Ullevålsveien 34 søker dyktige vernepleier til faste heltidsstillinger

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Stillingstittel
Miljøterapeut
Frist
05.10.2022
Ansettelsesform
Fast

Ullevålsveien 34 er et heldøgns bo- og omsorgstilbud som yter tjenester til åtte voksne beboere med blant annet utviklingshemming, autisme og psykiske lidelser. Vi arbeider systematisk etter prinsippene for målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk metodikk. Dette kjennetegnes mest i bruk av ulike belønningssystemer og tegnøkonomier, atferdsavtaler, fokus på datainnsamling og kontinuerlige evalueringer. Vi legger vekt på brukerrettet tjeneste og jobber etter individuelle planer basert på den enkelte beboers behov. Beboerne fyller egen hverdag med ulike aktiviteter som arbeid, kino, konserter, skogsturer og bading m.m. Tjenestestedet har tvangsvedtak innen kap. 9 (bokstav b og c) og trener ukentlig på skadeavvergningsteknikken HAVA (Håndtering av aggressiv og voldelig atferd) for å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen består derfor i stor grad av å jobbe forebyggende og i henhold til vedtaksbeskrivelsen.

I tillegg driver vi prosjektet Jobb34 der flere av beboerne (og andre brukere) med behov for omfattende tilrettelegging, har en mulighet til å få en variert og meningsfylt arbeidsdag.

Vi har to ledige stillinger for en engasjerte og faglig sterke miljøterapeuter. Stillingene innebærer per i dag arbeid i turnus dag/kveld inkludert arbeid hver fjerde helg. Turnusendringer er under utarbeidelse, og det må påregnes endringer i helgehyppighet.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Direkte miljøterapeutisk arbeid
 • Bistand i alle dagliglivets gjøremål
 • Gjennomføring av faglige program/tiltak med målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse som hovedprinsipper
 • Gjennomføring av tiltak etter kapittel 9 i lov om kommunale helse og omsorgstjenester
 • Veiledning innen programmer/tiltak og bruk av tvang og makt
 • Opplæring av nye ansatte 
 • Journalføring
 • Andre oppgaver må påregnes ved behov

Kvalifikasjoner

 • Fullført relevant treårig helse- eller sosialfaglig høyskole- eller universitetsutdanning, fortrinnsvis vernepleier
 • Relevant arbeidserfaring knyttet til målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk metodikk
 • Kjennskap til kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven samt erfaring med gjennomføring av tiltak i henhold til loven
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, minimum B2 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk
 • Gode IKT-ferdigheter og systemforståelse
 • Førerkort klasse B er en fordel
 • Tilfredsstillende politiattest kreves ved tilsetting og skal fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Du er ansvarsfull, tar eierskap og har god gjennomføringsevne
 • Du må tåle stress og være løsningsorientert for å håndtere en krevende og uforutsigbar hverdag
 • Du  tar initiativ, er strukturert og evner å jobbe etter rutiner
 • Du er selvstendig og kan ta egne faglige vurderinger og utvise skjønn innenfor regelverket
 • Du har evne til samarbeid og fleksibilitet og jobber godt i team
 • Du må ha et stort engasjement for og et reflektert forhold til brukergruppen
 • Stillingens innhold er av en slik karakter at det kan være fysisk krevende å utføre oppgavene som ligger til stillingen, det medfører at en må ha en viss fysikk for å håndtere deler av arbeidsoppgavene ved tjenestestedet på en god måte
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe i et team med høy faglighet
 • Jobbe etter prinsipper innen målrettet miljøarbeid og atferdsanalytiske tiltak
 • Mulighet for deltakelse på NAFO sitt årlige seminar på Storefjell
 • En personalgruppe med stort engasjement
 • Godt arbeidsmiljø og høy bemanningsfaktor
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring - Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Lønnsplassering som miljøterapeut i lønnstrinn 28-40 (p.t. kr. 490 100 - 591 700,- per år) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet. Turnustillegg kommer i tillegg

 

 • Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.Velferdsetatens hovedoppgaver er sosial- og boligvirkemidler, botiltak, institusjoner og andre tiltak for rusavhengige, samt anskaffelser og kontraktsstyring på området sosiale tjenester. Etaten har ansvar for byomfattende sosiale tiltak i Oslo sentrum, og samarbeider med frivillige organisasjoner innen Oslos helse- og velferdssektor.


Informasjon om Velferdsetaten finner du på www.oslo.kommune.no
Elektroniske søknader foretrekkes. 

Sektor
Offentlig
Sted
Ullevålsveien 34, 0454 Oslo

Nøkkelord

Vernepleier/miljøterapeut

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Erlend Hoff Bystrøm
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
902 31 797
Følg firma
599 følger dette firmaet

Ullevålsveien 34, 0454 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 273881852
Sist endret 30. sep. 2022 15:48

Rapporter annonse