fra standardsortiment, øke miljøbevisste bestillinger, bedre planleggingen av kjøp m.m.  

Som ansatt hos oss blir du en del av et spennende og kompetent fagmiljø. Vår kjernekompetanse er profesjonell gjennomføring av hele anskaffelsesprosessen og strategisk avtaleforvaltning

En seksjon i utvikling
Statens innkjøpssenter (https://anskaffelser.no/statens-innkjopssenter/statens-innkjopssenter-hovedside) samordner og effektiviserer statens innkjøp gjennom fellesavtaler, og inngår og forvalter noen av de største innkjøpsavtalene i Norge. Våre avtaler omfatter ca. 190 ulike statlige virksomheter og ca. 150 000 ansatte. Det innebærer utstrakt samarbeid og involvering av våre virksomheter og leverandørmarkedet.

Statens innkjøpssenter har i 2022 fått i oppdrag å etablere en pilotordning for å inkludere fylkeskommuner og kommune (https://anskaffelser.no/statens-innkjopssenter/pilotering-fylkeskommuner-og-kommuner) i de statlige fellesavtalene på frivillig basis.

Vi søker en ny kollega som er interessert i å jobbe med avtaleforvaltning innenfor innkjøpskategorien reise. Det kan også være aktuelt med forvaltning av avtaler innenfor kontorkategorien. Stillingen er plassert i Seksjon for kontor- og reiseavtaler som ble etablert våren 2021. Seksjonen er under oppbygging, og den som ansettes vil få være med på å utvikle seksjonen videre.

Innkjøpssenteret har utarbeidet en kategoristrategi for reiseområdet (https://anskaffelser.no/statens-innkjopssenter/kategoristrategier/kategoristrategi-reiseomradet), en kategoristrategi for IKT-området (https://anskaffelser.no/statens-innkjopssenter/kategoristrategier/kategoristrategi-ikt) og kategoristrategi for kontorområdet (https://anskaffelser.no/statens-innkjopssenter/kategoristrategier/kategoristrategi-kontoromradet) er under utarbeidelse. På bakgrunn av kategoristrategien på reise har seksjonen satt i gang flere spennende anskaffelsesprosjekter, herunder anskaffelse av statlige fellesavtaler på hotellovernatting, leiebil og betalingsløsninger og etablering av dynamisk innkjøpsordning på kurs- og konferansetjenester. Vi har allerede fellesavtaler på reisebyråtjenester og flyreiser. På kontorområdet er det satt i gang anskaffelse av kontormøbler, og en rekke nye prosjekter på dette området er nå under planlegging. Det er derfor et stort behov for personer med engasjement og interesse for avtaleforvaltning som kan følge opp flere av de inngåtte fellesavtalene.


Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven vil være forvaltning av allerede inngåtte fellesavtaler på strategisk nivå. Statens innkjøpssenter er avtaleeier for fellesavtalene og har det strategiske ansvaret i avtaleoppfølgingen. Det innebærer å følge opp leverandørene på et overordnet nivå for å påse at fellesavtalen virker etter sin hensikt og sikre måloppnåelse og etterlevelse av krav i fellesavtalen.

Fellesavtalene varer i flere år og vi bruker mest tid på avtaleforvaltning. En god forvaltning av de statlige fellesavtalene er viktig for at vi skal lykkes med å utnytte gevinstpotensialet i kontraktene.

Du vil ha utstrakt kontakt med både leverandører og brukere av våre avtaler, herunder dialog med beslutningstakere på ulike steder og nivåer i staten

Aktuelle oppgaver er også deltakelse i anskaffelse av nye fellesavtaler og i utarbeidelse og oppdatering av våre langsiktige handlingsplaner. Øvrige oppgaver er også aktuelt avhengig av Statens innkjøpssenters behov og søkers kompetanse og interesser.


Dine kvalifikasjoner

 Vi søker deg som har: 

 • bachelor- eller mastergrad innen relevante fagområder med gode resultater. Relevant erfaring og dokumenterte resultater innen stillingens ansvarsområde kan kompensere for manglende utdanning

 • svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Vi oppfordrer nyutdannede (også årets kandidater) med gode resultater og kandidater med kort erfaring til å søke på stillingen som førstekonsulent.

For stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves i tillegg:

 • god erfaring med avtaleforvaltniung i privat eller offentlig virksomhet

Du bør ha erfaring fra en eller flere av disse områdene:

 • avtaleforvaltning innen kategorien reise
 • kjennskap til kontraktsrett og regelverket for offentlige anskaffelser
 • å jobbe i tverrfaglige team
 • digitaliserte prosesser; herunder konkurransegjennomføringsverktøy, kontraktsadministrasjonsverktøy og analyseverktøy.

Vi søker deg som
 • har stort engasjement for og genuin interesse for offentlige anskaffelser og avtaleforvaltning
 • tar initiativ til forbedringer og bidrar til utvikling 
 • er analytisk og strukturert med fokus på mål og resultater
 • har sterk gjennomføringsevne, med evne til å prioritere i en hektisk hverdag
 • inngir tillit og bygger relasjoner til de du jobber sammen med
 • god forretningsforståelse

Vi tilbyr
 • spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag - hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten
 • et stort fagmiljø med dyktige kollegaer, muligheter for relevante kurs og sertifiseringer
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 •  moderne og miljøvennlige lokaler med en sterk bærekraftprofil, spiselig takhage, løpebane og en rekke spisesteder. Les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse (https://spk.no/Medlemskap-i-SPK/). Vi trekker 2 prosent av lønnen din som innskudd til pensjonssparing, og i tillegg betaler DFØ et innskudd. I Statens pensjonskasse tilbys du dessuten svært gode pensjons- forsikrings- og boliglånsordninger.

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen (https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise). Stillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver fra kr. 501 200 til kr. 661 400 per år eller som seniorrådgiver fra kr. 661 000 til kr. 865 500 per år, avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere høyere lønn. Ved ansettelse er det 6 måneders prøvetid. 


Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og fagkombinasjoner vil gjøre oss i stand til å finne enda flere gode løsninger på våre oppdrag. Vi oppfordrer derfor alle til å søke jobb uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Våre lokaler er universelt utformet, og vi legger forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvis du har funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en kan du bli positivt særbehandlet hvis du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen (http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling).


Vil du vite mer?

Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonssjef Jan Henrik Skogen på 909 50 085. For nærmere informasjon om DFØ henvises til vår hjemmeside www.dfo.no.  

Bli kjent med oss
Statens innkjøpssenter (https://anskaffelser.no/dfos-arbeid-med-offentlige-anskaffelser/kontakt-oss-faglige-sporsmal#anchorTOC_Avdeling_for_statlig_innkj%C3%B8p_5) består av 20 medarbeidere. 


Andre opplysninger

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i annonsen.

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Om arbeidsgiveren

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.

Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 750 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger, Trondheim og Harstad.
 

 

Sektor
Offentlig
Sted
Lørenfaret 1, 0580 Oslo
Bransje
IT,
Offentlig administrasjon,
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Saksbehandler

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jan Henrik Skogen
Stillingstittel
Seksjonssjef
Nettverk
LinkedIn
Følg firma
922 følger dette firmaet

Lørenfaret 1, 0580 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 273977594
Sist endret 22. sep. 2022 08:31

Rapporter annonse