Er du interessert i en variert og spennende stilling innen tegnspråkopplæring for søsken og foreldre?

Arbeidsgiver
Statped
Stillingstittel
Førstekonsulent
Frist
09.10.2022
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med STATPED

Vi søker medarbeidere til den nylig opprettede avdelingen Tegnspråk- kurs for foreldre og søsken i Trondheim. Statped gir tilbud rettet mot barn og unge som får tegnspråkopplæring, deres familier, lærere og andre. Les mer på www.statped.no

Foreldre og søsken til tegnspråklige barn med nedsatt hørsel/døvhet kan få tilbud om tegnspråk-kurs hos Statped. Ca 98% av alle foreldre til barn med hørseltap er hørende, det betyr at de ikke har tegnspråk som et av sine språk. Foreldre og søsken må lære seg et nytt språk for å kunne ha et fellesspråk i familien. Foreldre og søsken vil være en viktig del av språkmiljøet, også i bruk av tegnspråk. 
Avdelingen Tegnspråk-kurs for foreldre og søsken har ansvar for å gjennomføre og kvalitetsutvikle kurset Se mitt språk for foreldre. Se mitt språk er et opplæringstilbud i tegnspråk for foreldre til barn med nedsatt hørsel/døvhet. Parallelt med at foreldre får undervisning, så gis det et alderstilpasset tilbud til medfølgende barn (søsken). Arbeidsoppgavene for de stillingene som lyses ut her, vil i hovedsak være knyttet til søskentilbudet.
Avdelingen gir landsdekkende tjenester, og består av om lag 22 medarbeidere fordelt på ulike lokasjoner flere steder i landet. De fysiske kursene blir gitt samme sted. I tillegg gis det digitale kurs.  Avdelingen skal samarbeide tett med avdelingene med ansvar for deltidsopplæringen som gis til elever (1.-10-trinn) med rett til opplæring i og på tegnspråk. Samlet besitter disse avdelingene høy kompetanse innen opplæring i og på tegnspråk for barn, unge og voksne. 
Statped er midt i en større omstilling som følge av Mld.St.6 (2019-2020), Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Å delta i endringsprosesser, og utvikle tjenestene i tråd med brukergruppenes behov, samt nye krav og forventninger, vil være en viktig del av jobben.

 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre tegnspråktilbud til søsken (1-16 år)
 • Bidra i gjennomføringen av Se mitt språk for foreldre 
 • Medvirke til kompetansebygging i barnehager og skoler
 • Bidra til å utvikle digitale læringsressurser 
 • Bidra til et godt tospråklig (norsk- norsk tegnspråk) oppvekst- og læringsmiljø 
 • Ivareta saksbehandling knyttet til tjenesten
 • Bidra i arbeid med tildelte oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Samarbeid med aktører i laget rundt barnet
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

 

Kvalifikasjoner

 • Formell kompetanse i tegnspråk 30 - 60 studiepoeng og/eller norsk tegnspråk som førstespråk
 • Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid, eller annen relevant utdanning
 • Erfaring fra/med kursvirksomhet og annet arbeid knyttet til tegnspråkopplæring for blant andre foreldre, lærere, søsken
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge med nedsatt hørsel
 • God digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne (norsk tegnspråk eller norsk tale)
 • God rolleforståelse

Den som ansettes må legge frem politiattest.


Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner og er en relasjonsbygger
 • Du er resultat- og utviklingsorientert 
 • Du har evne til selvledelse, er ansvarsbevisst og har god rolleforståelse
 • Du er fleksibel og tåler stort arbeidspress i perioder


Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som førstekonsulent (kode 1408 LR kort), fra kr. 435 600 - 544 400 brutto per år
 • Utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • Et arbeidsmiljø med høy tegnspråklig kompetanse
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på spk.no/medlemskap-i-spk
 • Fleksibel arbeidstidsordning

 

Kontaktinfo
Sissel Berg Sandåker, avdelingsleder Tlf. 997 49 809

 

Andre opplysninger

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 • Tiltredelse: snarest/etter avtale
 • Antall stillinger: 2
 • Arbeidssted: Søbstadvegen 65, 7088 Heimdal


Statped er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søkere som opplyser at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for ansatte i staten.
 

Nettverk
Facebook LinkedIn Twitter
Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Søbstadvegen 65, 7088 Heimdal
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk,
Undervisning og pedagogikk / Spesialpedagog,
Undervisning og pedagogikk / Andre pedagoger

Nøkkelord

Tegnspråk, deltidsopplæringen

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Sissel Berg Sandåker
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
997 49 809
Følg firma
483 følger dette firmaet

Søbstadvegen 65, 7088 Heimdal

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 273913133
Sist endret 21. sep. 2022 15:36

Rapporter annonse