Utløpt

Vil du bidra i utviklingen av et nytt tiltak? Fossum Ung trenger psykolog i 50-100% stilling.

Arbeidsgiver
Stiftelsen Fossumkollektivet*
Stillingstittel
Psykologspesialist/psykolog Fossum Ung
Frist
09.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Stiftelsen Fossumkollektivet

Avdeling Fossum Ung er etablert i 2022 for barnevernsplasserte unge i alderen 12-18 år, og består av fire enheter à tre plasser. To enheter for aldersgruppen 12-16 år, og de to andre for aldersgruppen 15-18 år. Tiltaket retter seg mot ungdommer med særlig behov for individuell tilrettelegging i små behandlingsfellesskap, med spesielt fokus på utviklings- og traumesensitiv tilnærming. De fleste er plassert på tvang etter barneverntjenestelovens §4-24. Enhetene er lokalisert i Spydeberg og i Skiptvet, i tidligere Østfold fylke.

Ungdommene i Fossum Ung trenger hjelp til å mestre eget liv, gjennom gode og samordnede tjenester på ulike arenaer som familie, skole, nettverk og spesialisthelsetjeneste. De er i behov av trygghet, stabilitet og forutsigbare grenser, samt en meningsfylt hverdag som bidrar til opplevelse av mestring og utvikling. 
Behandlingen kvalitetssikres fortløpende iht. rammer fra Bufdir, gjeldende lover og forskrifter, og våre egne prosedyrer og rutiner. Som avdelingens psykolog får du god mulighet til å være med på å forme og utvikle så vel din egen stilling, som i vedlikehold og videreutvikling av avdelingens faglige plattform. Vi satser betydelig på kontinuerlig fag- og kompetanseutvikling.

Fossumkollektivet tilbyr en integrert behandlingsmodell som innebærer tverrfaglig og samtidig behandling av ulike utfordringer med utgangspunkt i hvilke muligheter og potensiale ungdommene har. Behandlingen omfatter rusproblematikk, oppfølging av somatisk problematikk, psykiske lidelser, kognitiv svikt og/eller atferdsmessige utfordringer, sosiale utfordringer knyttet til relasjoner, traumebelastninger, lav ADL-fungering, samt utfordringer med skole/utdanning.

Den miljøterapeutiske rammen representerer en sentral og integrert del av behandlingen. Miljøterapien utøves aktivt og systematisk gjennom en metodisk kombinasjon av relasjonsbehandling og sosial ferdighetstrening, der det er lagt til rette for læring innenfor en ramme av positive terapeutiske relasjoner. 

Psykologen vil ha faglig veiledning av miljøpersonalet som sentral funksjon. 


Arbeidsoppgaver

Følge opp og faglig kvalitetssikre inntil 12 ungdommers behandlingsforløp.
Gjøre inntaksvurderinger og kartlegging av risikoatferd
Kartlegge/utrede, utarbeide og følge opp behandlingsplaner
Kontakt med eksterne samarbeidspartnere som BUP, bufetat og barnevernstjeneste
Løpende faglig veiledning/undervisning for miljøpersonalet og øvrige ansatte i tverrfaglige team, i samarbeid med avdelingsleder.

Kvalifikasjoner

Du er psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi, alternativt psykolog under spesialisering med erfaring fra barnevernsfeltet og/eller BUP.
Du har interesse for og gjerne erfaring med faglig veiledning og undervisning. 

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons– og samarbeidsevner
Evne til å arbeide selvstendig, samt å kunne strukturere og organisere flere samtidige prosesser
Engasjement og interesse for fagfeltet og målgruppa, samt ydmykhet for fagområdets kompleksitet og nødvendigheten av tverrfaglighet
Resultatorientert, målrettet, initiativrik og serviceinnstilt
Evne til fleksibilitet og nytenkning
God skriftlig og muntlig formuleringsevne

Vi tilbyr

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
Lønn etter utdanning og erfaring, iht. Landsoverenskomsten for Spesialistehelsetjenesten
Fleksibel arbeidstid
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fast og løpende faglig fellesskap med våre øvrige psykologer
I stor grad kunne være med å utforme den aktuelle stillingen og den faglige plattformen for avdelingen.
Et miljø med høy fagkompetanse og stor grad av samhandling med tverrfaglige team.
Ansattgoder som firmahytter, støtte til treningsmedlemskap m.m. 

Betingelser

- Politiattest ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, 2.ledd. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
- Førerkort for personbil.

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen Fossumkollektivet tilbyr langtids døgnbehandling av unge med rusutfordringer fra hele landet. Vi er en ideell stiftelse som har drevet rusbehandling for unge i alderen 15-30 år siden 1983. Fossumkollektivet har totalt ca 100 behandlingsplasser fordelt på avdelinger i Viken, Innlandet og Nordland. Våre verdier er håp, ekte, fellesskap og bevegelse. Les mer på www.fossumkollektivet.no og se vår kortdokumentar fra Fossumkollektivet

Sektor
Organisasjoner
Sted
Stasjonsgata 30, 1820 Spydeberg
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Psykolog

Nøkkelord

psykologspesialist,, psykiatri,, rus,, ungdom,, ideell

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kasper Sølberg
Stillingstittel
Avdelingsleder Fossum Ung
Følg firma
212 følger dette firmaet

Stasjonsgata 30, 1820 Spydeberg

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 273916552
Sist endret 21. sep. 2022 16:04

Rapporter annonse